Komt Netanyahu een schikking overeen met aanklager?

donderdag 20 januari 2022   Tsvi Sadan
Netanyahu lijkt te gaan kiezen voor een schikking in de corruptiezaak tegen hem. Bevat deze de term 'morele verdor­ven­heid', dan is hij zeven jaar uitgesloten van een openbaar ambt. Een ongekende golf van steun toont aan dat de tijd van Bibi als 'leider van rechts' nog lang niet voorbij is. Lees verder »

Israëlische artsen: 'Stop met kinder-quarantaine'

donderdag 20 januari 2022   Redactie Israel Today
Honderden artsen bepleiten In een brief aan de minister van Volksgezondheid te stoppen met het in quarantaine plaatsen van kinderen, omdat dit de verspreiding van het Omikron-virus niet vertraagt, maar de sociale gevolgen voor de kinderen en de ouders zijn onevenredig groot. Lees verder »

Saudische krant benoemt rabbijn tot vaste columnist

donderdag 20 januari 2022   Yossi A
Als weer een teken van toenadering tussen Saoedi-Arabië, de Staat Israël en de Joodse wereld, heeft de Saoedische krant Arab News onlangs rabbi Marc Schneier aangesteld als vaste columnist. Hij is de eerste rabbijn die voor een Saoedische krant schrijft als vaste columnist. Lees verder »

Luchtmachten IAF en USAF oefenden boven de Negev

donderdag 20 januari 2022   Redactie Israeltoday.nl
De Israëlische en Amerikaanse lucht­macht hebben vorige week de gezamenlijk oefening ‘Desert Falcon' gehouden. De oefening moet wellicht weer gezien worden als voor­loper op samen­werking bij een aanval op de nucleaire instal­laties van Iran. Lees verder »
Fotogalerij: Parachutisten trainen op de Golanhoogten

Fotogalerij: Parachutisten trainen op de Golanhoogten

   

Met de toenemende dreigingen in Libanon en Syrië is het van cruciaal belang dat de Israëlische strijdkrachten in top gevechtsconditie blijven. We zijn in deze foto's en een video getuigen van een jaarlijkse oefening van parachutisten reservisten.

De Joodse Staat, of een Staat van Joden?

De Joodse Staat, of een Staat van Joden?

   

Kan een natie zowel democratisch als religieus zijn?Moet Israël uniek blijven als 'Joodse' Staat, met een geschiedenis van van 3000 jaar van op de Bijbel gebaseerde tradities en waarden, en wat betekent dat in het huidige tijdperk van hyperliberale democratie?

Israël helpt Afghanen, op de vlucht voor de Taliban

Israël helpt Afghanen, op de vlucht voor de Taliban

   

De Staat Israël is er trots op deel uit te maken van een internationale inspanning om vluchtelingen vanuit Afghanistan, die het Taliban-regime willen ontvluchten, te helpen en te ondersteunen, verklaarde Alon Ushpiz, directeur-generaal van het ministerie van Buiten­landse Zaken.

Techniek: Hoe Israël de waterschaarste helpt oplossen

Techniek: Hoe Israël de waterschaarste helpt oplossen

   

Nu de wereld geconfronteerd wordt met een crisis van waterschaarste, is de ontwikkeling van water­bespa­rings­techno­logie belangrijker dan ooit. Israëlische technologie helpt waterschaarste aan te pakken, zowel in de Joodse Staat als in de rest van de wereld.

Waterschaarste: de nieuwe plaag in het Midden-Oosten

Waterschaarste: de nieuwe plaag in het Midden-Oosten

   

De huidige watercrisis in het Midden-Oosten herinnert ons aan Bijbelse ver­halen. Water­schaarste, samen­hangend met de wereld­wijde klimaat­verandering, begint een ernstig pro­bleem te vormen in de Arabische landen.Maar nu zijn de rollen omge­draaid en kan Israël anderen zegenen.

Netanyahu en wat de Israëli's willen dat er nu gebeurt

Netanyahu en wat de Israëli's willen dat er nu gebeurt

   

Voormalig premier Netanyahu is naar verluidt dicht bij het sluiten van een schikking, die een einde zou maken aan zijn open­bare proces wegens corruptie en schen­ding van vertrou­wen. De meeste Israëli's menen dat de 'regering van veran­dering' dan niet langer aan de macht moet zijn.

Facebook sluit Palestijns persbureau wegens opruiing

Facebook sluit Palestijns persbureau wegens opruiing

   

Het Palestijnse nieuwsagentschap Maydan Quds News met meer dan 1,2 miljoen volgers op Facebook, dat regelmatig anti-Israël terrorisme verheerlijkte, schort zijn activiteiten op nadat Facebook zijn pagina heeft gesloten.

Groeten uit Israël: Het is hier koud en warm

Groeten uit Israël: Het is hier koud en warm

   

Afgezien van het koude weer - bij ons slechts 2 graden in de nacht - is het warm hier in Israël. Er is nooit een saai moment. Daar zorgen de steeds wisselende instructies voor de Corona-pandemie voor, en de politieke toekomst van Benjamin Netanyahu.

Toerisme: De oude havenstad Jaffa, een bezoek waard

Toerisme: De oude havenstad Jaffa, een bezoek waard

   

Jaffa is een van de oudste zeehavens ter wereld. De naam yafah of yofi betekent 'mooi'. In deze haven werden de zware ceders van Libanon aan land gebracht, die gebruikt werden voor de bouw van de Tempel. Vanuit Jaffa vertrok de profeet Jona - in de verkeerde richting.

Israëlische website voor bezoekende toeristen

Israëlische website voor bezoekende toeristen

   

Een speciaal daartoe opgezette mini-website van het ministerie van Toerisme biedt alle informatie die men nodig heeft voor een bezoek aan Israël. De website zal bij wijzi­gingen door­lopend worden bijgewerkt, is momen­teel Engelstalig, maar zal in meer talen ver­schijnen.

Op Toe BiShvat vieren we de Bomen des Levens

Op Toe BiShvat vieren we de Bomen des Levens

   

Vandaag is het Toe BiShvat, de 15e dag en volle maan van de Hebreeuwse maand Shvat, die rond deze tijd van het jaar valt. In de tijd dat de Tempel nog in Jeruzalem stond, was Toe BiShvat de dag waarop de boeren hun jaarlijkse tienden opbrachten voor de dienst van de priesters.

Gijzeling in Texaanse synagoge had met Israël te maken

Gijzeling in Texaanse synagoge had met Israël te maken

   

Het werd niet breed uitgemeten door de grote media, maar de 11 uur durende gijzeling zaterdag van de rabbijn en drie leden van de Beth Israel synagoge in Colleyville, Texas, lijkt veel te maken te hebben met het conflict tussen de islam en Israël.

Oostenrijkse ex-bonds­kanselier mede­voorzitter anti­semitisme­orgaan

Oostenrijkse ex-bonds­kanselier mede­voorzitter anti­semitisme­orgaan

   

De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is benoemd tot medevoorzitter van de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening (ECTR), naast de Britse oud-premier Tony Blair, die sinds 2015 in functie is. Dit werd meegedeeld door Raads­voorzitter Moshe Kantor.

Archeologie: Herodes laat een nieuwe Tempel bouwen

Archeologie: Herodes laat een nieuwe Tempel bouwen

   

In het jaar 19 BCE verraste koning Herodes de Grote de inwoners van Jeruzalem met een dramatische aan­kondi­ging: hij is van plan de oude Tempel op de berg Moria, gebouwd door uit Babylon terug­gekeerde ballingen, af te breken en een nieuwe Tempel te bouwen.

Iraans spionage­netwerk via Facebook ontmaskerd

Iraans spionage­netwerk via Facebook ontmaskerd

   

Na het ontdekken van een Iraniër die zich als Iraanse Jood voordeed en Joden ronselde voor kleine opdrachten is het duidelijk dat Israëls capa­ci­teiten op het gebied van inlichtingen en spionage veel beter zijn dan die van Iran, maar onze leiders moeten niet over­moedig worden.

Terreurgroep ISIS blijft een bedreiging voor Israël

Terreurgroep ISIS blijft een bedreiging voor Israël

   

Het Kalifaat mag dan gevallen zijn, maar de oorlog tegen ISIS is nog lang niet voorbij. De jihadisten van ISIS herstellen zich, hernieuwen hun agressie en bedreigen de landen van het Midden-Oosten. In Afghanistan valt een ISIS-tak de Taliban aan.

Wat zijn de gevolgen van de protesten in Kazachstan voor de lokale Joodse gemeenschap?

Wat zijn de gevolgen van de protesten in Kazachstan voor de lokale Joodse gemeenschap?

   

Israël hoopt op betere tijden in Kazachstan, maar is niet bijzonder verontrust over de harde onderdrukking van lokale protesten door de regering en de interventie van Russische troepen. Sinds de 15e eeuw is er een Joodse gemeenschap in Kazachstan.

