'Behoud Canada's Joods-Christelijke basis'

donderdag 30 december 2021 |  Rami Dabbas
Israel Today sprak met het hoofd van PEGIDA Canada over de snelle islamisering en de migranten­crisis in het land. Deze organisatie is tegen de islami­sering van Canada en voor een terug­keer naar de joods-christelijke wortels van het land.

Afbeelding: De politie beschermt een demonstratie van PEGIDA Canada. (Foto: PEGIDA Canada)

Canada is een van de meest geliefde bestemmingen voor migranten en asielzoekers uit het Midden-Oosten. Na het uitbreken van de Arabische Lente kwamen miljoenen moslim­vluchtelingen in Canada aan. Als gevolg daarvan, en om tegemoet te komen aan de behoeften van deze groeiende moslim­gemeen­schappen, is in Canada een proces van islamisering op gang gekomen.

Als land dat religieus, intellectueel en politiek pluralisme respecteert, stelde Canada zich gewillig open voor deze snelle verspreiding van de islam, die gepaard ging met een nieuwe intolerantie voor kritiek op de islam of het aan de orde stellen van kwesties die door moslims als controversieel worden beschouwd. Anderzijds moesten wetten worden uitgevaardigd om de bevordering van haat en jihad tegen niet-moslims aan banden te leggen. Met andere woorden, de vrijheid van menings­uiting werd beperkt.

Als reactie op deze situatie werd PEGIDA Canada opgericht om aan te dringen op een nieuw beleid om het aantal vluchtelingen en nieuwe immigranten in het land te verminderen, met name diegenen wier basis voor het aanvragen van asiel twijfel­achtig is. Daarnaast is PEGIDA tegen de islamisering van Canada en voor een terugkeer naar de joods-christelijke wortels van het land.

Israel Today nam contact op met de oprichtster van deze beweging, Jenny Hill, om een vollediger beeld te krijgen van wat er daar gebeurt.

Israel Today: Wat zijn de doelen van PEGIDA Canada en hoe verschilt het van de oorspronkelijke beweging in Duitsland?

Jenny Hill: De doelen van PEGIDA Canada zijn en waren vanaf het begin om het publiek voor te lichten over de dreiging van het islamisme in ons Joods-Christelijke land. We bereiken dit door het houden van openbare demonstraties om mensen te bereiken die niet noodzakelijkerwijs onze inhoud online zouden lezen.

Tijdens Covid-19 hebben we ons werk beperkt tot online informatie, omdat we niet gehoord zouden worden temidden van de vele anti-lockdown rally's die plaats­vonden. We hebben ook een petitie ingediend bij regerings­ambtenaren en contact opgenomen met organisaties over onze bezorgdheid.

PEGIDA Canada heeft veel van ons mandaat overgenomen van PEGIDA Dresden. Terwijl zij zich richten op wat er in Duitsland gebeurt, richten wij ons op Canada, terwijl we nog steeds verslag doen van wereld­wijde activiteiten. De Islamitische beweging is wereld­wijd, en wat invloed heeft op één land heeft invloed op vele landen.

Het volgende is ons mandaat:

  • PEGIDA is VOOR de toelating van oorlogs­vluchtelingen en politieke vluchtelingen of mensen die lijden onder religieuze vervolging.
  • PEGIDA is VOOR de INTEGRATIE van vluchtelingen in ons land en onze cultuur.
  • PEGIDA is VOOR het gebruik en de uitvoering van de bestaande wetten op asiel en deportatie.
  • PEGIDA is VOOR een zero-tolerance beleid tegen delinquente asielzoekers en migranten.
  • PEGIDA is VOOR verzet tegen vrouwen­haat en geweld­dadige politieke ideologieën.
  • PEGIDA is VOOR het behoud en de bescherming van onze Joods-Christelijke cultuur.
  • PEGIDA is TEGEN wapenverkoop aan ongrond­wettelijke, illegale of terro­ristische organisaties.
  • PEGIDA is TEGEN het toelaten van parallelle samen­levingen in ons midden, zoals sharia-wetgeving, sharia-politie, enz.
  • PEGIDA is TEGEN radicalisme, of het nu religieus of politiek gemotiveerd is.
  • PEGIDA is TEGEN haatpredikers, tot welke godsdienst je ook behoort.

Wie zijn volgens u legitieme vluchtelingen en asielzoekers uit het Midden-Oosten?

Met de recente migrantencrisis is het vrijwel onmogelijk om iedereen die Canada binnen wil komen goed door te lichten. Degenen die bedreigd worden door dictatoriale regimes vanwege hun geloofs­overtuiging zouden de eerste prioriteit moeten hebben. Nu de wereld zich in zo'n brandende toestand bevindt, is de roep om asiel al tien jaar lang ongekend groot. Wij zijn van mening dat een drastische vermin­dering van het aantal vluchte­lingen/immi­granten verstandig is, om de situatie onder controle te krijgen. Vervolgde minderheden moeten altijd voorrang krijgen, gevolgd door zelfred­zame aanvragers van immigratie, mensen die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de Canadese samenleving.

Wat is uw mening over het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat zijn deel aan 'vluchtelingen' heeft voortgebracht?

PEGIDA Canada heeft een definitief beleid met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse conflict. We hebben ten behoeve van de Joodse gemeenschap in Canada gedemonstreerd tegen de 'Al Quds Day' mars in Toronto. Een spreker bij Al Quds Toronto was een voormalige voorzitter van Palestine House in Toronto, die opriep om alle Israëli's neer te schieten. Palestine House steunt de Palestijnse Intifada.

Dit evenement in Toronto, dat de afgelopen twee jaar virtueel werd gehouden wegens Covid, is een haat-feest tegen de Joodse gemeenschap, gesanctioneerd door onze regering. Wij hebben regerings­ambtenaren aangeschreven over deze mars, maar ze blijven 'm houden. Tijdens deze marsen zagen we kleine kinderen, van nog geen 6 jaar oud, hun vingers over hun keel halen terwijl ze 'dood aan Israël, dood aan de Joden' scandeerden.

De pro-BDS factie is erg sterk binnen ons onderwijs­systeem. Tijdens een pro-Israël rally in 2019 in de York University in Toronto, werden demonstranten gehoord die scandeerden 'Ga terug naar de ovens' en 'Dood de Joden'. We hebben een petitie ingediend bij verschillende universiteitsvoorzitters over het schaamteloze anti­semitisme dat op veel campussen in Canada wordt aangetroffen. We willen graag geloven dat onze mededelingen, in combinatie met die van vele andere petitionanten, helpen om het beleid in onze secundaire instellingen te veranderen, maar heel vaak zijn het kosmetische oplossingen, geen echte veran­deringen. De islamitische invloed is zeer sterk, niet alleen in het onderwijs­systeem, maar ook binnen de rechterlijke macht en de regering.

Wij zijn van mening dat het Britse mandaat voor Palestina en het historische bijbelverhaal Israël het volledige recht geven op het land dat het thans bezit. Er moet nog veel werk worden verzet.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.