Noemt Israël nu de Christenen 'Joods bij uitbreiding'?

vrijdag 14 januari 2022 |  Ryan Jones
Israëls Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een beleids­wijziging goed­ge­keurd voor zijn officiële classifi­caties van de plaatse­lijke bevol­king, die een vrij belang­rijke, zij het onbe­doelde, religieuze betekenis heeft met betrek­king tot de band tussen Joden en christenen.

Zelfs nu de nieuwe regering van Israël het aan de stok heeft met het Opper­rabbinaat over wie het recht heeft om bekeringen tot het Jodendom uit te voeren, en dus te bepalen wie een 'Jood' is, gaat het CBS, althans intern, die beoordeling zelf uitvoeren.

Er zijn vandaag ongeveer een half miljoen Hebreeuws sprekende Israëli's die in aanmerking kwamen om naar de Joodse Staat te immigreren onder de Wet van Terugkeer, wat betekent dat zij ten minste één Joodse grootouder hadden. Maar volgens de Joodse religieuze wet (Halacha) komen zij niet in aanmerking om als Joden te worden gedefinieerd.

Lange tijd heeft het CBS in deze kwestie overgelaten aan de rabbijnen en deze Israëli's, die geen Joden kunnen worden genoemd maar ook geen Arabieren zijn, eenvoudigweg als 'Anderen' bestempeld.

Maar hen aanduiden met dergelijke termen 'kwetst immigranten die naar Israël kwamen onder de Wet van Terugkeer en voelen dat ze deel uitmaken van het Joodse volk,' benadrukte minister van Inlichtingen Elazar Stern (Yesh Atid) in een recente oproep aan het CBS. 'Ons doel is dat deze mensen zich bij het Joodse volk voegen, en niet ervan gescheiden worden.'

De nieuwe term die het CBS zal gebruiken om deze mensen te definiëren is 'uitgebreide Joodse bevolking'.

Naast de restricties van de Halacha, is het probleem dat de meeste rabbijnen met dit besluit hebben, dat veel van deze 'Joden bij uitbreiding' het christendom praktiseren. Zelfs degenen die dat niet doen worden meestal 'christenen' genoemd, omdat zij uit christelijke landen komen en het resultaat zijn van vermenging tussen Joden en christenen.

Voor alle duidelijkheid, Stern zond een dringend verzoek en het CBS nam de beslissing om zo'n half miljoen immigranten en lokale niet-Joden als het ware in de kudde op te nemen en hen niet langer te classificeren op een manier die hen zou kunnen aanzetten tot minder verbondenheid en loyaliteit aan de staat. Punt.

Omdat de overgrote meerderheid van degenen op wie het van toepassing is, als christenen worden beschouwd, heeft dit besluit, al dan niet bedoeld, tevens een vrij ernstige religieuze betekenis.

Het christendom is natuurlijk voortgekomen uit het Jodendom, en is in de kern een geloof in de beloofde Messias uit de stam van Juda. Christenen lezen dezelfde Tenach (die zij abusievelijk het 'Oude Testament' noemen) en vereren dezelfde geloofs­helden, van Abraham tot Mozes en David. Kortom, zonder de Joden zouden er geen christenen zijn.

Bovendien erkent de fundamentele christelijke theologie, zoals uiteengezet door de apostel Paulus, dat niet-Joden die tot geloof komen in de Joodse Messias, geënt zijn op de geestelijke boom van Israël. Dit idee dat niet-Joodse christenen 'bij uitbreiding Joods' zijn, gaat terug tot het allereerste begin, ook al is een groot deel van de Kerk dat vandaag de dag vergeten.

Lees ook:
Wie kan Joods worden in de Staat Israël?
Het christendom is Joods!
Zijn Messiaanse Joden nog steeds Joods?
‘Eerst voor de Jood’ – wat is de basis van de Kerk?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.