De bekering van asiel-zoekende moslims tot het christendom: een serieus verschijnsel?

vrijdag 14 januari 2022 |  Rami Dabbas
Israel Today spreekt met een deskundige in Duitsland over de golf van asielzoekers met een islamitische achtergrond, die zich in de afgelopen jaren tot het christendom hebben bekeerd. In het gesprek wordt getracht meer zicht te krijgen of het hier om serieuze bekeringen gaat.

Bekeringen vanuit de islam tot het christendom is een groeiend fenomeen, sinds de Arabische lente en vooral sinds de grote migratiegolf vanuit het Midden-Oosten naar Europa, die in 2015 begon. Hebben we te maken met louter toeval of gaat het bij deze bekeringen alleen om het zoeken naar een veilig asiel-land?

Volgens deskundigen biedt de bekering tot het christendom geen garantie voor het recht op asiel in Duitsland of enig ander Europees land. Niettemin verspreidde het gerucht zich snel, dat de situatie voor hen die bescher­ming zochten in het ‘christelijke' Westen aanzienlijk meer kansen zou bieden aan degenen die openlijk het christen­dom zouden belijden.

Om enig licht te werpen en vooral om de aard van deze bekeringen te achterhalen, nam Israel Today contact op met Reinhold Strähler, professor in de Theologie en christelijk missionaris in Duitsland, om te praten over het fenomeen van 'gelovigen met een islamitische achtergrond'.

Israel Today: U bent in de afgelopen jaren getuige geweest van de bekering van honderden moslims tot het christendom. Wat is uw visie op dit fenomeen?

Professor Strähler: Over het algemeen kunnen wij zeggen dat het grote aantal moslim-vluchtelingen dat zich de laatste jaren in Duitsland en andere Europese landen tot het christen­dom heeft bekeerd, een uniek en bijzonder werk is van de Heilige Geest.

Een studie uitgevoerd door Open Doors en gepubliceerd in 2019 verzamelde gegevens van 6.516 bekeerlingen, allemaal mensen die voorheen moslim waren en in contact stonden met christelijke kerken van verschil­lende denominaties, en die werden gedoopt na het volgen van grondig doop-onderwijs. In deze studie wordt geschat dat er alleen al in Duitsland de laatste jaren 10.000 tot 15.000 van dergelijke bekeringen hebben plaatsgevonden, en dat deze mensen vervolgens asiel hebben aange­vraagd op grond van hun bekering. Wij hebben in de Europese geschiedenis  nog nooit een dergelijke beweging van moslims naar het christelijk geloof meegemaakt.

Gaat het hierbij om echte bekeringen of is het slechts een middel om een doel te bereiken, dat weinig te maken heeft met het geloof in Jezus?

Ik kan alleen over Duitsland spreken, omdat ik hier de situatie ken. Veel van deze mensen zijn actief in kerken - hetzij Duitstalige kerken, hetzij inter­nationale kerken die hun eigen moeder­taal gebruiken (zoals Arabisch of Farsi). Sommigen verdwijnen na een tijdje, of ze verhuizen naar een andere stad en de kerk verliest daardoor het contact met hen, of ze verliezen hun belang­stelling voor geestelijke zaken en gaan niet meer regelmatig naar een kerk.

Hoeveel van deze bekeringen serieus zijn, en hoeveel er om pragmatische redenen plaatsvonden, weet niemand precies. Uit mijn eigen waarneming zou ik zeggen dat de meeste van deze mensen oprechte bekeerlingen zijn. Maar zoals bij alle mensen die op een bepaald moment in hun leven besluiten Jezus Christus te gaan volgen, verliezen nogal wat mensen na een paar jaar hun belang­stelling en blijken zij geen werkelijk  oprechte volgelingen van Christus te zijn. Zeggen we dan dat hun bekering niet oprecht was? Of zeggen we dat ze hun geloof verloren hebben? Of hebben ze gewoon hun vuur voor Jezus verloren? Daarover kunnen we weinig zeggen.

In het algemeen worden bekeerlingen in dit opzicht veel kritischer bekeken dan andere ‘normale' christenen. In de 50 jaar dat ik christen ben, heeft bijvoorbeeld nog nooit iemand mij gevraagd of ik nog steeds een oprechte volgeling van Jezus ben. Aan bekeerlingen die asiel aanvragen wordt deze vraag echter al vroeg en vaak gesteld. De regering wil nagaan of zij nog christen zijn en of hun identiteit verder gevormd wordt door hun nieuwe geloof.

De kerken moeten hun nieuwe bekeerlingen met een moslim-achtergrond goed bedienen, en hen helpen in hun geloof te groeien en diep geworteld te raken in de leer van de Bijbel. Sommige kerken doen dit ook. Andere kerken hebben het daar moeilijk mee. Er zijn veel hindernissen, zoals culturele verschillen en taalbarrières. En ja, er zijn ook mensen die niet veel geestelijke belang­stelling tonen en niet willen deelnemen aan de aange­boden cursussen. Maar over het geheel genomen ben ik, op grond van mijn waarneming en mijn eigen onderzoek, erg dankbaar voor de duizenden mensen die in de afgelopen jaren hun liefde voor Jezus hebben ontdekt, en Hem trouw volgen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.