De Palestijnse Vrek die de Kerstgeest heeft gestolen

maandag 27 december 2021 |  Rachel Avraham
Laten we de benarde situatie van Palestijnse christenen niet vergeten, voor wie de uitdrukking 'Dit is de tijd om vrolijk te zijn' volkomen hol klinkt. Kerst is voor de PA de tijd om van Jezus een Palestijn te maken en Israël en het Zionisme te belasteren.

Afbeelding: Palestijnse demonstranten verkleed als kerstmannen tegenover Israëlische soldaten. (Foto: Wisam Hashlamoun/Flash90)

Voor christenen over de hele wereld heeft het Heilige Land speciale betekenis met het kerstfeest, omdat Jezus Christus werd geboren in Bethlehem, dat vandaag de dag in de Palestijnse Autoriteit ligt. Overal ter wereld zijn kerststallen te zien waar de Maagd Maria en haar man Jozef met het kindje Jezus in de stal zitten, samen met de drie wijzen die per kameel arriveerden. Overal in de christelijke wereld stromen mensen toe om dergelijke kerststallen te zien.

De Palestijnse Autoriteit maakt gewoonlijk veel ophef over de kerstvieringen en gebruikt de feestdagen om bij elke gelegenheid te verkondigen dat Jezus een Palestijn is. Gebruik makend van kerst-afbeeldingen, doen ze alles wat in hun macht ligt om Israël te belasteren. Bijvoorbeeld, in 2018 publiceerde het dagblad van de Palestijnse Autoriteit Al Hayat Al Jadida een artikel waarin werd beweerd:

'Er is een speciale geur aan het Kerstfeest, vanwege zijn unieke plaats in het Palestijnse [historische] bewustzijn zelf, met zijn profeten, en specifiek onze Heer de Messias [Jezus], moge hij rusten in vrede, de trouwe en gerespecteerde zoon van Palestina, die meer dan 2000 jaar geleden zijn religieuze, politieke en juridische keuze verdedigde tegen de fanatieke Joden die hem verachtten en hem vervolgden totdat zij hem [uiteindelijk] kruisigden.

'Jezus, moge hij rusten in vrede, was het eerste symbool van de strijd voor nationale bevrijding uit de klauwen van hen die pretenderen de Joodse religie te vertegen­woordigen [maar] die [in feite] het Oude Testament verdraaiden en de bedoeling ervan verzonnen, hun profeten bestreden en de Joden, de Christenen en anderen onder­drukten gedurende de tijd van onze Heer de Messias.'

Het PA dagblad beschuldigde verder:
'Zij hebben hun misdaden tot op de dag van vandaag niet gestaakt, [want nu] is het Jodendom gekaapt door de Zionistische beweging, die het veranderde in een voertuig voor het kolonia­listische project met de onvoor­waarde­lijke steun en instemming van het kapitalistische Westen, om de kolonialistische doelen van [de Zionisten] te realiseren.'

Volgens de Palestijnen:
'Blijven zij [de Joden] dagelijks [de zaken] in de richting van een mogelijke godsdienstoorlog duwen, om de misdaden van de koloniale zionisten en hun bond­genoten in het Witte Huis, het Pentagon, de wandel­gangen van beide huizen [van het Congres] en de dubieuze lobby's, en onder de pro-zionisten binnen de Anglicaanse kerk [sic, de schrijver doelt waarschijnlijk op de Evangelicals] te verdoezelen.

'Palestijnse moslims hebben het Kerstfeest omgevormd tot een public relations platform van waaruit ze Israël verder kunnen aanvallen. (Foto: Issam Rimawi/Flash90)

Een ander artikel, gepubliceerd in Al Hayat Al Jadida in datzelfde jaar beweerde:
'Een eeuwige dag begon met de geboorte van de verheven bood­schapper van vrede en liefde, Jezus de Messias, moge hij rusten in vrede... Hij droeg zijn kruis terwijl zijn heilig voorhoofd bloedde, ter wille van waarheid, gerechtigheid en vrede. Zijn offer waarschuwt ons en opent onze ogen voor de gevaren van hegemonie en onder­drukking door middel van de wapens van onderdrukking, armoede en uithongering. De gelovigen zijn allen potentiële martelaren totdat de almachtige God de zielen van hen die door Hem geliefd zijn ten hemel laat stijgen, en de martelaren zijn gelovigen wier kracht ons nationale geheugen vorm geeft. (...) Zij vertellen ons dat onze Heer de Messias, de eerste martelaar en de eerste Fidai, ons leerde dat liefde de weg is en dat het leven overvloeit van overvloed die tot het laatste moment moet worden gezocht, want het is een van Allah's wonderen in de wereld en het is nooit eindigend...'

