Twee oude scheepswrakken ontdekt voor Caesarea

maandag 3 januari 2022 |  Redactie Israel Today
Een aantal fascinerende artefacten uit de wrakken van twee schepen die vergingen voor de kust van Caesarea in de Romeinse en Mamelukse perioden (zo'n 1700 en 600 jaar geleden) zijn in de afgelopen maanden ontdekt voor de kust van de havenplaats Caesarea.

Volgens Eli Eskozido, directeur van de Israel Antiquities Authority (IAA), 'zijn de Israëlische kusten rijk aan vind­plaatsen en vondsten die van immens belang zijn voor het nationale en internationale culturele erfgoed. Ze zijn uiterst kwetsbaar, daarom voert de IAA onder­water verkenningen uit om oudheden te lokali­seren, te monitoren en te bergen.' De twee scheeps­wrakken werden ontdekt tijdens zo'n onder­water­onder­zoek, dat werd uitgevoerd door de Marine Archaeology Unit van de IAA.

Zilveren en bronzen Romeinse munten uit het midden van de derde eeuw n.Chr. die werden teruggevonden in scheepswrakken voor de kust van Caesarea. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

De ladingen van de schepen en de overblijfselen van hun wrakken werden gevonden in ondiep water op een diepte van ongeveer 4 meter, verspreid over de zeebodem. Volgens de Marine Archaeology Unit, 'onthullen de vondsten het verhaal van twee schepen die met man en muis zonken in verschil­lende periodes, blijkbaar tijdens een poging om de schepen de haven binnen te manoeuvreren.'

Volgens Jacob Sharvit en Dror Planer van de Marine Archaeology Unit, 'lagen de schepen waarschijnlijk voor anker in de buurt en werden ze door een storm tot zinken gebracht. Ze kunnen buitengaats voor anker hebben gelegen nadat ze in moeilijkheden waren geraakt, of bang waren voor stormachtig weer, omdat zeelieden goed weten dat aanmeren in ondiep, open water buiten een haven gevaarlijk is en tot rampen kan leiden.'

De marineschat omvat honderden zilveren en bronzen Romeinse munten uit het midden van de derde eeuw n.C. en een grote hoeveelheid zilveren munten uit de Mamelukken-periode (veertiende eeuw; ongeveer 560 munten, waaronder een grote hoeveelheid kleinere linten die als stukjes zijn gesneden ); een bronzen beeldje in de vorm van een adelaar, dat de Romeinse overheersing symboliseert; een beeldje van een Romeinse pantomime-speler met een toneelmasker; talrijke bronzen belletjes, die onder meer waren bedoeld om boze geesten af te weren; en aardewerk vaten.
Er werden ook verscheidene metalen voorwerpen uit de romp van een houten schip gevonden, waaronder tientallen grote bronzen spijkers, loden pijpen van een lenspomp en een groot ijzeren anker dat in stukken was gebroken - een bewijs van de kracht die het heeft doorstaan totdat het uiteindelijk brak, waarschijnlijk tijdens de storm.

Onder water werden onder meer zeldzame persoonlijke bezittingen van de schipbreukelingen aangetroffen, waaronder een prachtige rode edelsteen bestemd om in een 'gemma' ring te worden gezet; het snijwerk van de edelsteen toont een lier. In de Joodse traditie wordt de lier Kinor David ('Davids harp') genoemd, waaraan het Meer van Galilea zijn naam 'Kinneret' ontleent, dat de vorm van een harp heeft. Volgens 1 Samuel 16:23, speelde koning David voor Saul op zijn harp. 'Telkens als de geest van God over Saul kwam, nam David zijn harp ter hand en speelde. Dan kwam er verlichting in Saul; hij voelde zich beter en de boze geest verliet hem.'

Een andere prachtige en zeldzame vondst is een dikke, achthoekige gouden ring bezet met een groene edel­steen, waarin de figuur van een herders­jongen is gegraveerd, gekleed in een tuniek en met een ram of een schaap op zijn schouders. Het beeld van de 'Goede Herder' is een van de vroegste en oudste beelden die in het christen­dom worden gebruikt om Jezus te symbo­liseren; het stelt Jezus voor als de barmhartige herder van de mensheid, die zijn welwillend­heid uitstrekt tot zijn kudde gelovigen en de hele mensheid. Deze unieke gouden ring met de figuur van de 'Goede Herder' geeft ons, mogelijk, een aanwijzing dat de eigenaar ervan een vroege christen was.

De ring werd ontdekt in de buurt van de haven van Caesarea, een plaats van grote betekenis in de christelijke traditie. Caesarea was een van de vroegste centra van het christendom en huisvestte een van de eerste christelijke gemeenschappen. Aanvankelijk behoorden alleen Joden tot deze gemeenschap. Het was hier dat de apostel Petrus de Romeinse centurio Cornelius in Caesarea doopte (Handelingen 10:10). 'Dit was de eerste keer dat een niet-jood werd toegelaten tot de christelijke gemeenschap,' zegt Sharvit. 'Van hieruit begon de christelijke religie zich over de wereld te verspreiden.'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.