Zeven oorzaken die de Palestijnse terreur aanjagen

woensdag 29 december 2021 |  Aviel Schneider
De Israëlische generaal Yossi Kuper­wasser belicht de achter­grond van de mee­dogen­loze gewelds­spiraal van Palestijnse terreur. Hij belicht in 7 leidende principes de boodschap die de Pales­tijnen van jongs af aan horen, en die voortdurend via allerlei kanalen wordt uitge­dragen. 

De onrust die wordt aange­wakkerd door de terreur­organisatie Hamas, dring al vele jaren door tot de Palestijnse bevolking in Judea en Samaria, en zet hen aan tot een nieuwe ronde van geweld­dadige aanvallen op onschuldige Joden.

Yossi Kuperwasser, een van Israëls meest gerespecteerde inlichtingen- en veiligheids­deskundigen, verklaart dat de belangrijkste reden hiervoor de corrupte Fatach-regering in Ramallah is. 'Voor de Palestijnen', legt hij uit, ‘betekent Hamas als het ware een religieuze verlossing, vanwege hun haat jegens hun eigen premier Machmoud Abbas'.

Generaal Kuperwasser was jarenlang hoofd van de onderzoeks­afdeling van de IDF Inlichtingen­dienst en directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken. 'Om buiten de Gazastrook, in Judea, Samaria, en in Jeruzalem meer en meer effectieve terroristische aanvallen te stimuleren, wordt er haat verspreid onder jongeren', waarschuwt hij.

Hier volgen zeven leidende principes waaruit, volgens Kuperwasser, het Palestijnse propaganda­verhaal bestaat, en die hen in hun zelf­destructieve terreur­spiraal doen belanden:

  1. Er bestaat geen Joods volk, dus hebben de Joden geen recht of aanspraak op het land Israël.

  2. De Joden hebben geen soevereine geschiedenis in het Land Israël / Palestina, dit in tegen­stelling tot de Palestijnen, die, als afstam­melingen van de Kanaä­nieten, het oorspronkelijke volk in het land zijn. (In deze context geloven de Palestijnen overigens dat er geen Joodse Tempel op de Tempel­berg heeft gestaan. De Palestijnen verspreiden deze boodschap via internationale instellingen zoals de Algemene Vergadering van de VN, de UNESCO enz.)

  3. De Joden, en met name de Zionisten en de kolonisten, zijn van nature onver­draag­zame menselijke wezens. Dit blijkt ook uit hun handelen met de Palestijnen, die wordt aangeduid als apartheid, etnische zuivering, enz. Deze ‘Zionistische kolonialisten', die de verspreiding van de Islam wilden verhinderen, hebben het zionisme aan de Joden opgelegd en de Staat Israël opgericht, zonder acht te slaan op de rechten van de Arabische bewoners in het hele land.

  4. De identiteit van de Palestijnen is in de eerste plaats geworteld in de verplichting het Zionisme te bestrijden totdat het is uitgeroeid. Daarom zijn alle vormen van strijd legitiem, en dat is waarom de Palestijnse Autoriteit een maand­salaris toekent aan alle terroristen die in Israëlische gevangenissen opgesloten zitten. Volgens de Palestijnse wet worden zij gezien als vrijheids­strijders van het Palestijnse volk. Hamas en andere extre­mistische organisaties zijn van mening dat het gebruik van vuur­wapens en explosieven bij terreur­aanslagen in Judea en Samaria, met inbegrip van de Palestijnse Autoriteit en Jeruzalem, gepast is, maar dat geweld van welke aard dan ook vanuit de Gazastrook, alleen mag worden gebruikt als dat geweld het politieke doel van Hamas in de Gazastrook dient. Dit wordt verondersteld druk uit te oefenen op Israël.

  5. De Palestijnen zijn de enige slachtoffers in dit conflict en als zodanig moeten zij hun slachtoffer-status commer­cieel benutten en uitbuiten, totdat Israël als natiestaat van het Joodse volk is vernietigd. Als slachtoffers van de ‘bezetting' hebben de Palestijnen het recht om weerstand te bieden in welke vorm dan ook. Degenen die verant­woorde­lijk zijn voor hun situatie, met name Israël en het Westen, hebben niet het recht hen te bekritiseren.

  6. De Palestijnse strijd is zowel nationaal als islamitisch. Het verdedigen van de Al-Aqsa Moskee tegenover de (vermeende) pogingen van Israël om deze te vernietigen, vormt de ultieme rechtvaardiging voor de strijd tegen Israël.

  7. De Palestijnse aanspraak op geheel Palestina staat buiten kijf, ook al is de huidige situatie volgens de zogenaamde fasen-theorie van de PLO (1974) mogelijk om als tussen­fase te fungeren op weg naar de eind­be­stemming. Instemming met het bestaan van een Joodse natie-staat is derhalve ondenkbaar, zelfs indien deze staat democratisch is en de burger­rechten van al zijn inwoners garandeert, met inbegrip van de Arabische samenleving van Israël. Geen enkel stuk land mag uiteindelijk ontbreken.
Al deze punten worden voortdurend herhaald, samen met aansporingen tot de 'Palestijnse strijd', en worden met verschillende verschijnings­vormen uitgedragen via Palestijnse politici, studie­materiaal, en religieuze boodschappen. De nieuwe sociale media zijn ook een uiterst effectief instrument gebleken bij het verspreiden van ophitsing en provocatie onder Palestijnen, zowel onder jongeren als onder ouderen.

Lees ook:
EU helpt een nieuw 'antiek' Palestijns dorp oprichten
VN: Palestijnen, blijf aandringen op een eigen Staat!
'We blijven oorlog voeren tot op de Dag des Oordeels'

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.