Daarom is ontwikkeling van de Golan goed voor Israël

vrijdag 31 december 2021 |  Yochanan Visser
Er is al bijna 40 jaar weinig gedaan om de Golan­hoogten te veran­deren en te ontwik­kelen. Ze zijn van belang voor de verde­diging van Israël en een populaire vakantie­bestem­ming, en premier Naftali Bennett hoopt er ook een aantrek­ke­lijke plek om te wonen van te maken.

Iedereen die vandaag de Golanhoogten bezoekt en er al is geweest, zal ontdekken dat er sinds de verovering door Israël, 55 jaar geleden, weinig is veranderd. Veertig jaar geleden annexeerde Israël de Golanhoogte en ruim twee en een half jaar geleden erkende de voormalige Amerikaanse president Donald J. Trump de Golan­hoogten als onderdeel van Israël.

Toch wonen er nog maar 27.000 Joodse Israëli's. De overige (26.500) inwoners van de Golanhoogten zijn Druzen of Alawieten (2.000). Het is de enige regio in Israël waar geen Arabieren wonen. De Joden op de Golanhoogten wonen in vier overwegend kleine steden, 18 moshavim (coöperatieve landbouwnederzettingen) en 10 kibboetsen.

Een groot deel van de Golan ligt braak

Een groot deel van het veroverde gebied van Syrië ligt nog steeds braak, daar graast alleen slachtvee.
Er zijn ook delen van de Golanhoogten die nog steeds onbereikbaar zijn vanwege de landmijnen die voor de Zesdaagse Oorlog zijn gelegd.
Je kunt nog steeds verwoeste en beschadigde gebouwen en moskeeën zien die Syrië tijdens het conflict van 1967 heeft achtergelaten.

Als we de Israëlische premier Naftali Bennett mogen geloven, komt er nu een einde aan deze situatie. Het kabinet van Bennett hield afgelopen zondag een speciale zitting in Kibboets Mevo Hama op de Golan­hoogten . De premier kondigde aan dat zijn regering een enorm bedrag in het gebied zal pompen .

Investering van 1 miljard shekel


  • Een bedrag van een miljard shekel ($ 312.500.000) zal gebruikt worden om 7.300 appartementen en huizen te bouwen voor 23.000 nieuwe inwoners van de Golanhoogten.
  • Er zullen twee nieuwe dorpen ( Asif en Matar) worden gebouwd met een totaal van 4.000 appartementen.
  • 160 miljoen shekel (meer dan $ 50.000.000) zal worden besteed aan verbetering van wegen en openbaar vervoer.
  • 162 miljoen shekel zal worden besteed aan regionale ontwikkeling, inclusief toerisme.
  • In de sectoren toerisme, landbouw, hotelwezen en detailhandel zullen ongeveer 2.000 banen worden gecreëerd.
  • De rest van het geld zal worden gebruikt om van de Golanhoogten de groene energiehoofdstad van Israël te maken. Er staan ​​nu nog maar een handvol windturbines in het gebied, maar daar komt volgens Bennett snel verandering in.
  • Er komen grootschalige zonne-energieprojecten van 200 hectare.

Bennett hield een toespraak waarin hij trots zijn plan presenteerde. Hieronder volgen fragmenten uit de toespraak die Bennett zondag hield:

'Vrienden, dit is ons moment; dit is het moment voor de Golanhoogten. Een combinatie van omstandig­heden heeft ons vandaag geleid tot een dramatisch regerings­besluit om substan­tiële middelen, ongeveer NIS 1 miljard, toe te wijzen aan de versterking van de gemeen­schappen op de Golanhoogten.

'Allereerst moet worden gezegd dat de Golanhoogten Israëlisch zijn; dit is vanzelfsprekend. De Israëlische wet is daar sinds 1981 van kracht en dat staat buiten kijf.

'Het feit dat de regering-Trump dit heeft erkend, en het feit dat de regering-Biden duidelijk heeft gemaakt dat er niets aan dit beleid is veranderd, zijn ook belangrijk. Na ongeveer tien jaar van een verschrik­kelijke burger­oorlog in Syrië, begrijpt ieder weldenkend mens in de wereld dat het de voorkeur verdient, om Israëlische Golan­hoogten te hebben die rustig, bloeiend en groen zijn, in tegenstelling tot het alternatief.

'Bovendien hebben veel Israëli’s de afgelopen twee jaar ontdekt dat je vanuit huis kunt werken en niet per se in het midden van het land hoeft te wonen. In dit opzicht kan de Golan­hoogte een geweldige optie zijn voor iedereen die schone lucht, ruimte en kwaliteit van leven wil. Een paar minuten geleden zag ik kinderen hier op de kleuterschool en dat is iets om jaloers op te zijn.

'Hier komt onze regering in beeld. Het plan dat we vandaag gaan aannemen, bestaat al 40 jaar sinds de wet werd toegepast, en komt, eerlijk gezegd, jaren te laat. De omvang van het gemeen­schaps­leven stagneert al jaren. We hebben een enorm gat te vullen, en we beginnen vandaag.