Fotogalerij: Covid-problemen, winterpracht en meer

Fotogalerij: Covid-problemen, winterpracht en meer

   

We kijken even terug naar de afge­lopen week met een aantal foto's. Israël gaat hoop­vol, maar op alles voor­bereid 2022 in, ondanks de sterke stijging van het aantal besmet­tingen met de omikron-variant van het Corona­virus, die niet tot meer zieken­huis­opnames heeft geleid.

Noemt Israël nu de Christenen 'Joods bij uitbreiding'?

Noemt Israël nu de Christenen 'Joods bij uitbreiding'?

   

Het christendom is gebaseerd op het Joden­dom en Israël's verbond met God. Christen-zionisten zijn de afgelopen 100 jaar naar deze waarheid terug­gekeerd. Misschien doet de regering van Israël dat nu ook onbe­doeld door niet-Arabische minder­heden bij de Joodse bevolking te voegen.

De bekering van asiel-zoekende moslims tot het christendom: een serieus verschijnsel?

De bekering van asiel-zoekende moslims tot het christendom: een serieus verschijnsel?

   

Israel Today spreekt met een deskundige in Duitsland over de golf van asielzoekers met een islamitische achtergrond, die zich in de afgelopen jaren tot het christendom hebben bekeerd. In het gesprek wordt getracht meer zicht te krijgen of het hier om serieuze bekeringen gaat.

Groeten uit Israël: Omikron en testen, het is routine

Groeten uit Israël: Omikron en testen, het is routine

   

Omikron blijft ons dagelijks leven bepalen. Antigeen-testen, om de beurt een paar dagen in quarantaine, en door het grote aantal mensen dat in quarantaine verblijft lijkt het halve land wel in lockdown. Winkels klagen over een lage omzet. Wordt 2022 ook een Corona-jaar?

Muziekvideo: Het lied van Moses bij de Schelfzee

Muziekvideo: Het lied van Moses bij de Schelfzee

   

In Exodus 15 vinden we het lied, waarmee Moses en de Israëlieten God prezen na de doortocht door de Schelfzee. U kunt meezingen, de video bevat de Hebreeuwse tekst, een fonetische weergave en de Engelse vertaling.

Shabbats­lezingen: Zingen van Gods verlossingen

Shabbats­lezingen: Zingen van Gods verlossingen

   

Hoe kun je als volk beter God danken voor de uitrekking uit doodsgevaar, dan door dit te bezingen in een lied? Dat deden Mozes en de Israëlieten na de doortocht door de zee, Barak en Debora na het verslaan van de Kanaänieten, en een lied zal klinken in de hemel.

Twee IDF-officieren gedood door vriend­schappelijk vuur

Twee IDF-officieren gedood door vriend­schappelijk vuur

   

Twee Israëlische leger­officieren zijn woensdag­avond het slacht­offer geworden van een tragisch schiet­ongeval tijdens een veilig­heids­patrouille in de buurt van een IDF-basis in de Jordaan­vallei. Als gevolg van een persoons­verwisseling ontstond een fatale schoten­wisseling.

Dit waren Israëls zorgen op het gebied van veiligheid

Dit waren Israëls zorgen op het gebied van veiligheid

   

Met welke bedreigingen van zijn veiligheid had Israël in 2021 te maken? Een samen­vatting en over­zicht uit verschil­lende studies en veilig­heids­bronnen. Hamas probeert Judea en Samaria op te hitsen, terwijl Gaza relatief rustig blijft en Israël nadenkt over wat te doen met Iran.

Bedoeïenen woedend over planten van bomen in Negev

Bedoeïenen woedend over planten van bomen in Negev

   

De Bedoeïenen in het zuiden van Israël lokken momen­teel geweld­dadige rellen uit tegen de Israëlische politie. Ze zeggen bezwaar te hebben tegen de jongste boom­plant­campagne van het Joods Nationaal Fonds (JNF). Maar hebben ze echt een hekel aan bomen op staatsgrond?

Bewapende drone Dragon schakelt vijandige drones uit

Bewapende drone Dragon schakelt vijandige drones uit

   

Nu vijandige bewapende drones een steeds grotere bedreiging vormen voor Israël, die in de toekomst vermoe­delijk groter wordt, heeft de Israëlische fabrikant van hand­vuur­wapens Smart Shooter een nieuw bewapend drone-systeem uitgebracht: de Smash Dragon.

China dringt zich opnieuw tussen Israël en Amerika

China dringt zich opnieuw tussen Israël en Amerika

   

Nu Israël op het punt staat het zoveelste omvang­rijke infra­structuur­project, namelijk de aanleg van een onder­gronds snel­tram­systeem in Tel Aviv, aan een Chinees bedrijf te gunnen, is de kans groot dat de betrek­kingen met Washington verder zullen verzuren.

Toen Moslims Christenen overtuigden, Zionisten te zijn

Toen Moslims Christenen overtuigden, Zionisten te zijn

   

Zou u geloven dat ooit Arabische moslimleiders bezig waren westerse christelijke politici in het Verenigd Koninkrijk te overtuigen om mee te doen aan de zionistische onderneming om weer een Joodse Staat in het Midden-Oosten te vestigen?

Het Jodendom en de kwestie van de ‘evolutie’ van het menselijk ras door middel van technologie

Het Jodendom en de kwestie van de ‘evolutie’ van het menselijk ras door middel van technologie

   

Onderzoekers in Tel Aviv koppelden het oor van een sprinkhaan aan een computerchip. Het creëren van nieuwe dingen uit wat God gemaakt heeft is één ding. Maar is het ons toegestaan om verder te ‘evolueren’ dan hoe Hij ons geschapen heeft?

VN geeft de Joodse Staat een 'speciale behandeling'

VN geeft de Joodse Staat een 'speciale behandeling'

   

Twee dagen voor Kerstfeest 2021 heeft de internationale gemeenschap groen licht gegeven voor de start van een onderzoekscommissie naar het Israëlische gedrag. Deze zal alle beschul­digingen van Israëlische mensen­rechten­schendingen tegen Pales­tijnse Arabieren onderzoeken.<

Doet Israël het goed in de strijd tegen Corona?

Doet Israël het goed in de strijd tegen Corona?

   

Gisteren schreven we over hoe wereldleiders naar Israël kijken voor richting in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Maar uit een zondag gepubliceerde opiniepeiling blijkt dat de Israëli's helemaal niet blij zijn met de aanpak van hun regering. Premier Naftali Bennett pleitte voor geduld.

Wie kan Joods worden in de Staat Israël?

Wie kan Joods worden in de Staat Israël?

   

Nieuwe hervor­mingen die Israël's 'regering van veran­dering’ doorvoert, zullen de voor­schriften voor huwelijk en kashroet binnen het Joden­dom toegan­ke­lijker maken voor hen die de Joodse identiteit willen behouden, maar het moeilijker toegan­ke­lijke Opper­rabbi­naat vreesden.

Joden mogen hun hoofd niet buigen op de Tempelberg

Joden mogen hun hoofd niet buigen op de Tempelberg

   

Een videoclip van een Israëlische politieagent, die een Joodse man vraagt te stoppen met het buigen van zijn hoofd op de Jeruzalemse Tempelberg, heeft afgelopen weekeinde tot boze online reacties geleid. Verbiedt de politie Joden om te bidden in de Joodse Staat?

Een zendeling bouwde Jeruzalems ultraorthodoxe wijk

Een zendeling bouwde Jeruzalems ultraorthodoxe wijk

   

50 jaar lang werkte de christelijke zendeling Conrad Schick onbaat­zuchtig voor het welzijn van Jeruzalem en zijn inwoners. Hij was meer timmer­man en architekt dan zendeling, en bouwde voor arme orthodoxe Joden in Jeruzalem de stadswijk Mea Shearim, buiten de Oude Stad.

Wet inzake draag­moeder­schap en Israëls toekomst

Wet inzake draag­moeder­schap en Israëls toekomst

   

Israëls 'wet op het draag­moeder­schap' moet niet zozeer gezien worden als een acceptatie van homo­seksua­liteit, maar als een norm­vervaging, een defai­tisme dat, wan­neer zich dit voort­zet, voor Gods volk net zo schadelijk zou kunnen aflopen als dat gebeurde in Sodom en Gomorra.

Heibel bij gesprek met Europese diplomaten

Heibel bij gesprek met Europese diplomaten

   

Een recente ontmoeting tussen Israëlische mede­werkers van het ministerie van Buiten­landse Zaken en bezoe­kende Europese afgezanten in het gebouw van het ministerie (foto) eindigde in een scheldpartij, volgens details die nu openbaar zijn gemaakt.

