Heeft Israël nog de controle over de Coronapandemie?

woensdag 5 januari 2022 |  Ryan Jones
Terwijl Omikron door de Joodse Staat raast, en het aantal besmettingen record­hoogten bereikt, discus­siëren top­functio­narissen over testen, groep­simmuniteit, een vierde vaccinatie en de beschikbare ziekenhuisbedden. Geldt hier 'Twee Joden, drie meningen'?

Terwijl premier Naftali Bennett zichzelf schouderklopjes blijft geven over de manier waarop de regering omgaat met de aanhoudende Coronapandemie, zeggen zijn topambtenaren op gezondheidsgebied in wezen dat Israël de controle over de situatie heeft verloren. Dat is natuurlijk uitgaande van de veronderstelling dat het ooit echt enige ‘controle’ had.

We proberen zoveel mogelijk het aantal besmettingen te reduceren en de kracht van deze [Omikron] golf te verminderen, maar het zal een hoge golf zijn,’ vertelde dr. Sharon Alroy-Preis, hoofd van de volks­gezond­heids­diensten van het ministerie van Volks­gezond­heid, maandag op Channel 13 News. Ze erkende dat Israël ‘geen controle’ heeft over de huidige uitbraak, aangezien het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen dinsdag bijna de 12.000 bereikte.

Als dit de hele tijd de toon was geweest, zouden weinigen de wenkbrauwen fronsen. Maar al weken en maanden krijgen de Israëli's van Bennett te horen hoe doeltreffend het beleid van zijn regering is geweest om de pandemie onder controle te krijgen en Israël zijn normale gang van zaken te laten voortzetten. Dus voor veel Israëli's klinkt de uitspraak van Alroy-Preis dat Israël ‘geen controle’ heeft, meer als Israël dat ‘de controle verloren’ heeft.

Dit geldt vooral voor ouders van jonge schoolkinderen die herhaaldelijk naar huis worden gestuurd en PCR-testen moeten ondergaan na contact met weer een besmet klasgenootje. En dit leidt tot een verminderd vertrouwen in de huidige regering en haar beleid.

Ik kan dit persoonlijk bevestigen, aangezien op twee na al mijn zeven kinderen alleen al in de afgelopen twee weken naar huis zijn gestuurd voor een aantal dagen quarantaine en afstands­onderwijs. Eén kind is in deze periode al drie keer naar huis gestuurd! En elke keer als ze naar huis worden gestuurd, betekent dat weer een lange wachttijd bij het dichtstbijzijnde Covid-teststation.

Het herhaaldelijk lange wachten bij de teststations heeft veel Israëli's, met name ouders van schoolkinderen, zeer gefrustreerd gemaakt. (Foto: Avshalom Sassoni/Flash90)

Noem het geen 'groepsimmuniteit'

De snel stijgende behoefte aan testen heeft niet alleen geleid tot ondraaglijk lange wachttijden, maar ook tot een gebrek aan testkits. Israël zou binnenkort zonder kunnen komen te zitten, waardoor de regering dringend alternatieve richt­lijnen moet overwegen. Enkele van de over­wegingen zijn:
  • Testen na contact met een besmet persoon alleen verplicht stellen voor burgers boven de 60 die symptomen vertonen;
  • Het uitvoeren van snelle antigeen-testen op scholen bij leerlingen die contact hebben gehad met een besmette klasgenoot, en hen daarna onmiddellijk naar de klas terug laten keren;
  • Het Groene Paspoort-programma volledig annuleren.

Hoewel regerings­functionarissen proberen dit te vermijden, zou goed­keuring van deze richtlijnen betekenen dat wordt toegegeven dat ‘groepsimmuniteit’ de nieuwe orde van de dag is. Als alleen 60-plussers met symptomen na een mogelijke besmetting worden getest, zullen we al snel helemaal niet meer weten wie besmet is, aangezien Omikron zich onder alle leeftijds­groepen verspreidt.

Desondanks zei Israëls 'coronatsaar’ Salman Zarka dat de regering niet officieel een beleid van massale besmet­tingen kan en zal uitvoeren om groepsimmuniteit te bereiken, zelfs als hij erkent dat niets minder dan een strikte lockdown massale besmetting door Omikron kan voorkomen.

Zarka's bezwaar tegen het invoeren van een daad­werkelijk beleid van het streven naar groepsimmuniteit is, dat dit proces Israëls gezond­heids­zorg­systeem zou kunnen overweldigen.

Op het hoogtepunt van vorige besmettings­golven behandelden Israëlische zieken­huizen 1.200 patiënten met ernstige gevallen van Covid-19. De behan­deling van deze gevallen is een intensieve inspanning die geïsoleerde afdelingen vereist, speciale apparatuur en het nodige personeel dat weg moet van andere patiënten.