Snel verder naar 2021, en dan blijkt er niet veel veranderd wat betreft het beeld dat de PA van het Kerstfeest heeft. Dit jaar publiceerde de krant Al Quds een kerstverklaring van PA-president Machmoud Abbas, waarin hij opriep tot 'het behoud van de authentieke christelijke aanwezigheid in ons land' in het licht van 'de bezetting en haar niet-aflatende aanvallen op vele heilige plaatsen en plaatsen.' Hij noemde Bethlehem als voorbeeld en merkte op dat de stad 'door de bezetting werd belegerd met een aantal nederzettingen en werd veranderd in een gevangenis, afgesneden van andere steden'.

De Palestijnse leider beweerde ook dat de Al Aqsa Moskee 'onderhevig is aan pogingen om haar te Judaïseren met een toenemend aantal neder­zettingen.' Hij noemde dit 'invallen in de Heilige Stad' en hij gaf 'de bezetting de schuld van het afnemende aantal christenen in het land waar het christendom begon.'

De Palestijnen zeggen dat Israël en zijn 'bezettingstroepen' het Kerstfeest hebben verpest, maar de echte boos­doeners zijn de terroristen die over de Palestijnen heersen. (Foto: Mohamar Awad/Flash90)

In werkelijkheid echter is sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden 35% van de christenen die op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza wonen, naar het Westen geëmigreerd wegens de religieuze vervolging die zij ondergingen in de Palestijnse Autoriteit en onder het bewind van Hamas. Israël had niets te maken met hun uittocht.

Voor bewijs hoeven we niet verder te kijken dan een interview met Al Aqsa TV dat werd vertaald door MEMRI. In het interview waarschuwde Ahmad Kulab, hoofd van het Departement voor de Training van Predikers in Hamas' Ministerie van Religieuze Schenkingen, tegen deelname van moslims aan kerstvieringen:
'Wij mogen de christenen niet feliciteren met hun feestdagen. Christenen moeten de viering van hun feestdagen beperken tot hun huizen, hun gebedshuizen en hun kerken.'

Volgens hem is het Kerstfeest de moslimlanden binnengedrongen, waardoor het islamitische geloof wordt uitgewist:
'Het verandert het gedrag van onze kinderen en besmet hun onbevlekte geloof. Bovendien moedigt de Heilige Koran ons aan om ons te verzetten tegen de bewoners van het hellevuur, de Joden en de Christenen.

'De Kerstman is een geestige en vrolijke persoonlijkheid die snoepgoed en cadeautjes uitdeelt om de mensen te beïnvloeden. Dit beeld van de Kerstman vormt een invasie in moslim­landen, omdat zij het beeld van de Kerstman [bij moslims] willen inslijten. De figuur van de Kerstman verheerlijkt prominente christenen, monniken die vroeger de Heilige Drievul­digheid en het christendom propageerden onder de Romeinse jeugd, door cadeautjes, snoepgoed, enzovoorts uit te delen.'

In het interview benadrukte Kulab:
'Als [een christen] tegen mij zegt: 'Prettige feest­dagen!', kan ik antwoorden met iets algemeens, en zeggen: 'Moge u ook gelukkig zijn.' Maar ik zeg dat we dit niet eens hoeven te zeggen. Zelfs als ze ons feliciteren, hoeven we hen niet te antwoorden. Wij kunnen zwijgen. Dat is beter voor ons, om niet in zonde te vervallen, zoals de islamitische geleerden hebben gezegd.'

Christenvervolging in het Midden-Oosten
Na deze verklaring verklaarde de Israëlische Druze Ayoob Kara, die minister van Commu­nicatie, Cyber en Satelliet is geweest:
'Christenen worden vervolgd in het Midden-Oosten en vooral in Irak, Syrië, Libanon, Egypte, Gaza en de Palestijnse Autoriteit. Vanuit al deze plaatsen is er een christelijke uittocht naar het Westen. Bovendien is er sprake van assimilatie als gevolg van religieus extremisme en de Moslim­broeder­schap in het bijzonder. Alleen in Israël handhaven de christenen hun relatief grote bevolking.'