Bij Corona geldt: 'Israël leidt en de wereld volgt'

Bij Corona geldt: 'Israël leidt en de wereld volgt'

   

Als eerste land is Israël begonnen met het toedienen van een vierde Covid-vaccinatie voor ouderen en mensen in hoog­risico­groepen. Israël neemt Covid zeer serieus, maar is zich ook bewust van de aanzien­lijke positieve diplo­ma­tieke impuls die de pandemie biedt.

Groeten uit Israel: Oh, oh, die Omikron!

Groeten uit Israel: Oh, oh, die Omikron!

   

Chaotisch, of in het Hebreeuws: 'Balagan', er is geen andere manier om te beschrij­ven hoe Israël de bestrijding van de Omikron-variant aanpakt. Onze regering lijkt de controle verloren te hebben. Accurate cijfers over nieuwe dagelijkse besmettingen ontbreken.

Archeologie: Tel Motza, een dorp uit de IJzertijd

Archeologie: Tel Motza, een dorp uit de IJzertijd

   

Het dorp Motza, ten westen van Jeruzalem, was tijdens de IJzertijd II (10e tot 6e eeuw v. Chr.) ononder­broken bewoond. Te oordelen naar de tientallen opge­graven silo's en twee opslag­gebouwen, was de plaats een koninklijke graanschuur die Jeruzalem bevoor­raadde.

Is het Joodse karakter van Israël in gevaar?

Is het Joodse karakter van Israël in gevaar?

   

Het Joodse geloof in Israël en de Joodse identiteit van het land zijn er slecht aan toe. Israël lijkt zich als gevolg van recente voor­ge­nomen regerings­maat­regelen snel te ontwikkelen tot een Staat waarin het Joden­dom niet dominant is, en dus niet langer een Joodse Staat zal zijn’.

Mijn naam is אֲבׅיאֵל AVIEL. Wat betekent dat? ‬

Mijn naam is אֲבׅיאֵל AVIEL. Wat betekent dat? ‬

   

Achttien maanden voor de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 gaven mijn ouders, Ludwig en Barbara, mij de naam Aviel. Ik ben geboren in de Kibboets Einat, slechts vier kilometer van de toenmalige Jordaanse grens, in de Bijbelse stamgebieden van Judea en Samaria.

Predikers verkondigen antisemitische leugens

Predikers verkondigen antisemitische leugens

   

Nu we opnieuw de onveranderlijke waarheid van het Kerstverhaal hebben gehoord, blijven we helaas ook de leugen, dat Israël christenen uit het Heilige Land verdrijft, horen die sommige kerkleiders verspreiden over degenen uit wie hun Verlosser voortkwam.

De interessante mening van sheikh Omar Salem

De interessante mening van sheikh Omar Salem

   

Olam Katan (Kleine Wereld) is één van de vele kleine religieuze nieuws­brieven die op vrijdag worden verspreid in de synagogen van Israël. Hierin zou werkelijk niemand een interview verwachten met Sheikh Omer Salem, afgestudeerd aan de Yale Universiteit, na zijn bezoek aan Israël.

Zelfs tijdens besprekingen in Wenen voert Iran zijn oorlogs­zuchtig­heid in het Midden-Oosten op

Zelfs tijdens besprekingen in Wenen voert Iran zijn oorlogs­zuchtig­heid in het Midden-Oosten op

   

Terwijl maandag in Wenen de onder­hande­lingen over het Iraanse nucleaire programma werden hervat, lijkt het erop dat de Islami­tische Republiek haar oorlogs­zuchtige activiteiten met als doel Israël te vernietigen verder opvoert. Maar de Joodse Staat zal niet opgeven.

Sprinkhanen, het menu van Johannes de Doper

Sprinkhanen, het menu van Johannes de Doper

   

Sinds kort zijn er in Israël energie­repen en voedings­supple­menten verkrijgbaar die gemaakt zijn van sprink­hanen. Opvallend is dat op de verpakking woorden en verklaringen uit het Nieuwe Testament te lezen zijn, ook al is de fabrikant Joods en dus alleen vertrouwd met de Tenach.

Van moslim-jihadist tot vervolgde christelijke zendeling

Van moslim-jihadist tot vervolgde christelijke zendeling

   

Israel Today spreekt met een voormalige moslim-jihadist die zich tot Jezus bekeerde. Hij werd daarna vervolgd en bedreigd als een afvallige moslim, die zich bovendien via allerlei kanalen inzet om zijn moslim­broeders met het Evangelie van Jezus bekend te maken.

Muziekvideo: Wanneer ik roep, antwoord mij

Muziekvideo: Wanneer ik roep, antwoord mij

   

Deze muziekvideo is gebaseerd op Psalm 4:2, waar we lezen:
Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid!
In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

Het weerspiegelt het gebed van de Israëlieten in Egypte.

Shabbats­lezingen: Dit teken beschermt tegen de dood

Shabbats­lezingen: Dit teken beschermt tegen de dood

   

In de nacht voor de Uittocht uit Egypte kregen de Israëlieten de opdracht, een lam te slachten en het bloed op de deurposten te smeren. Dit verwees al naar het bloed van het ware Paaslam dat tijdens een latere Pesach voor alle mensen op het kruis zou worden vergoten tot vergeving van zonde.

Moet Israël medische zorg verlenen aan zijn vijanden?

Moet Israël medische zorg verlenen aan zijn vijanden?

   

Nu een Palestijnse hongerstaker, die in een Israëlisch ziekenhuis wordt verpleegd, zijn vrijlating uit de gevangenis weet af te dwingen, wordt een belangrijk debat over de behandeling door Israël van zijn vijanden heropend.

Premier Bennett zoals je hem nog nooit hebt gezien

Premier Bennett zoals je hem nog nooit hebt gezien

   

De Israëlische premier Naftali Bennett is een gepas­sioneerd man, maar hij is ook typisch koel en beheerst. Woensdag liet hij zich echter gaan tijdens een van de meer rumoerige Knesset confrontaties in de recente geschiedenis.

Kunnen Israëlische boeren nog Gods geboden volgen?

Kunnen Israëlische boeren nog Gods geboden volgen?

   

Om Israëlische boeren op te leggen om elke zeven jaar een jaar lang niet te zaaien en niet te oogsten, klinkt als financiële zelfmoord. Toch zijn er velen die dit Bijbelse gebod opvolgen. 'We geloven en bidden dat we zullen slagen. Met Gods hulp zal er zegen zijn’.

Politici en sociale media: pas op met 'nepnieuws'

Politici en sociale media: pas op met 'nepnieuws'

   

Twee Israëlische leden van Knesset hebben zich moeten veront­schul­digen na het verspreiden van ontijdige en groten­deels onjuiste informatie over de tragische crash van een IDF-helicopter, voordat het officiële verhaal de kans had om naar buiten te komen.

Defensie: De Lavi, een vergeten vliegtuig?

Defensie: De Lavi, een vergeten vliegtuig?

   

In 1980 besloot de regering van Israël om de ervaring die Israel Aerospace Industries had opgedaan bij de bouw van de Kfir, te gebruiken om een modern jacht­vliegtuig te ontwik­kelen, dat de steunpilaar van de Israëlische lucht­macht zou worden. Door geldgebrek en politieke druk ging dit niet door.

Heeft Israël nog de controle over de Coronapandemie?

Heeft Israël nog de controle over de Coronapandemie?

   

Terwijl Omikron door de Joodse Staat raast, en het aantal besmettingen record­hoogten bereikt, discus­siëren top­functio­narissen over testen, groep­simmuniteit, een vierde vaccinatie en de beschikbare ziekenhuisbedden. Geldt hier 'Twee Joden, drie meningen'?

Top-immunoloog raadt vierde Corona-vaccinatie af

Top-immunoloog raadt vierde Corona-vaccinatie af

   

De Israëlische premier Bennett maakte zondag bekend, dat zijn regering een tweede booster-vaccinatie heeft goedge­keurd voor personen ouder dan 60 jaar en risico­groepen. Een immuno­loog raadt dit af: het vaccin bestrijdt het oorspron­kelijke virus, niet de nieuwe Omikron-variant.

Fotogalerij: 12.000 nieuwe corona gevallen in één dag

Fotogalerij: 12.000 nieuwe corona gevallen in één dag

   

Dinsdag werden in totaal 11.978 nieuwe gevallen van het Coronavirus vastgesteld, waarmee het vorige record van 11.344 gevallen, op 2 september vorig jaar, werd overtroffen. Lange rijen auto's en mensen (op veilige afstand van elkaar) stonden voor de testcentra.

Recordaantal Israëli's krijgt Europees paspoort

Recordaantal Israëli's krijgt Europees paspoort

   

Uit recente gegevens uit Spanje en Portugal blijkt dat ten minste 90.000 afstam­melingen van verdreven Sefar­dische Joden sinds 2015 naast hun Israëlische nationa­liteit ook de Portugese of Spaanse nationaliteit hebben aangevraagd en verkregen.