Met 1.200 ernstige Coronapatiënten werd het Israëlische gezond­heids­zorg­systeem tot het uiterste opgerekt. In het beste geval zal het aantal ernstige gevallen tijdens de Omikron-golf ongeveer even groot zijn, namelijk 1.200. In het ergste scenario verdubbelt dat aantal tot meer dan 2.400, met het risico dat Israëls gezond­heids­zorg­systeem instort, wat vrijwel zeker de zorg voor niet-Coronapatiënten zou schaden, mogelijk leiden tot vermijdbare sterfgevallen.

Omikron woedt, en er is gewoon geen manier om het te stoppen zonder een volledige landelijke lockdown, wat de regering heeft gezworen niet te doen. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Groepsimmuniteit biedt geen garanties

Dr. Alroy-Preis zei in haar interview ook dat ze niet met goed geweten een beleid, dat gericht is op groeps­immuniteit kan aanbevelen, omdat het geen garanties biedt.

‘We weten niet of er een golf zal zijn die over ons heen zal spoelen en dat alles daarna goed zal zijn, en dat er dan een soort immuniteit zal zijn,’ merkte ze op. ‘We zien dat Omikron mensen infecteert die aan het herstellen zijn [van eerdere varianten]. Hoe kan ik er zeker van zijn dat de volgende variant geen mensen zal besmetten die Omikron hebben opgelopen? Ik kan geen gewicht toekennen aan deze voorspellingen [van groeps­immuniteit].’

Zo werken pandemieën

Dr. Alroy-Preis is misschien niet bereid gewicht toe te kennen aan voorspellingen over groepsimmuniteit, maar andere topdeskundigen gaan wel die kant op.

Israëls voormalige 'coronatsaar’ prof. Ronni Gamzu zei maandag dat Omikron inderdaad onze kans is om groeps­immuniteit te bereiken. Tijdens een persconferentie in zijn nieuwe functie als CEO van het Tel Aviv Sourasky Medical Center, zei Gamzu dat het tijd is om het verbod op vlieg­reizen en andere strenge beperkingen op te heffen, omdat dergelijke maatregelen geen kans hebben om de Omikron besmettingsgolf tot staan te brengen.

‘We zullen na Omikron een groter aantal herstelde mensen zien. Alles bij elkaar zullen de herstelde mensen plus de gevaccineerde en geboosterde mensen ons groeps­immuniteit geven,’ zei de professor. ‘Geleidelijk aan zul je groeps­immuniteit krijgen - dit is de manier waarop epidemieën en pandemieën verdwijnen’.

Prof. Itamar Grotto, een ervaren epidemioloog die eerder de positie van Alroy-Preis bekleedde, was het met Gamzu eens en vertelde vorige week aan de Israëlische publieke omroep Kan: ‘Het is misschien tijd om een beleid te over­wegen om mensen te laten besmetten.’

Volgens prof. Grotto, ‘moet Corona meer een individueel probleem worden dan een publiek probleem, omdat Omikron een veel minder ernstige ziekte veroorzaakt, en Israël nu in het bezit is van pillen die een effectieve behan­deling bieden aan degenen die wel ernstig ziek worden’.

Israël zal vanaf volgende week weer opengaan voor toeristen uit een aantal landen en de reis­beper­kingen voor Israëli's vermin­deren. Prof. Gamzu zegt dat dit een stap in de goede richting is. (Foto: Flash90)

Vierde vaccinatie

Prof. Gamzu sprak zich maandag krachtig uit voor een vierde Covid-19-vaccinprik, die momenteel wordt aange­boden aan burgers ouder dan 60 jaar en aan risico­groepen. ‘De logica hierachter is zo elementair als één plus één is twee,’ benadrukte Gamzu.

Maar prof. Ariel Munitz van het departement van micro­biologie en klinische immuno­logie van de Universiteit van Tel Aviv is het daar helemaal niet mee eens.

In een Twitterbericht, dat eind vorige maand werd gepost, legde Prof. Munitz uit waarom het herhaaldelijk injecteren van burgers met dezelfde virusstam het voor hen moeilijker maakt om toekomstige virus­stammen te bestrijden, doordat het immuunsysteem minder felxibel is geworden. Hij benadrukte dat iedereen die daad­werkelijk immunologie heeft gestudeerd dit weet.

Lees ook:
Top-immunoloog raadt vierde Corona-vaccinatie af
Fotogalerij: 12.000 nieuwe corona gevallen in één dag
Groepsimmuniteit is gesprek van de dag in Israël
'Beëindig vlieg­verbod, laat Israëli's Covid oplopen'

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.