Mijn naam is אֲבׅיאֵל AVIEL. Wat betekent dat? ‬

zondag 9 januari 2022 |  Aviel Schneider
Achttien maanden voor de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 gaven mijn ouders, Ludwig en Barbara, mij de naam Aviel. Ik ben geboren in de Kibboets Einat, slechts vier kilometer van de toenmalige Jordaanse grens, in de Bijbelse stamgebieden van Judea en Samaria.

Afbeelding: Ludwig en Barbara Schneider met de pasgeboren Aviel in Kibboets Einat

Hebreeuwse namen komen meestal uit de Bijbel en hebben een diepe betekenis. In de Bijbel wordt de naam Aviel ( ‫אביאל‬ ) slechts één keer genoemd. Aviel was de grootvader van koning Saul. Avi ‘mijn Vader’ komt van het woord Abba. El is de afkor­ting van Elohim en betekent ‘God’. Dus de samenstelling Avi-El betekent ‘Mijn Vader is God’. Dit was de naam die mijn ouders voor mij uitzochten. Ze konden me niet vragen of ik deze naam leuk vond. Ze kozen mijn naam uit innerlijke en spirituele over­tuiging, net als de namen van mijn vier broers en zussen.

Jakobs eerste vrouw, Lea, gaf haar eerstgeboren zoon de naam Reuben ( ‫ראובן‬ ). Die bestaat ook uit twee woorden: ‘rehu’ en ‘ben’, dat wil zeggen: ‘Zie, (ik heb) een zoon’. Lea zei: ‘De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb' (Genesis 29:33). 'Daarom gaf God mij een zoon.’
Haar vierde zoon noemde Lea, Jehoeda ( ‫יהודה‬ ), ‘Nu zal ik de Heer loven’ (Genesis 29:35). Jehoeda bestaat ook uit twee woorden: ‘Je’ en ‘hoeda’, God en loven.
Jozef ( ‫יוסף‬ ), de eerstgeborene van Rachel, en de lievelingszoon van Jakob, betekent ‘Ik hoop dat de Heer er mij nog een zoon bijgeeft’ (Genesis 30:24). Dit was Rachels hoop, en daarom koos zij die naam, die ook is samengesteld uit twee woorden: ‘Jo’ en ‘osef’, God en toevoegen.

Ouders kiezen vaak een naam voor hun kind, die in de loop van het leven een diepere betekenis krijgt. Volgens de Bijbelse en Joodse wijsheid is de naamgeving een teken dat de ouders hun dankbaarheid willen betuigen. In mijn geval hoopten mijn ouders dat hun Aviel Gods pad in zijn leven zou volgen. Van mensen met de naam Aviel wordt gezegd dat ze charismatisch en moedig zijn, en dat ze zich nauw verbonden voelen met het geloof. Of dat zo is, weet ik niet, maar ik kan wel zeggen dat ik van mijn naam houd. Als kind was ik altijd de enige die Aviel heette. Zelfs in het leger heeft geen enkele Aviel mijn pad gekruist. Pas de laatste tien à twintig jaar hoor ik de naam Aviel steeds vaker om me heen.

De gedachte en hoop van mijn ouders dat God mijn Vader is, heeft me mijn hele leven vergezeld. Deze belofte wordt voort­durend herhaald wanneer ik iets onderteken, of als iemand me belt, of op het moment dat ik een artikel met mijn naam onderteken en wanneer ik in de contactlijst van WhatsApp, Telegram of email sta.

Daarbij herinner ik iedereen eraan dat God mijn Vader is. Ook al is het maar een kort geluid, alleen letters, onbewust bevestigt het opnieuw mijn verbinding met God. Zeker, ik heb ‘mijn Vader’ vele malen teleurgesteld, maar God zal voor eeuwig en altijd deel uitmaken van mijn naam en persoon­lijk­heid. Ook als ik het er niet mee eens ben, blijft Hij toch mijn Vader.

Mensen kunnen ons alles afnemen, behalve onze naam, onze herinneringen en wie we zijn. Dat heb ik te danken aan mijn ouders, die destijds in de kibboets de naam Aviel voor mij uitkozen.

Dit artikel verscheen in het december­nummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Heeft u na deze kennismaking met de Hebreeuwse taal belangstelling om meer van deze boeiende taal te leren? In februari begint weer een lesgroep van de digitale gratis Introductiecursus Hebreeuws. U kunt zich aanmelden bij Israel-weekbrief@solcon.nl

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.