Twee doden bij helikopter­ongeluk voor de kust van Haifa

Twee doden bij helikopter­ongeluk voor de kust van Haifa

   

Een trainingsvlucht van een Israëlische marine­helikopter is maandagavond uitge­lopen op een ramp toen hij neer­stortte voor de kust van Haifa. Het leger bevestigde dinsdag­ochtend dat hierbij twee piloten zijn omge­komen. Een derde officier over­leefde het en werd naar het zieken­huis gebracht.

'Dat 2022 een jaar zonder Israël zal mogen worden'

'Dat 2022 een jaar zonder Israël zal mogen worden'

   

Instagram weigert een post van een populaire Koeweitse nieuwssite te verwijderen. In deze post wordt een wens uitgesproken voor een nieuw jaar 2022, zonder de aanwezigheid van een Joodse Staat in de regio.

Israël opent zijn grenzen beperkt voor toeristen

Israël opent zijn grenzen beperkt voor toeristen

   

Het luchtruim boven Israël wordt volgende week weer opengesteld voor toeristen. Dit heeft het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid maandag bekend gemaakt. Beperkingen in verband met Corona blijven van kracht, zoals een negatieve PCR-test.

Toerisme: De beste falafels vind je in Israël

Toerisme: De beste falafels vind je in Israël

   

De verbazingwekkende toename van de wereldwijde populariteit van falafel houdt waarschijnlijk verband met de groeiende veganistische trend. Falafel is, evenals choemoes, bekend en erkend als een iconisch en populair gerecht in restaurantjes over de hele wereld.

Veranderingen bij Israël Today in het nieuwe jaar

Veranderingen bij Israël Today in het nieuwe jaar

   

Onze hoofdredacteur Aviel Schneider vat het afgelopen jaar samen en schrijft over wat er bij Israel Today in het nieuwe jaar zal veranderen: het Israel Today Magazine zal tweemaandelijks verschijnen, en de lezers krijgen toegang tot het betaal-gedeelte van de website.

Onrust en diepe wanhoop bij de bevolking van Gaza

Onrust en diepe wanhoop bij de bevolking van Gaza

   

De economische situatie in Gaza verslechtert met de dag en veroorzaakt grote frustratie onder de Palestijnen die er wonen. In het laatste kwartaal van 2021 bedroeg de werkloosheid bij mannen 44,7 procent. Vrouwen werken daar helemaal niet. Het gemiddelde loon is 655 NIS (186 Euro) per maand.

Een ontnuchterend, somber Kerstfeest in Libanon

Een ontnuchterend, somber Kerstfeest in Libanon

   

Op de meeste plaatsen is het Kerstfeest een tijd van vreugde en hoop, maar in Libanon waren de lokale christenen in verwarring en wanhoop bij dit mooiste van de feesten door de bittere realiteit die hun leven heeft ingehaald.

Groeten uit Israël - Israël in de wachtrij voor een test

Groeten uit Israël - Israël in de wachtrij voor een test

   

De Corona-crisis heeft ons Israëli’s iets belangrijks bijgebracht, namelijk om te leren wachten. Elke dag in een lange rij staan voor een Corona-test is hier in het land nu routine geworden. En willen we groeps­immuni­teit verkrijgen door ziek worden of vaccineren?

Twee oude scheepswrakken ontdekt voor Caesarea

Twee oude scheepswrakken ontdekt voor Caesarea

   

Een aantal fascinerende artefacten uit de wrakken van twee schepen die vergingen voor de kust van Caesarea in de Romeinse en Mamelukse perioden (zo'n 1700 en 600 jaar geleden) zijn in de afgelopen maanden ontdekt voor de kust van de havenplaats Caesarea.

Hamas schiet raketten af - ging dat echt per ongeluk?

Hamas schiet raketten af - ging dat echt per ongeluk?

   

Twee Hamasraketten kwamen zaterdag in zee terecht, vlak voor de kust van de zuidelijke agglo­meratie Tel Aviv. Dat kwam door het slechte weer, veront­schul­digde Hamas zich. De raketten leidden tot een felle militaire reactie van Israël op Hamas-doelen in de Gazastrook.

Was 2021 een goed of slecht jaar voor Israël?

Was 2021 een goed of slecht jaar voor Israël?

   

De Israëli's hadden hoge verwachtingen voor 2021, maar het jaar is anders verlopen dan de meesten hadden verwacht. Het was nog meer dan anders een jaar vol gebeurtenissen, met een oorlog, een grote politieke omwenteling en het voortdurende Corona-drama.

Moslim en Joodse hulpverleners redden samen een vrouw

Moslim en Joodse hulpverleners redden samen een vrouw

   

In ambulancedienst United Hatzalah werken Joden en moslims samen om mensen­levens te redden. Hier vind u een voorbeeld van deze vreed­zame samen­werking in het dagelijkse leven in Israël.

Volledig gevaccineerde vrouw eerste Omikron dode

Volledig gevaccineerde vrouw eerste Omikron dode

   

Een Israëlische vrouw is afgelopen dinsdag aan Covid-19 overleden, en gezond­heids­functio­narissen vermoeden dat ze besmet was met de Omikron-variant. Als ze dit kunnen bevestigen, zou ze de eerste dode zijn aan de nieuwe corona-variant in Israël.

Groepsimmuniteit is gesprek van de dag in Israël

Groepsimmuniteit is gesprek van de dag in Israël

   

De zeer besmettelijke Omikron-variant van Covid-19 heeft het moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt om uitbraken van infecties te voorkomen. Daarom wordt steeds meer gedacht aan het idee om Israëli's Covid-19 te laten oplopen en zo antilichamen op te bouwen.

Daarom is ontwikkeling van de Golan goed voor Israël

Daarom is ontwikkeling van de Golan goed voor Israël

   

Er is al bijna 40 jaar weinig gedaan om de Golan­hoogten te veran­deren en te ontwik­kelen. Ze zijn van belang voor de verde­diging van Israël en een populaire vakantie­bestem­ming, en premier Naftali Bennett hoopt er ook een aantrek­ke­lijke plek om te wonen van te maken.

Desmond Tutu: Een erfenis van licht... en duisternis

Desmond Tutu: Een erfenis van licht... en duisternis

   

Enkele gedachten van een Zuid-Afrikaanse land­genoot over wat de Angli­caanse strijder tegen apartheid en Nobel­prijs­winnaar aarts­bisschop Desmond Tutu heeft nagelaten. En dat is niet alleen zijn aandeel in de afschaffing van apart­heid, maar ook kwalijk anti­semitisme.

Groeten uit Israël - Wordt 2022 een normaal jaar?

Groeten uit Israël - Wordt 2022 een normaal jaar?

   

Precies een jaar geleden dacht ik dat het jaar 2021 weer een betrekkelijk normaal jaar zou worden. Maar dat pakte anders uit, want Corona bleef onder ons, zo ook beperkende maatregelen. En wat voor de één normaal is, kan voor de ander volstrekt onaanvaardbaar zijn.

Muziekvideo: Go down, Moses - Let my people go

Muziekvideo: Go down, Moses - Let my people go

   

Een klassieke Negro-spiritual bezingt hoe Moses bij de brandende braamstruik door God werd geroepen om terug te keren naar Egypte voor een grote taak: het uit de slavernij leiden van zijn volk. Een thema dat resoneerde in het hard van negerslaven, waardoor het lied bij hen populair werd.

Shabbatslezingen: Heilzame samenwerking

Shabbatslezingen: Heilzame samenwerking

   

Tussen Mozes en Aaron - Staat en Kerk, zou je in deze tijd kunnen zeggen - was er een goede relatie, een heilzame samenwerking ten dienste van Gods bevrijding van het volk. Ook de band tussen koning Joas en de priester Jojada was tot zegen voor Juda.

Veel commentaar op bezoek van Abbas aan Gantz

Veel commentaar op bezoek van Abbas aan Gantz

   

De Israëlische minister van Defensie, Gantz, krijgt veel tegenreacties als gevolg van het ontvangen van de Palestijnse leider Machmoud Abbas bij hem thuis. Is deze Palestijnse leider, na zijn vele antisemitische uitingen en daden, nu plotseling een pragmaticus geworden?

'Behoud Canada's Joods-Christelijke basis'

'Behoud Canada's Joods-Christelijke basis'

   

Israel Today sprak met het hoofd van PEGIDA Canada over de snelle islamisering en de migranten­crisis in het land. Deze organisatie is tegen de islami­sering van Canada en voor een terug­keer naar de joods-christelijke wortels van het land.

Zware opleiding voor Israëlische luchtmacht-piloten

Zware opleiding voor Israëlische luchtmacht-piloten

   

De piloten van de Israëlische luchtmacht verdedigen het luchtruim van het land al sinds 1948. Het is een elitegroep, en alleen de allerbesten doorstaan de strenge trainingen en testen alvorens deel te nemen aan echte operaties.

