Kunnen Israëlische boeren nog Gods geboden volgen?

donderdag 6 januari 2022 |  Ryan Jones
Om Israëlische boeren op te leggen om elke zeven jaar een jaar lang niet te zaaien en niet te oogsten, klinkt als financiële zelfmoord. Toch zijn er velen die dit Bijbelse gebod opvolgen. 'We geloven en bidden dat we zullen slagen. Met Gods hulp zal er zegen zijn’.

Israëlische boeren hebben het al moeilijk genoeg. Maar dan schrijft de Bijbel hen voor dat ze een heel jaar stoppen met zaaien?! (Foto: Gershon Elinson/Flash90)

Vanaf deze afgelopen Rosh Hashana (7 september 2021) tot aan de volgende (26 september 2022) worden Israëlische boeren, die het Woord van God toegewijd en volledig willen gehoorzamen, verondersteld hun velden een jaar lang braak te laten liggen.

'U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst ervan verzamelen, maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten; en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen’. (Exodus 23:10-11 HSV)

In het Hebreeuws staat dit bekend als ‘shmita', wat letterlijk ‘vrijmaken' betekent. Het land moet vrijge­maakt worden om uit te rusten en te herstellen, net zoals de mens elke zeven dagen op de Shabbat vrijgemaakt moet worden van zijn werk, om uit te rusten en te herstellen.

Maar is dit een redelijke eis aan boeren in onze moderne tijd? De boeren van vandaag hebben al heel magere inkomsten vanuit hun werk, nu de inter­nationale voedsel­conglo­meraten en de geïmporteerde producten het hen onmogelijk maken om in de schappen van de supermarkt te concurreren.

Om hen dan ook nog te vragen om elke zeven jaar een jaar volledig jaar vrij te nemen, klinkt als financiële zelfmoord, zo niet als volslagen waanzin.

Maar er zijn nog steeds mensen in Israël voor wie het volgen van het Woord van God veel belangrijker is dan het volgen van de moderne opvattingen, zelfs als iedereen meent dat ze gek zijn.

'Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen'. (1 Korintiërs 1:25 HSV)

Israel National News (Arutz 7) sprak onlangs met een aantal boeren die de wereldse wijsheid van zich afgooien en ten volle toegewijd blijven aan Gods geboden.

'Het is niet gemakkelijk, maar wij verlangen er naar om het gebod omtrent de shmita op de meest perfecte manier te vervullen', zei Rabbi Yitzhak Sofer van Bnei Netzarim, een klein dorp in het westelijke deel van de Negev.

'Wij geloven, hopen en bidden dat het ons zal lukken, met Gods hulp, om financieel rond te komen, en dat we gezegend zullen worden', voegde de rabbi eraan toe.

Voor hen die zich in deze zaak zo strikt aan Zijn woord houden, heeft God inderdaad zegen beloofd:
'En wanneer u zegt: Wat moeten wij in het zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen! – dan zal Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar.' (Leviticus 25:20-21 HSV)

Wij weten ook uit de Schrift dat God vaak door mensen heen werkt en door hen Zijn zegeningen geeft. Manna rechtstreeks uit de hemel is een zeldzame bijbelse gebeurtenis. Eén van de mannen die gebruikt wordt om deze plichtsgetrouwe boeren te zegenen is Shmuel Sackett, oprichter en CEO van de stichting 'Am Yisrael Chai'.

Sacket vertelde in een vraaggesprek met Israel National News: 'Wat we willen is de dingen terugbrengen naar de manier waarop ze zouden moeten zijn, de manier waarop de dingen gebeurden in het Bijbelse Israël, zowel wat betreft zijn grenzen als de manier waarop de shmita toen werd gehouden'.

Met dat doel ondersteunt 'Am Yisrael Chai' deze boeren en hun gezinnen financieel, gedurende het shabbatsjaar.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.