Waarom brachten de Wijzen goud, wierook en mirre mee naar de pasgeboren Koning?

dinsdag 21 december 2021 |  David Lazarus
Wat misschien onprak­tische geschenken lijken voor een gezin met een pas­geboren baby, waren in feite precies de geschenken die Jozef en Maria op dat moment en in hun situatie nodig hadden. 

Wanneer de profeet Jesaja, 800 jaar voor Christus, het glorieuze herstel van Jeruzalem beschrijft, profeteert hij dat de heidenen en koningen zullen komen en 'goud en wierook zullen brengen om de lof des Heren te verkondigen’ (Jesaja 60:6). 

Sinds de begindagen van het christen­dom hebben bijbel­geleerden allerlei geestelijke redenen aan­ge­dragen, waarom de drie wijzen goud, wierook en mirre naar Jezus brachten, zoals beschreven in het Evangelie van Matteüs (2:11). Ik heb me lang afgevraagd waarom, als deze Wijzen werkelijk 'wijze mannen' waren, zij dan geen praktische, maar alleen cere­moniële geschenken zouden hebben meegebracht om het jonge Joodse gezin te helpen met hun pasgeboren kind?

Maar dat deden ze juist!

We weten allemaal dat goud een heel waardevol edelmetaal is, dat erg gewaar­deerd zou zijn door Maria en Jozef, die net begonnen waren met het lange proces van het groot­brengen van hun nieuwe baby. Jezus werd na zijn geboorte te slapen gelegd in een met hooi gevulde kribbe, en het goudstuk zou de familie zeker helpen om een veiliger en comfor­tabeler onderkomen te vinden. Een geschenk in de vorm van geld bij de geboorte van een eerst­geborene is tot op de dag van vandaag een typisch Joods gebruik. 

Maar waarom de wierook en mirre? Wat was het nut van deze geschenken? 

Wierook en mirre zijn harsachtige sappen die gewonnen worden uit bomen, die vrijwel uitsluitend groeien op het Arabisch schiereiland, ten oosten van Israël, de streek waar de wijzen vandaan kwamen. In bepaalde perioden van het jaar worden deze bomen met speciale messen ingesneden, zodat het sap er uit kan lopen. Als het sap in de zon is gedroogd, is het klaar om als wierook te worden gebruikt. De rook van brandende wierook verjaagt muggen en andere vliegende insecten, waardoor malaria minder vaak voorkomt, en kwetsbare pasgeboren baby's worden beschermd in gebieden, waar in het verleden ernstige malaria­problemen bestonden.

Historisch gezien wordt wierook voor veel doeleinden gebruikt, van deodorant en tandpasta tot smaakstof in eten en drinken. Wierook en mirre waren in Europa dermate kostbaar, dat Zuid-Arabië bekend kwam te staan als 'het Gezegende Arabië'.

Omdat er vanuit Europa en Azië veel vraag naar wierook was, werden de koninkrijken van Zuid-Arabië een integraal onderdeel van de wereld­economie, met scheep­vaart­verbindingen naar India, de Middel­landse Zee en de Zijderoute. Het gebruik van de kameel als gedomes­ticeerd lastdier kwam in Zuid-Arabië in gebruik, om het vervoer over land van wierook en mirre mogelijk te maken.

Wierook wordt van oudsher gebruikt als remedie tegen een grote verscheiden­heid van kwalen, waaronder zweren, hoge bloeddruk, misselijkheid, koorts, indigestie, vast­zittende hoest en, interes­sant genoeg, ook voor herstel van de kraam­vrouw na de geboorte van een kind! Het lijkt erop dat de Wijzen veel wijzer waren dan wij ooit hebben geweten!

Bovendien wordt mirre ook medicinaal gebruikt bij keelpijn, krampen, ontstekingen, kolieken (waaraan pasgeborenen vaak lijden) en spijs­verterings­problemen.

De Egyptenaren gingen nog verder met de aromatische eigenschappen van wierook, en gebruikten het bij het balsemen van over­ledenen. De Grieken, Romeinen, Egyptenaren, Israëlieten en vele andere culturen gebruikten wierook en mirre als onderdeel van hun religieuze ceremonies.

Wierook en mirre werden op grote schaal gebruikt in begrafenis­rituelen als balsem­materiaal, als offer aan de overledenen en als middel om de geur van het dode lichaam te onderdrukken. De Romeinse keizer Nero verbrandde een hele jaaroogst wierook bij de begrafenis van zijn favoriete minnares.

Ik denk dat de geschenken die de Wijzen aan Jezus brachten ook een ceremo­niële betekenis gehad zullen hebben. Goud heeft in elk geval een speciale symboliek in verband met een koning, en we lezen dat de Wijzen gekomen waren in de wetenschap, dat dit kind geboren was om de beloofde Messias te worden, de Koning van Israël.
Wierook wordt ook gebruikt in erediensten, en is daarbij een symbool van Jezus’ rol als priester en voorbidder.
Mirre werd ook gebruikt bij begrafenissen en wordt daarbij geïnterpreteerd als een verwijzing naar de offerdood van de Messias.

Niet minder belangrijk is de praktische aard van de hulp die deze wijzen boden in de geschenken, die zij aan het jonge Joodse gezin brachten. Jezus zelf zou op een dag weten dat dit veel belangrijker was dan de ceremonie om als koning geëerd te worden.

Denkt u daar eens over na in deze tijd, waarin we elkaar cadeaus geven.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.