Iran dreigt in video Israëls kernreactor te vernietigen

Iran dreigt in video Israëls kernreactor te vernietigen

   

Iran stuurde Israël een kerstcadeau in de vorm van een dramatische videoclip, die een militaire simulatie weergeeft waarin de Islamitische Republiek de enige kernreactor van de Joodse Staat in de buurt van de stad Dimona, gelegen in de Negev, aanvalt en vernietigt.

Zeven oorzaken die de Palestijnse terreur aanjagen

Zeven oorzaken die de Palestijnse terreur aanjagen

   

De Israëlische generaal Yossi Kuper­wasser belicht de achter­grond van de mee­dogen­loze gewelds­spiraal van Palestijnse terreur. Hij belicht in 7 leidende principes de boodschap die de Pales­tijnen van jongs af aan horen, en die voortdurend via allerlei kanalen wordt uitge­dragen.

Welke invloed heeft groeiende activiteit ISIS op Israël?

Welke invloed heeft groeiende activiteit ISIS op Israël?

   

Terwijl de inter­nationale gemeen­schap zich in de afgelopen weken druk maakte over hoe om te gaan met de omikron-variant van het corona­virus, meldde het Meir Amit Intelligence and Information Cente dat ISIS zijn aanvallen over de hele wereld heeft opgevoerd.

Palestijnen: Covid is Allah's straf voor wie ons negeert

Palestijnen: Covid is Allah's straf voor wie ons negeert

   

Calamiteit na calamiteit, zoals Covid-19 en klimaat­verandering, overkomen de mensheid als gevolg van wijd­verspreide onrecht­vaardig­heid, verklaarde de hoogste sharia-rechter van de Palestijnse Autoriteit, Machmoud Al-Habbash, in een recente televisie­preek.

Israëlische spyware is 'ongelooflijk en angstaanjagend'

Israëlische spyware is 'ongelooflijk en angstaanjagend'

   

Het Israëlische cyber­beveiligings­bedrijf NSO Group blijft wereld­wijd de kranten­koppen halen met zijn parade­paardje, de software Pegasus. Top beveiliging­s­analisten van Google noemen het nu een van de meest geavan­ceerde spyware die bestaat.

Analyse: Waarom Palestijns geweld weer toeneemt

Analyse: Waarom Palestijns geweld weer toeneemt

   

Er bestaat geen twijfel meer over wie er achter de toename van de Palestijnse terreur in Jeruzalem, Judea en Samaria zit. De reden voor deze nieuwe gewelds­explosie is nu ook duidelijk: Hamas en PIJ willen vaste voet krijgen op de Westbank, te koste van de PA.

Kerstavond in de Oude Stad van Jeruzalem

Kerstavond in de Oude Stad van Jeruzalem

   

Na de Shabbat-maaltijd van afgelopen vrijdagavond besloten we Kerstavond te vieren in de Oude Stad van Jeruzalem. Om negen uur 's avonds parkeerden wij onze auto bij de Zion poort en liepen door de steegjes van de Oude Stad naar de Christchurch bij de Jaffapoort (foto).

Israël zal de Golanhoogten nooit opgeven

Israël zal de Golanhoogten nooit opgeven

   

De Syrische regering laakt Bennett's plan om de Israëlische bevolking op de Golan in de komende jaren te verdubbelen. De Syrische regering gaf onmiddellijk een afwijzende verklaring uit en ook de Amerikaanse Minister Blinken reageerde direct.

Toerisme: De Golanhoogten, het wildste stuk van Israël

Toerisme: De Golanhoogten, het wildste stuk van Israël

   

Het is al veertig jaar gelden, dat de regering van Menachem Begin de Golanhoogten officieel annexeerde en de Joodse soevereiniteit vestigde. Israël had de Golanhoogten in 1967 veroverd op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog, toen het land werd aangevallen door Egypte, Syrië en Jordanië.

Israel Happening afgelast wegens Corona-beperkingen

Israel Happening afgelast wegens Corona-beperkingen

   

Vanwege coronabeperkingen in de reisadviezen van Israël naar Nederland en mogelijke andere beperkingen die op 20 januari nog zullen gelden hebben we besloten de Israël Happening af te zeggen. Het spijt ons zeer dat het nu niet door kan gaan, maar we hopen dat het later in het jaar alsnog mogelijk is. De mensen die zich hadden opgegeven hebben we reeds geïnformeerd over ons besluit.ontmoeten op één en dezelfde plek.

De Palestijnse Vrek die de Kerstgeest heeft gestolen

De Palestijnse Vrek die de Kerstgeest heeft gestolen

   

Laten we de benarde situatie van Palestijnse christenen niet vergeten, voor wie de uitdrukking 'Dit is de tijd om vrolijk te zijn' volkomen hol klinkt. Kerst is voor de PA de tijd om van Jezus een Palestijn te maken en Israël en het Zionisme te belasteren.

Kerstfeest in Bethlehem, hopend op betere toekomst

Kerstfeest in Bethlehem, hopend op betere toekomst

   

De lichtjes van de traditionele reus­achtige kerst­boom in de geboorte­plaats van Jezus werden ook dit jaar weer feestelijk ontstoken. 'Het is een zeer vreugde­volle, een zeer mooie avond. De sfeer is vol hoop, vol vreugde, vol verwachting,' vertelde een Finse toerist aan de media.

'Beëindig vlieg­verbod, laat Israëli's Covid oplopen'

'Beëindig vlieg­verbod, laat Israëli's Covid oplopen'

   

Een top epidemioloog binnen Israël heeft aan de pers verklaard dat quarantaine momenteel niet langer beschermend werkt, en dus geen effectief beleid is, maar suggereert dat groeps-immuniteit door blootstelling aan de zwakkere Omikron variant nu de juiste aanpak is.

Fotogalerij: 's werelds laagste kunstgalerie: Minus 430

Fotogalerij: 's werelds laagste kunstgalerie: Minus 430

   

Het was de desolate situatie van het zoute water dat de groep van 40 Israëlische en buitenlandse kunstenaars ertoe aanzette om in actie te komen en op originele, kleurrijke manieren de aandacht te vestigen op de situatie van de Dode Zee.

Nehemia steunde de Joden na terugkeer uit ballingschap

Nehemia steunde de Joden na terugkeer uit ballingschap

   

Nehemia, zoon van Hachalja, een hoge functionaris aan het koninklijk hof van Perzië, gaf een schitterende carrière in de hoofdstad van het grootste rijk ter wereld op om terug te keren naar een verlaten en vernederde stad.

Behoren Messiasbelijdende Joden Kerstfeest te vieren?

Behoren Messiasbelijdende Joden Kerstfeest te vieren?

   

Of messiasbelijdende Joden het Kerstfeest zouden moeten vieren is een ingewikkelde vraag, waarover veel theologen debatteren. Het is een vraag die christenen in verwarring brengt, en die messias­belijdende Joden voor een echt dilemma plaatst.

Washington tot de PA over 'Palestina': "Begrepen"

Washington tot de PA over 'Palestina': "Begrepen"

   

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft woensdag het hoofd van de Palestijnse Autoriteit, Machmoud Abbas, gesterkt met het nieuws dat Washington zich blijft inzetten voor het bereiken van de zogenaamde Tweestatenoplossing.

HRW - Een belangrijke aanjager van antisemitisme

HRW - Een belangrijke aanjager van antisemitisme

   

Een naar eigen zeggen 'blockbuster' rapport van Human Rights Watch (HRW) 'waarin de misdaden van de Israëlische autoriteiten van apartheid en vervolging vav miljoenen Palestijnen [sic] in detail worden beschreven' was het meest gelezen verhaal van de NGO van 2021.

Terwijl landen discussiëren, start Israël met vierde prik

Terwijl landen discussiëren, start Israël met vierde prik

   

Bennett, die opschept dat hij in staat is het Coronavirus effectief aan te pakken, wordt ervan beschuldigd met de vierde vaccinatie een paniek­reactie te veroorzaken, die de wereldwijde onzekerheid over de Omikron-variant zal verergeren.

Grote stijging van aantal nieuwe coronagevallen

Grote stijging van aantal nieuwe coronagevallen

   

Donderdag­morgen werd gemeld dat er de laatste uren 1400 nieuwe corona­gevallen in het land zijn gemeld, dat is de hoogste stijging in meer dan twee maanden. Om een stormloop op de ziekenhuizen te voorkomen zijn antivirale Covid-19 tabletten besteld.

Israëlische ambassade helpt Filipijnse inheemsen

Israëlische ambassade helpt Filipijnse inheemsen

   

De Israëlische ambassade op de Filipijnen heeft een mobiel water­zuive­rings­systeem en voedsel­pakketten met rijst, groenten e.d. geschonken aan 100 gezinnen die na de uitbarsting van de vulkaan Pina Tobu in 1991 werden geëvacueerd en nog steeds ontberingen lijden.

