Christelijke geestelijken klagen over 'kolonisten-geweld'

maandag 20 december 2021 |  Stan Goodenough
Zoals een vaste gewoonte is rond de periode van de christelijke feest­dagen, hebben kerkelijke geestelijken in Jeruzalem in tijd voor het Kerst­feest een verklaring gepubli­ceerd, waarin zij Joden indirect beschul­digen dat zij het bestaan van de christelijke gemeen­schappen in Israël bedreigen.

Afbeelding: Jeruzalems Grieks-orthodoxe patriarch Theophilos III arriveert bij de Geboortekerk in Bethlehem om een kerstdienst bij te wonen op 6 januari 2020. (Foto: Wisam Hashlamoun/Flash90)

De verklaring lijkt te zijn getimed om deze christelijke stemmen op één lijn te brengen met die van de Palestijnse Autoriteit en van linkse Israëlische politici en journalisten, die de laatste tijd hameren op 'geweld van kolonisten'.

Het overdreven benadrukken van een klein aantal daden door kleine groepen Joden - waarvan het merendeel, als ze voorkomen, tegen moslim-Arabieren is gericht en uiterst zelden tegen christenen - is een strategie die effectief is gebleken bij het algeheel demoniseren van de Joodse gemeen­schappen in Samaria en Judea. Zij is ook ontworpen om in te spelen op de samen­stelling van Israëls coalitie­regering met een linker- en rechterleugel.

Onder het briefhoofd van de 'Patriarchen en Kerkleiders van Jeruzalem' beschuldigde het document niet bij name genoemde 'radicale groepen' (een term die vijf keer werd gebruikt in de zeven paragrafen van de verklaring) van het uitvoeren van 'frequente en aanhoudende aanvallen' op 'christenen in het Heilige Land'.

Volgens de geestelijken hebben deze 'radicale groepen' christelijke plaatsen vernield en ontheiligd, priesters en geestelijken aangevallen, plaatselijke christenen geïntimideerd en eigendommen in de christelijke wijk gekocht 'met als doel de christelijke aanwezigheid te verminderen'.

Naar verluidt hebben kerkelijke functionarissen over de hele wereld het document verspreid, waarbij de aarts­bisschop van Canterbury, Justin Welby, de 26 miljoen gelovigen van de Church of England opriep om te luisteren naar de 'hartenkreet' van deze 'ongekende verklaring'.

Zondag verscheen in de Sunday Times van Londen een artikel van de hand van Welby en de Anglicaanse aartsbisschop van Jeruzalem, Hosam Naoum. De kop luidde: 'Laten we bidden voor de christenen die uit het Heilige Land worden verdreven'.

Hoewel de grenzeloze islamitische onderdrukking en vervolging van christenen een welbekende en gedocu­men­teerde realiteit is in het hele Midden-Oosten, niet in het minst in de door Hamas gecontro­leerde Gazastrook en de door de Palestijnse Autoriteit gecontro­leerde delen van Samaria en Judea - het bijbelse hart van het Heilige Land - wordt daar in de verklaring van Jeruzalem noch direct noch indirect naar verwezen.

Het is uit de gebieden die onder islamitische controle staan - van Iran tot Egypte - dat de christenen zijn verdreven; het christendom is er zo goed als uitgestorven.

Zowel de verklaring van Jeruzalem als het Engelse opinie-artikel laten echter bij hun lezers de volstrekt onjuiste mening achter, dat de Israëlische Joden de christenen de geboorte­plaats van het christendom ontnemen.

Naast het feit dat de Israëlische Joden zoiets niet doen, moet er natuurlijk op worden gewezen dat de Baby wiens geboorte de christelijke wereld blijkbaar wil vieren, de Joodse Jezus is, geboren uit Joodse ouders in de Joodse stad Bethlehem in de geslachtslijn van de grote Joodse koning - David.

Over de specifieke aanklachten in verband met Jeruzalem:

De Oude Stad (die tot 1860 heel Jeruzalem omvatte) is verdeeld in vier, ongelijke wijken: de moslimwijk, die de grootste is, de Joodse wijk, de christelijke wijk en de Armeense wijk - de kleinste.

In verschillende perioden in de 2000 jaar sinds Jeruzalem aan de Joden werd ontnomen, huisvestte de stad, die soms ommuurd was en soms niet, ofwel alleen christenen ofwel alleen moslims. Sinds het einde van de 19e eeuw vormden Joden de meerderheid van de inwoners.

In de loop van de tijd zijn de plaatsen en de grenzen van deze wijken verschoven, waarbij eigendommen van eigenaar wisselden, soms werden verkocht, soms werden toegeëigend.

In 1948 verdreven binnenvallende Arabische troepen alle Joden uit de ommuurde stad, waarbij hun synagogen werden vernield en hun de toegang tot de Westelijke Muur werd ontzegd.

Bij de hereniging van de stad in 1967 heeft Israël de bescherming van en de vrije toegang tot de voor Joden, christenen en moslims heilige plaatsen ingesteld.

Het land is onder Israëlische soevereiniteit de enige plaats in het Midden-Oosten waar de christelijke bevolking vrij, beschermd en groeiend is.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.