Buitenlandse media geven vertekend beeld van aanslag

dinsdag 21 december 2021 |  Redactie Israel Today
Zondag werden twee Palestijnse terro­risten gearres­teerd na de terreur­aanslag in Homesh op drie yeshiva-studenten. Normaal gesproken veroor­delen de inter­nationale media een dergelijke daad. Nu proberen ze die goed te praten omdat die op 'bezet gebied' plaats­vond.

Toen de Los Angeles Times bijvoorbeeld verslag deed van de schietpartij in de kerk van Charleston, waarbij 26 mensen, waaronder kinderen, om het leven kwamen, plaatste niemand een recht­vaardiging voor de schietpartij. Hetzelfde gold toen USA Today, CBS News en andere mainstream media berichtten over de schietpartij in de Charleston kerk.
De yeshiva-studenten die werden aangevallen toen zij Homesh verlieten kregen echter niet dezelfde behan­deling, omdat de inter­nationale media-aandacht voor deze terreuraanslag meer medegevoel toonde met de terroristen.

France 24

In hun artikel merkte France 24 op, dat 'een Israëlische religieuze student werd gedood en twee anderen gewond raakten toen hun auto onder vuur kwam te liggen' met 'meer dan 10 kogels'. Zij citeerden ook veroor­delingen door de Israëlische premier Naftali Bennett en de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz. Ze benadrukten echter ook dat de yeshiva zich 'op de bezette Westelijke Jordaanoever' bevond op een 'illegale buitenpost,' alsof dat op de een of andere manier rechtvaardigde wat er gebeurde.

Ze voegden er ook aan toe: 'Israël veroverde de Westelijke Jordaan­oever en Oost-Jeruzalem op Jordanië in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Sindsdien zijn bijna 700.000 Israëli's verhuisd naar neder­zettingen die door het merendeel van de inter­nationale gemeen­schap als illegaal worden beschouwd. Het officiële Palestijnse nieuws­agentschap Wafa meldde, dat soldaten na de aanval de toegangen tot Nabloes blokkeerden, waardoor honderden Palestijnse auto­mobilisten vast kwamen te zitten op de wegen.'

Om de zaak nog erger te maken publiceerde France 24 een rechtvaardiging voor de aanval die was opgesteld door Hamas, waarbij ze beweerden dat dit een militante groep is en geen terreurorganisatie: 'Meerdere Palestijnse organisaties, waaronder Hamas, de militante islamistische groep die de Gazastrook controleert, prezen de schietpartij. "Deze operatie bewijst eens te meer dat ons heldhaftige Palestijnse volk op de Westelijke Jordaanoever hun legitieme strijd zal voortzetten totdat de bezetter van al ons Palestijnse land is verdreven en zijn kolonisten zijn weggevaagd," zei de organisatie in een verklaring.'

In hun vervolgartikel verwijst France 24 naar het slachtoffer als een kolonist wanneer ze berichten dat de moordenaars zijn opgepakt. Hoewel ze in dat artikel erkennen dat het slachtoffer met 10 kogels werd door­zeefd en Israëlische functio­narissen citeren die zeggen dat het een terreur­aanslag was, benadrukken ze nog steeds dat hij studeerde in een yeshiva in een 'illegale buitenpost', alsof dat rechtvaardigt wat er met hem is gebeurd. Ze voegden er ook aan toe: 'De arrestaties volgen op een gespannen weekeinde. De Israëlische grenspolitie zei zaterdag dat ze een 65-jarige Palestijnse vrouw in Hebron hadden gearresteerd nadat ze een Israëlische kolonist zou hebben neergestoken, waarbij hij gewond zou zijn geraakt.' Met andere woorden, de terreuraanslag was slechts 'vermeend', en het slachtoffer was niets anders dan een 'kolonist'. Echter, de Palestijnse man die 'aangevallen werd door kolonisten' en 'in het ziekenhuis werd opgenomen' was in hun ogen het echte slachtoffer.

Reuters

Reuters was niet veel beter dan France 24. Volgens hen 'werd een Israëlische man gedood en raakten twee anderen gewond bij een Palestijnse schiet­aanval in de buurt van een Joodse kolonisten ­buiten­post op de bezette Westelijke Jordaan­oever.' Hoewel ze de veroor­deling van de terreur­aanslag door premier Bennett citeerden en bereid waren te zeggen dat deze mensen terroristen waren, tussen aanhalingstekens, benadrukten ze wel dat in hun ogen zowel Hamas als de Islamitische Jihad militante groepen zijn, geen terroristen, toen ze opmerkten dat ze beiden de aanslag prezen.

Reuters rechtvaardigde ook de terreuraanslag: 'Palestijnen klagen vaak over intimi­datie door Israëlische troepen en aanvallen door kolonisten, wier verblijf op de Westelijke Jordaan­oever door de inter­nationale gemeen­schap als illegaal wordt beschouwd. Vorige week schoten Israëlische troepen een Palestijn dood tijdens botsingen bij een protest tegen de neder­zettingen. Israël betwist dat de neder­zettingen illegaal zijn en beroept zich daarbij op historische, bijbelse en politieke banden met de Westelijke Jordaan­oever, alsmede op zijn veiligheidsbehoeften'.