Joden komen in grotere aantallen naar Israël

Joden komen in grotere aantallen naar Israël

   

Het ministerie van Immigratie maakte woensdag de nieuwste immigratie­cijfers bekend. De Joodse immigratie naar Israël steeg met 30% in 2021, ondanks Covid-gerela­teerde reis­beperkingen, aldus het bericht.

Joodse NGO hervat stimuleren uitbreiding Jeruzalem

Joodse NGO hervat stimuleren uitbreiding Jeruzalem

   

Een Israëlische niet-gouvernementele organisatie (NGO) roept Joden in Israël en de diaspora op om Jeruzalem als exclusieve en ondeelbare hoofdstad van Israël te helpen beschermen door er een metropool van te maken.

Muziekvideo: 'Hosanna in de hoogste hemelen'

Muziekvideo: 'Hosanna in de hoogste hemelen'

   

Jezus de Messias is Jeruzalem binnengegaan onder het geroep van 'Hosanna in de hoogste hemelen! Gezeg­end is Hij die komt in de naam van de Heer!' Deze glorieuze gebeurtenis zal opnieuw gebeuren, wanneer Jezus zal terugkeren naar Israël als de Koning van heerlijkheid!

Shabbats­lezingen: Geroepen om te verlossen

Shabbats­lezingen: Geroepen om te verlossen

   

Wie door God geroepen wordt voor een taak, krijgt geen gemakkelijk, maar wel een zinvol leven. Dat onder­vonden Mozes, die zijn volk uit Egypte verloste, de profeet Jeremia, en Jezus die zijn leven gaf om de mensheid te verlossen en met God te verzoenen.

Wat vertelt het Evangelie over Jezus' geboortedag?

Wat vertelt het Evangelie over Jezus' geboortedag?

   

Wist u, dat het Evangelie van Lukas een spoor van broodkruimels heeft achtergelaten die ons leiden naar de exacte maand waarin Jezus werd geboren? En dat is niet de maand december, waarin geen herder zijn schapen buiten in de kou laat overnachten.

Mansour Abbas - 'We zijn binnen; nu moeten we het spel goed spelen'

Mansour Abbas - 'We zijn binnen; nu moeten we het spel goed spelen'

   

Het Islamistische Knessetlid Mansour Abbas staat bekend als een pragmaticus; hij zegt dat hij Israël als Joodse Staat erkent, en verduidelijkt zijn doel en streven in de huidige coalitie: Het oprichten van een Palestijnse Staat naast de Israëlische Staat.

De Hebreeuwse taal is Israëls geheime wapen

De Hebreeuwse taal is Israëls geheime wapen

   

Gods oorspronkelijke gesproken woord, in het Hebreeuws, is altijd de onver­bre­ke­lijke verbinding tussen Israël en het Joodse volk geweest en zal dat ook altijd blijven. Heeft u belang­stelling om Bijbels en modern Hebreeuws te leren? Kijk dan onder­aan dit artikel.

Christen-zionisten schonken nog 36 bomschuilplaatsen

Christen-zionisten schonken nog 36 bomschuilplaatsen

   

Christelijke vrienden van Israël uit de hele wereld hebben dit najaar nog 36 verplaats­bare bom­schuil­plaatsen geschonken via de Inter­nationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ) in coördinatie met Operatie Lifeshield.

Krachtige kerst­bood­schap van Christelijke IDF-soldaten

Krachtige kerst­bood­schap van Christelijke IDF-soldaten

   

Geen nieuwe wapensystemen, geen elitekorpsen onder de loep, maar deze week een boodschap voor kerst vanuit de IDF. ‘Wij als christenen die dienen in de IDF zien onszelf als toonaangevend in de verdediging van het Heilige Land, samen met onze Joodse broeders’.

Wat het Kerstfeest met politiek te maken heeft

Wat het Kerstfeest met politiek te maken heeft

   

De meesten geloven dat het Kerstfeest niets met politiek te maken heeft. Maar het begin van het Nieuwe Testa­ment, de genealogie in het evangelie van Mattheüs, leert ons het tegendeel. Het echte Kerst­verhaal gaat over revolutie, ontred­dering en het soort redding dat de wereld op zijn kop zet.

50 overlevenden van terreuraanslagen vieren hun Bat- en Bar-Mitswa met president Herzog

50 overlevenden van terreuraanslagen vieren hun Bat- en Bar-Mitswa met president Herzog

   

De president van Israël ontving ongeveer 50 bat mitswa-meisjes en bar mitswa-jongens, die slachtoffer werden van terroristisch geweld, tijdens een gala-evenement in zijn residentie. Diverse betrokkenen spraken de jongeren en hun families bemoedigend toe.

De wereld voeden:  Rundvlees zonder runderen

De wereld voeden: Rundvlees zonder runderen

   

Aleph Farms wil ‘de wereld voeden en de planeet beschermen’, zo schrijft het bedrijf op zijn website. De Israëlische startup produceert kweek­vlees door gebruik te maken van een broncel van runderen.

Israël leidt wereldwijde simulatie van cyberaanvallen

Israël leidt wereldwijde simulatie van cyberaanvallen

   

Israël nam vorige week het voortouw in een inter­natio­naal cyber-'oorlogsspel', waarbij aanvallen op wereld­wijde financiële netwerken werden gesimuleerd. Volgens het ministerie van Financiën was dit 'opnieuw een bewijs van Israëls leidende rol in de wereld'.

Nieuw vervoermiddel voor ondergelopen straten...

Nieuw vervoermiddel voor ondergelopen straten...

   

Na de zware storm, die straten van enkele Israëlische steden onder water heeft gezet, probeert een man een nieuw vervoermiddel uit: een surfplank. Hij moet nog wel even oefenen. En wist u, dat het maandag in Alexandrië, Noord-Egypte, heeft gesneeuwd?

Waarom brachten de Wijzen goud, wierook en mirre mee naar de pasgeboren Koning?

Waarom brachten de Wijzen goud, wierook en mirre mee naar de pasgeboren Koning?

   

Wat misschien onprak­tische geschenken lijken voor een gezin met een pas­geboren baby, waren in feite precies de geschenken die Jozef en Maria op dat moment en in hun situatie nodig hadden.

Buitenlandse media geven vertekend beeld van aanslag

Buitenlandse media geven vertekend beeld van aanslag

   

Zondag werden twee Palestijnse terro­risten gearres­teerd na de terreur­aanslag in Homesh op drie yeshiva-studenten. Normaal gesproken veroor­delen de inter­nationale media een dergelijke daad. Nu proberen ze die goed te praten omdat die op 'bezet gebied' plaats­vond.

Zware storm 'Carmel' treft Israël; Caesarea overstroomd

Zware storm 'Carmel' treft Israël; Caesarea overstroomd

   

Een vrouw is maandag omgekomen bij een auto-ongeluk als gevolg van de storm en een Israëlische man vocht voor zijn leven nadat hij was geraakt door een door de wind omge­waaide boom toen de winter­storm 'Carmel' vanuit het westen richting Israël raasde.

Toerisme: Nationaal Park Caesarea - voor de storm

Toerisme: Nationaal Park Caesarea - voor de storm

   

Gisteren en afgelopen nacht werd Israel getroffen door een zware storm. Onwerkelijke taferelen speelden zich af in het Nationale Park Caesarea: golven van tot acht meter hoog veranderden het 2000 jaar geleden onder Herodes aangelegde Hippodrome in een zwembad.

Hoe vieren Christenen Kerstfeest in het Midden Oosten?

Hoe vieren Christenen Kerstfeest in het Midden Oosten?

   

Kerstfeest vieren in het Midden-Oosten, waar de moslims de meerder­heid vormen, is niet gemak­kelijk, ook al is het christendom ontstaan in dit gebied, van waaruit het geloof in Jezus zich over de hele wereld verspreidde.

Christelijke geestelijken klagen over 'kolonisten-geweld'

Christelijke geestelijken klagen over 'kolonisten-geweld'

   

Zoals een vaste gewoonte is rond de periode van de christelijke feest­dagen, hebben kerkelijke geestelijken in Jeruzalem in tijd voor het Kerst­feest een verklaring gepubli­ceerd, waarin zij Joden indirect beschul­digen dat zij het bestaan van de christelijke gemeen­schappen in Israël bedreigen.

Fotogalerij: Israëls premiers gezien door kunstenaars

Fotogalerij: Israëls premiers gezien door kunstenaars

   

Portretten van politieke leiders hebben altijd invloed gehad op de publieke opinie. Alexander de Grote was de eerste die aanzien verwierf door zijn goddelijke profiel op een munt te zetten - een praktijk die algemeen wordt toegepast.

Opzienbarende ontdekking aan het Meer van Galilea

Opzienbarende ontdekking aan het Meer van Galilea

   

In Israël worden zeer regelmatig archeo­logische vondsten gedaan. Maar het bloot­leggen van twee van de oudste synagogen in Migdal in Noord-Israël, nauwelijks een kilometer van elkaar verwij­derd, is zelfs voor Israëlische begrippen sensationeel.