Christenen vormden ooit een meerderheid in veel 'Palestijnse' steden, maar ze zijn verdreven door moslim pesterijen en vervolging. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

De Israëlische media hebben inderdaad gemeld dat tienduizenden Israëli's massaal naar Nazareth trokken voor de kerstviering, ook al is het land afgesloten voor buitenlandse toeristen vanwege Covid-19. Livnat Kizner, uit centraal Israël, vertelde aan Ynet dat een bezoek aan de geboortestad van Jezus een goede vervanging was voor een reis naar het buitenland. 'Het doet erg denken aan Europa, in de geluiden, de geuren, de ervaring. Je kunt je in Israël zeker vermaken op zulke plaatsen en niet vliegen,' zei ze.

Daarentegen vierden de mensen dit jaar nauwelijks het Kerstfeest in Bethlehem vanwege de Omikron-variant, nadat vorig jaar de kerst­vieringen online werden gehouden. Buiten­landse media meldden een leeg Kribbeplein, terwijl muziek­korpsen de Latijnse Patriarch van Jeruzalem begroetten. Een foto van Jezus op een kameel door de Oude Stad, met bijna niemand op de achtergrond, stond op de voorpagina van de weekend­editie van The Jerusalem Post. In Gaza berichtte MEMRI over een kleine kerstviering die door de Hamas-media werd genegeerd.

Maar terwijl de Omikron-variant dit jaar een donkere wolk over het Kerstfeest liet hangen, was Hamas de echte zuurpruim die het Kerstfeest stal, omdat de terreurgroep weigert om zelfs maar de kleine vieringen te erkennen die nog steeds bestonden in de Palestijnse Autoriteit en om Palestijnse christenen een 'Vrolijk Kerstfeest' te wensen.

Zoals Kara opmerkte:
'Waar Iran en de Moslimbroederschap aanwezig zijn, gaat de economie achteruit en lijden minderheden in schrijnende armoede.'

Terwijl de situatie van christelijke mannen onder het bewind van Hamas en de PA erbarmelijk mag zijn, hebben christelijke vrouwen het nog slechter. Volgens Justus Weiner, een wetenschapper die onderzoek deed naar de vervolging van christenen onder de PA en Hamas:
'Het misbruik van christelijke Palestijnse vrouwen gaat veel verder dan verbale pesterijen en intimidatie. De wijdver­breide verkrachting van christelijke vrouwen door moslim­mannen is misschien wel het meest flagrante voorbeeld van de ontkenning van funda­mentele mensen­rechten op grond van religieuze identiteit. Als een meisje eenmaal verkracht is, wordt zij als vuil beschouwd en ongeschikt voor het huwelijk'.

Hij stelde dat Palestijnse moslims in veel gevallen christelijke meisjes verkrachten alleen maar om te voorkomen dat zij kunnen trouwen met mannen die deel uitmaken van hun geloofs­gemeen­schap. Dit is ook de reden waarom hij beweert dat veel christelijke meisjes worden gedwongen tot huwelijken met moslim­mannen.

Helaas omvat de onderdrukking van Palestijnse christelijke vrouwen niet alleen ontvoeringen, verkrach­tingen, gedwongen bekeringen en ongewenste huwelijken. Volgens een Palestijnse christelijke vrouw, die met Israel Hayom sprak op voorwaarde van anonimiteit:
'Op de universiteit werd ik als christen gediscri­mi­neerd in een door Hamas bevolkte afdeling. Ik was de enige die geen hijab droeg en ik was de enige christen op mijn afdeling. Het was moeilijk. Mensen maken opmerkingen als je een kruis draagt. Vrouwen in het algemeen zijn het slachtoffer van seksuele intimidatie. Je weet niet of het met religie te maken heeft.
Als gevolg van deze omstandigheden is Bethlehem, dat vroeger voor 85% christelijk was toen Israël het gebied voor het eerst bestuurde, nu nog maar voor 10 tot 20% christelijk. Na de Tweede Intifada zagen de christenen dat ze geen toekomst hadden en ze vluchtten.'

Nu we het nieuwe jaar inluiden, is het inderdaad van cruciaal belang te wijzen op de benarde toestand van de christenen die helaas moeten lijden onder de vervolging onder het bewind van Hamas en de PA, want de uitdrukking 'dit is de tijd om vrolijk te zijn' klinkt hol wanneer hun benarde toestand genegeerd blijft worden door buiten­landse media en de inter­nationale gemeen­schap in het algemeen.

Lees ook:
Palestijnse premier: Jezus is voorbeeld voor terroristen

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.