Met andere woorden, Reuters beweert dat het inter­nationaal recht niet aan de kant van de slachtoffers van deze terreur­aanslag staat. Reuters beweert dat, hoewel het verkeerd is om te doden, het ook verkeerd was dat daar een yeshiva was en dat dit dus een aanval was, geen terreuraanslag. Door dit te bena­drukken recht­vaardigt Reuters de terreuraanval.

BBC

In de ogen van de BBC vonden de moord op de Israëlische man en de verminking van twee anderen ook plaats op de 'bezette Westelijke Jordaan­oever' in een 'zoge­naamde voorposten-neder­zetting'. De BBC citeert Bennett, die zegt dat hij de verantwoordelijken wil pakken en dat wat er gebeurd is 'afschuwelijk' is. Maar volgens hen worden 'Israëlische neder­zettingen op grond­gebied dat bezet is sinds de oorlog in het Midden-Oosten van 1967 beschouwd als illegaal volgens het inter­nationaal recht, hoewel Israël dit betwist. De Palestijnen eisen het land op voor een gehoopte onaf­hanke­lijke Staat.'

Ze probeerden ook de pioniers van Homesh af te schilderen alsof ze niet alleen maar slachtoffers zijn: 'Na de schietpartij werden huizen in twee Palestijnse dorpen aangevallen met stenen, één werd in brand gestoken en twee bewoners werden geslagen in wat lokale bewoners zeggen dat wraakaanvallen waren door Israëlische kolonisten.' Zij voegden er ook aan toe dat Hamas, die zij eerder als een militante groep dan als een terreurgroep beschouwen, het gebeurde onderdeel noemde van hun 'legitieme strijd'.

In tegenstelling tot Reuters en France 24, voegde de BBC er echter ook aan toe: 'De schietpartij volgt op een reeks aanvallen op Israëlische Joden in de afgelopen weken. Vorige week werd in Jeruzalem een 14-jarig Palestijns meisje gearresteerd op verdenking van het neersteken van haar Joodse buurman. Dagen eerder stak een Palestijn een Joodse man neer op straat voordat hij door de grenspolitie werd doodgeschoten. Vorige maand doodde een schutter van Hamas een Israëli en verwondde drie anderen in de Oude Stad van Jeruzalem voordat hij werd doodgeschoten.'

Nadat de terroristen waren aangehouden, publiceerde de BBC een vervolgartikel, waarin in soortgelijke bewoordingen werd benadrukt dat de aanval plaatsvond in een 'nederzetting' op de 'bezette Westelijke Jordaanoever'. Volgens de BBC 'berichten de Israëlische media dat er in totaal zes Palestijnse mannen werden aangehouden, onder wie twee die de schietpartij zouden hebben uitgevoerd en vier die hen zouden hebben geholpen. De IDF zei ondertussen op Twitter dat er vier verdachten werden vastgehouden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet denkt dat ten minste twee van de gearresteerde mannen lid zijn van de Palestijnse Islamitische Jihad-groep.'

Al Jazeera

In het Al Jazeera artikel 'Kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan na moord op Westbank', werd de nadruk gelegd op de wraak­neming door pioniers en niet op de oorspron­kelijke terreur­aanslag, die de aanleiding was voor het geweld van de pioniers. In hun ogen gaat het erom dat 'Joodse kolonisten verschillende dorpen zijn binnengedrongen,' omdat de moord op de yeshiva-student gerechtvaardigd was omdat die plaatsvond op de 'bezette Westelijke Jordaanoever' in een 'illegale buitenpost'. In het artikel noemt Al Jazeera het slachtoffer Yehuda Dimentman een 'kolonist'.

Hoewel Al Jazeera beide gevallen van geweld tegen Joden en Palestijnen documenteert, concludeerden zij: 'Israël veroverde Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever in de Midden-Oostenoorlog van 1967. In de gebieden wonen nu meer dan 700.000 joodse kolonisten in 164 nederzettingen en 116 buitenposten, die de Palestijnen willen als deel van hun toekomstige onafhankelijke Staat. Volgens het internationaal recht worden alle Joodse nederzettingen in de bezette gebieden als illegaal beschouwd. De Palestijnen, en het grootste deel van de internationale gemeenschap, beschouwen de nederzettingen als een belangrijke hindernis voor vrede.'

Conclusie

In alle genoemde media-artikelen wordt het doden en verminken van yeshiva-studenten niet genoemd als een schending van het internationaal humanitair recht en Palestijns geweld tegen Israëli's wordt niet genoemd als een hindernis voor vrede. Echter, het feit dat er een yeshiva bestaat in Homesh werd in de ogen van de mainstream media beschouwd als een schending van het internationaal recht en een hindernis voor vrede.

Op deze manier hebben buitenlandse media de gruwelijke moord en verwondingen gerecht­vaardigd die zijn gepleegd door de terroristen van Homesh, die onschuldige yeshiva-studenten aanvielen die alleen maar in vrede en rust meer wilden leren over hun geloof. Door susend te schrijven over deze terroristen, moedigen zij alleen maar meer Palestijnse terreur­aanslagen aan.

Zoals de Britse premier Winston Churchill ooit zei: 'Een appeaser is iemand die een krokodil voedt, in de hoop dat deze hem als laatste opeet.' Door het voeden van de krokodil die bekend staat als het Palestijnse terrorisme, zal het gebruik van dergelijke retoriek op een dag terugkomen om deze media­kanalen te achtervolgen.

Lees ook:
Moeten de media ons informeren, of opvoeden?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.