Plunderaars van archeologische vondsten betrapt

Plunderaars van archeologische vondsten betrapt

   

Agenten hielden vorige week in de wijk Musrara in Jeruzalem een verdachte auto aan die in de verkeerde richting reed op een een­richtings­weg. Bij het door­zoeken van het voertuig ontdekten de agenten in de kofferbak een doos met ongewone archeo­logische vondsten.

Israëlische strijdkrachten pakken verdachten van moord

Israëlische strijdkrachten pakken verdachten van moord

   

Israëlische veiligheidstroepen hebben zondag­ochtend de Palestijnse Arabieren gearresteerd die verdacht worden van het doden van Yehuda Dimentman en het verwonden van twee andere Joden bij een schietaanval afgelopen donderdag.

Covid-beperkingen 'Ongeacht wat de mensen zeggen!'

Covid-beperkingen 'Ongeacht wat de mensen zeggen!'

   

Premier Naftali Bennett gebiedt zijn kabinets­leden om de strengste reis­maat­regelen tegen het Corona­virus te steunen. Hij wil de lijst 'rode landen', waar Israëli's niet heen mogen vliegen, uitbreiden met de VS, Canada, Turkije en acht Europese landen.

Groeten uit Israël: Wachten op Carmel en de 5e golf

Groeten uit Israël: Wachten op Carmel en de 5e golf

   

Iedereen wacht op 'Carmel', de grote storm die ons morgen zou moeten bereiken, en op de vijfde Corona-golf, die over 10 tot 14 dagen wordt verwacht. En de 'groene pas' voor winkel­centra gaat niet door, na bezwaren van de winke­liers. Nu wordt het aantal klanten beperkt.

Ex kardinaal: 'Joden verspreiden Corona in de wereld'

Ex kardinaal: 'Joden verspreiden Corona in de wereld'

   

Zo luidt een actuele kop boven het Hebreeuwse nieuwsportaal Arutz 7. Er wordt beweerd dat de Duitse emeritus kardinaal Gerhard Ludwig Müller de Joden beschuldigt van het opzettelijk verspreiden van de corona­pandemie over de hele wereld.

Waarom zijn Joden wel, en Christenen nu niet welkom?

Waarom zijn Joden wel, en Christenen nu niet welkom?

   

De Israëlische autoriteiten laten geen toeristen toe tijdens de voor christenen zo belangrijke kerstperiode, maar wel een Joodse Birthright-groep. Dit veroorzaakte een felle discussie op Facebook en beschuldigingen van racistische discriminatie op grond van religie.

Er zit vooruitgang in vredesproces met Arabische landen

Er zit vooruitgang in vredesproces met Arabische landen

   

Meer dan een jaar na de onder­teke­ning van de Abraham Akkoor­den kan men zeggen dat deze akkoorden tussen Israël, Bahrein en de Verenigde Arabische Emi­raten (VAE) een door­slaand succes zijn geweest. En met Marokko is een belang­rijke defensie-over­een­komst gesloten.

'We krijgen de moordenaars wel te pakken'

'We krijgen de moordenaars wel te pakken'

   

Palestijnse Arabische terroristen openden donder­dagavond het vuur op een Israëlisch voertuig, waarbij de 25-jarige Yehuda Dimentman werd gedood en twee andere jonge Joodse mannen werden verwond. Israëlische troepen voeren een klopjacht uit naar de daders.

Groeten uit Israël - Vakantie en nieuwe Corona-regels

Groeten uit Israël - Vakantie en nieuwe Corona-regels

   

Na een paar dagen vakantie en een bruiloft, krijgen we nu wel te maken met nieuwe Corona beperkingen. Het plan van de regering om mensen met een geldige Groene Pas bij de ingang van winkels een polsbandje te geven, doet veel stof opwaaien.

Muziekvideo: Een lied van verlangen naar de Messias

Muziekvideo: Een lied van verlangen naar de Messias

   

We naderen de dagen van het Kerstfeest, waarop we vieren dat Jezus als de Messias voor ons op aarde is gekomen. Het Joodse volk herkent Hem niet, ziet verlangend uit naar de komst van de Messias, en kan er enthousiast over zingen.

Shabbats­lezingen: 'Mij komt de wraak toe'

Shabbats­lezingen: 'Mij komt de wraak toe'

   

'Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschre­ven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.'

Hoe moet Israël reageren op een nucleair Iran?

Hoe moet Israël reageren op een nucleair Iran?

   

'De realiteit is, dat iedereen weet dat Iran op weg is naar een kern­wapen'. Israel Today sprak met voor­aan­staande Midden-Oosten deskun­digen over de toene­mende nucleaire dreiging van Iran, en de scenario’s die mogelijk kunnen ontstaan in het Midden Oosten.

Geen tankvliegtuigen: Israël kan Iran nog niet aanvallen

Geen tankvliegtuigen: Israël kan Iran nog niet aanvallen

   

Indien de onder­hande­lingen in Wenen over het Iraanse nucleaire programma niets opleveren, wil Israël een aanval op de Iraanse nucleaire facili­teiten uitvoeren. Maar de VS weigert de vier hiervoor beno­digde tank­vlieg­tuigen versneld te leveren.

Eindelijk kreeg ook ik mijn militaire onderscheiding

Eindelijk kreeg ook ik mijn militaire onderscheiding

   

Een onder­scheiding voor mijn dienst­tijd, die ik door­bracht in Zuid Libanon tijdens de Libanon­oorlog. Deze periode van mijn leven heeft grote waarde voor mij gehad, maar ik wens het niemand toe. Het heeft mij geholpen om het leven vandaag meer te waar­deren en te genieten.

Premier Bennett feliciteert Duitse bondskanselier Scholz

Premier Bennett feliciteert Duitse bondskanselier Scholz

   

Premier Naftali Bennett sprak dinsdag 14 december met de nieuwe Duitse bonds­kanselier Olaf Scholz om hem te feliciteren met zijn ambtsaanvaarding en hem alle succes te wensen. Hij nodigde hem uit voor een bezoek aan Israël.

De Abraham Akkoorden vertonen een fatale fout

De Abraham Akkoorden vertonen een fatale fout

   

De plotselinge reis van premier Naftali Bennett naar de Verenigde Arabische Emiraten op 12 december, richtte de aandacht op de Abraham Akkoorden - de diploma­tieke akkoorden waarvan velen geloofden dat ze een veelbelovend nieuw tijdperk in het Midden-Oosten inluidden.

Zware ontploffing in Hamas wapendepot in Tyrus

Zware ontploffing in Hamas wapendepot in Tyrus

   

Een zware explosie in het Palestijnse 'vluchte­lingen­kamp' Burj al-Shemali schokte afgelopen vrijdagnacht de havenstad Tyrus in zuidelijk Libanon. Volgens Libanese veiligheidsfunctionarissen kan deze door niets anders zijn ontstaan dan door munitie in een depot van Hamas.

SOLRA ontwikkelde derde generatie zonnecellen

SOLRA ontwikkelde derde generatie zonnecellen

   

‘SOLRA heeft een derde generatie zonnecel ontwikkeld, die ook met kunst­licht elektri­citeit op kan wekken. Het is mogelijk om cellen in een semi-transparante uitvoering als vensterramen te gebruiken’, aldus de reclame-uitingen van het bedrijf.

Energie-besparend raam houdt de zonnewarmte tegen

Energie-besparend raam houdt de zonnewarmte tegen

   

Een onderzoeksteam van wetenschappers uit Singapore en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft een raam­coating ontwikkeld, die tot 70 procent van de infrarood hitte­straling van de zon kan tegen­houden, zonder het zicht te belemmeren.

Bennett bezoekt VAE - de Abraham-akkoorden zijn echt

Bennett bezoekt VAE - de Abraham-akkoorden zijn echt

   

De Israëlische premier Naftali Bennett bracht zondag en maandag het eerste officiële bezoek van een Israëlische leider aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dit was weer een belangrijke mijlpaal in de Abraham Akkoor­den, die nog maar een decennium geleden pure fantasie leken.

Haat en hoop in het leven van Richard Wurmbrand

Haat en hoop in het leven van Richard Wurmbrand

   

Het leven van Richard Wurmbrand onder het atheïs­tische commu­nisme in zijn land, Roemenië, schetst voor ons een beeld van wat er te verwachten is onder militant atheïsme, nu in de vorm van seculiere humanisme en wokeïsme.

Coronabeleid schadelijk voor band met diaspora-Joden

Coronabeleid schadelijk voor band met diaspora-Joden

   

Het is de meeste niet-Israëli's al bijna twee jaar verboden om Israël binnen te komen, tenzij je een diplomaat, beroemdheid, atleet of - zoals in deze dagen - een mooie kandidaat voor Miss Universe bent. Dit veroorzaakt een breuk tussen Joden in en buiten Israël.