'Ik wil heel duidelijk zijn: na vele jaren van stilstand wat betreft de omvang van de gemeenschappen, is ons doel vandaag om de bevolking van de Golan­hoogten te verdubbelen. Daartoe versterken we de stad Katzrin met twee nieuwe stadsdelen, de wijken 12 en 13.

'Hiervoor zullen we ook twee nieuwe gemeenschappen op de Golan­hoogten stichten, Asif en Matar. We versterken het gemeenschapsleven hier.

'We stellen hiervoor aanzienlijke middelen beschikbaar en ik wil alle ministeries bedanken. Ongeveer 1 miljard NIS zal de Golanhoogten omvormen tot een plek waar het goed wonen is.

'Meer dan 500 miljoen NIS van dit geld is bestemd voor planning en huisvesting. 162 miljoen NIS zijn bedoeld voor regionale ontwikkeling - toerisme, industrie, handel, alles wat hier goede banen creëert. Nog eens 160 miljoen NIS is bestemd voor het verbeteren van de kwaliteit van leven - vervoer, medische zorg en andere aspecten van het leven.

'De Golanhoogten zullen in zekere zin erg groen zijn en zullen in feite de techno­logische hoofdstad van hernieuw­bare energie in Israël worden. In dit verband wil ik de minister van Energie bedanken.

'Ik wil ook nog iets zeggen dat voor mij persoonlijk heel belangrijk is en dat naar mijn mening ook bijdraagt ​​aan de weerbaarheid van de Staat Israël. Het feit dat de ministers van rechts en links, hier bij elkaar zitten, is heel indrukwekkend. Dit is niet iets dat als vanzelfsprekend kan worden beschouwd.

'Onze regering stelt ons in staat om de nationale consensus van Israël te herontdekken. Na vele jaren waarin we voortdurend waren gefocused op wat ons scheidt, proberen we hier te benadrukken wat ons verenigt. De Golanhoogten, de noodzaak om ze te versterken, te cultiveren en er te leven, is zeker een principe dat ons hier allemaal verenigt.

'En tegen de Israëli's die op zoek zijn naar een plek waar ze hun huis kunnen bouwen, zeg ik: de Hoogten wachten op jullie, kom naar de Golan.'

Bennett en de minister van Communicatie Yoaz Hendel inspecteren een nieuwe glasvezel­infrastructuur op de Golan. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Overbevolking in centraal Israël

Tot nu toe komen veel Israëli's alleen naar de Golan om in de winter op vakantie te gaan, te wandelen of te skiën op de berg Hermon. Het gebrek aan huisvesting en banen was de belangrijkste reden waarom de Israëli's de Golan niet als hun woonplaats kozen .

De overbevolking in centraal Israël heeft de regering echter gedwongen drastische maatregelen te nemen, en de ontwikkeling van de Golan­hoogten is daar een van.
De andere maatregelen zijn de verdere ontwikkeling van Galilea en het bevolken van de Negev-woestijn, iets wat de eerste Israëlische premier David Ben-Goerion al voor ogen had.

Geïrriteerde Syrische reactie

De opmerkingen van Bennett maakten het regime van de Syrische president Bashar al-Assad erg boos, maar de dictator zal over deze kwestie geen nieuwe oorlog met Israël kunnen beginnen:
'Syrië heeft de gevaarlijke en ongekende escalatie van de Israëlische bezettings­autoriteiten op de bezette Syrische Golan scherp veroordeeld', meldde de woordvoerder van Assad, het persbureau SANA.

'De Syrische regering bevestigt haar constante en krachtige steun aan haar Syrische burgers, de mensen van de bezette Syrische Golan, die zich verzetten tegen de Israëlische bezetting en het annexatie­besluit en het beleid van gedwongen landroof verwerpen', aldus een latere verklaring van het Syrische ministerie van Buiten­landse Zaken.

Assads verontwaardiging over Bennetts woorden is echter hypocriet. De Syrische dictator is niet eens in staat of bereid om de verwoeste steden en dorpen in Syrië weer op te bouwen. Hij is onwillig, omdat de meeste van deze plaatsen voor het begin van de burgeroorlog in 2011 werden bewoond door soennitische moslims, en de meeste van deze soennieten nog steeds tegen het regime vechten.

Als gevolg van het beleid van Assad is meer dan de helft van de 22 miljoen Syriërs, die het land voor de burger­oorlog bevolkten, gevlucht, zowel binnen Syrië als naar het buitenland.

Israël heeft altijd duidelijk gemaakt dat het de Golan­hoogten niet zal opgeven, omdat het plateau van vitaal belang is voor de verdediging van de Joodse Staat.

Voor het begin van de Zesdaagse Oorlog in 1967 terroriseerde Syrië de Israëlische gemeen­schappen langs de grens met Israël, die op dat moment slechts enkele kilometers verwijderd was van de kust van het Meer van Galilea.

De Israëlische grens met Syrië was een van de rustigste sinds de Yom Kippur-oorlog van 1973, totdat Iran Israël begon te provoceren met raket- en drone-aanvallen in de tweede helft van het tien jaar durende interne Syrische conflict.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.