Is het toerisme naar Israël dood?

Is het toerisme naar Israël dood?

   

Ministers in het huidige kabinet adviseren reis­agenten en reis­gidsen om een carrière­switch te over­wegen. Ze zijn van mening dat het toerisme niet meer in haar oor­spronke­lijke omvang zal terug­keren, en menen dat de toeris­tische industrie ‘opge­offerd' kan worden.

Terreurgroep Hamas verleidt kinderen om lid te worden

Terreurgroep Hamas verleidt kinderen om lid te worden

   

Hamas viert zijn verjaardag en moedigt kinderen aan om Hamas-terroristen als helden te zien en lid te worden. En wie wil er niet opgroeien om net zo te zijn als hun helden? Is er dan nog hoop voor de kinderen van de door Hamas geregeerde Gazastrook?

Ruzie in regering over Covid-vaccinatie van kinderen

Ruzie in regering over Covid-vaccinatie van kinderen

   

Vanochtend was een van de belang­rijkste onder­werpen in de Hebreeuwse pers het abrupte ontslag van de directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs, dat het gevolg zou zijn van een geschil over het vaccineren van school­kinderen tegen Covid-19.

IDF medicus redt Palestijnse baby

IDF medicus redt Palestijnse baby

   

Dit is een van die ver­bazing­wek­kende verhalen over hoe goedhartige acties in dienst van het redden van onschul­dige levens, zelfs die van de 'vijand,' alle betrokken harten kunnen verzachten.

Israël geeft gesmokkkelde artefacten terug aan Egypte

Israël geeft gesmokkkelde artefacten terug aan Egypte

   

Tijdens het diplomatieke bezoek van minister van Buiten­landse Zaken Yair Lapid aan zijn Egyptische ambtgenoot Sameh Shoukry in Kairo heeft Israël donder­dag tientallen artefacten en relikwieën, die het land waren binnen­gesmokkeld, terug­gegeven aan Egypte.

Babylonische ballingschap en het edict van koning Cyrus

Babylonische ballingschap en het edict van koning Cyrus

   

In deze film reizen we met de ballingen van Jeruzalem naar Babylon, na de verwoesting van Jeruzalem en de eerste Tempel in het jaar 586 BCE door koning Nebukadrezar. Het was voor de ballingen een grote schok, voordat zij geleidelijk integreerden in Babylonië.

Trump: 'Netanyahu maakte een grote fout!'

Trump: 'Netanyahu maakte een grote fout!'

   

Als Donald Trump en Benjamin Netanyahu terugkeren om hun respectieve naties te leiden, zal het een ongemakkelijke relatie worden. In een interview toont Trump zich zeer teleurgesteld in zijn vroegere vriend. Bibi reageert hierop op een heel wat vriendelijker manier.

Normaliseren Israël en Bangladesh hun betrekkingen?

Normaliseren Israël en Bangladesh hun betrekkingen?

   

Op 16 december, wanneer Bangladesh viert dat 50 jaar geleden, in 1971, de Pakistaanse bezettingstroepen werden overwonnen, vragen veel mensen van over de hele wereld mij: 'Welke rol speelde de Staat Israël en welke rol speelden de Palestijnen daarbij?'

Herdenking Joodse vluchtelingen uit Arabische landen

Herdenking Joodse vluchtelingen uit Arabische landen

   

Honderdduizenden Joden werden rond 1948 uit veel Arabische landen en Iran verdreven, maar dit vormt een onder­belichte periode in Israëls geschie­denis. Het is belangrijk dat de wereld zich meer bewust is van deze Joodse vluchtelingen, die in aantal de Pales­tijnse vluch­te­lingen overtroffen.

Israël kwam zeer dicht bij gevreesde vaccin-'dictatuur'

Israël kwam zeer dicht bij gevreesde vaccin-'dictatuur'

   

Premier Naftali Bennett is gefrustreerd, omdat niet alle Israëli's het Covid-19-vaccin willen accep­teren. Daarom streefde hij naar naar verluidt naar een effec­tieve ver­plich­ting tot vacci­neren, met strenge straffen voor weige­raars. Hier­tegen kwam verzet vanuit de gezond­heids­zorg.

Israëli's zijn verdeeld over vaccineren van kinderen

Israëli's zijn verdeeld over vaccineren van kinderen

   

Hoewel in Israël nog geen grote golf van Corona-besmettingen, veroorzaakt door de Omikron-variant, is opgetreden, dringt de regering aan op het inenten van kinderen tussen 5 en 11 jaar tegen Covid-19, maar minder dan de helft van de ouders is het daarmee eens.

Financiert Jordanië komende oorlog op de Tempelberg?

Financiert Jordanië komende oorlog op de Tempelberg?

   

De Palestijnen klagen voort­durend dat de Joden de Tempel­berg willen over­nemen en een Derde Tempel bouwen. Die bewe­ringen zijn volkomen onge­grond en hebben alleen tot doel de regio te doen ontvlam­men en om financiële steun te vragen van Arabische landen of naïeve Euro­peanen.

Een 'Startup Nation' bruiloft met een robot

Een 'Startup Nation' bruiloft met een robot

   

De gasten die voor een recente Israëlische bruiloft waren uitgenodigd, waren verrast toen een dansende robot de trouw­ringen naar de bruid bracht. Het AIM besturings­systeem van deze robot is door TIME magazine gekozen als een van de 100 beste uitvindingen van het jaar 2021.

Van de Niagara Watervallen met liefde naar Israël

Van de Niagara Watervallen met liefde naar Israël

   

De Niagara Watervallen werden zondag­nacht verlicht ter ere van de Staat Israël, ter gele­gen­heid van het aan­steken van de achtste kaars van Chanoekah. Dit was een eer­betoon van de stad Niagara in Canada aan de Staat Israël.

Muziekvideo: De jonge jaren van Jozef en zijn broers

Muziekvideo: De jonge jaren van Jozef en zijn broers

   

Terwijl we in de Shabbats­lezingen Jozef als als onder­koning ontmoeten, gaan we in deze gero­man­ti­seerde video terug naar zijn jeugd­jaren en het leven met zijn grote broers, die jaloers werden op zijn mooie jas.

Shabbatslezingen: Door lijden heen gelouterd om te zegenen

Shabbatslezingen: Door lijden heen gelouterd om te zegenen

   

Na vele jaren zag Jozef zijn familie terug. Die tijd had God nodig om hem door lijden heen te vormen tot iemand die niet meer trots is op dromen of een mooie jas. Pas toen kon God hem gebruiken om een zegen te zijn voor zijn familie en de Egyptenaren.

Mandelblit: Goddank is Netanyahu uit zijn ambt gezet

Mandelblit: Goddank is Netanyahu uit zijn ambt gezet

   

Procureur-generaal Mandelblit laat naar verluidt door­sche­meren, dat Netanyahu Israël in de richting van een dictatuur probeerde te brengen, hetgeen net op tijd werd voor­komen doordat hij de verkie­zingen niet won.

Wat gebeurde er bij de opwerkingsfabriek in Natanz?

Wat gebeurde er bij de opwerkingsfabriek in Natanz?

   

Zaterdagavond werd bij de Iraanse opwerkings­fabriek voor uranium in Natanz een luide explosie gehoord die tot op 20 km te horen was, en zagen de inwoners een helder licht aan de hemel. Er was lichte schade aan ramen en deuren.

Yamam is nu Israëls officiële anti-terreur­eenheid

Yamam is nu Israëls officiële anti-terreur­eenheid

   

Premier Naftali Bennett heeft vorige week de speciale politie-eenheid van de Israëlische grenspolitie uitgeroepen tot de nationale terrorisme­bestrij­dings­eenheid, een officiële benoeming die gepaard gaat met zowel extra verant­woor­de­lijk­heden als finan­ciering.

Israël voltooit opwaardering grenshek rond Gazastrook

Israël voltooit opwaardering grenshek rond Gazastrook

   

De ombouw van een eenvoudig hek rond de Gazastrook tot een 65 km lange high-tech barrière tegen tunnels en indringers is na drie en een half jaar voltooid. Het was een duur project, dat ₪ 3,5 miljard (€ 980 miljoen) heeft gekost.

'Israël heeft de controle over de Negev verloren'

'Israël heeft de controle over de Negev verloren'

   

Terwijl de Negev steeds meer een Bedoe­ïenen 'Wild West' wordt, en de Staats­controleur een vernie­tigend rapport indient over de socilale situatie van de Bedoe­ienen­bevol­king, noemt Time Magazine het een van de beste plaatsen om dit jaar te bezoeken.

De mobiele apps van Israel Today zijn momenteel buiten gebruik.  We werken eraan deze zo snel mogelijk te herstellen. 
Onze excuses voor het ongemak.

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.

Top-immunoloog raadt vierde Corona-vaccinatie af
De Israëlische premier Bennett maakte zondag bekend,...