Eindelijk kreeg ook ik mijn militaire onderscheiding

donderdag 16 december 2021 |  Aviel Schneider
Een onder­scheiding voor mijn dienst­tijd, die ik door­bracht in Zuid Libanon tijdens de Libanon­oorlog. Deze periode van mijn leven heeft grote waarde voor mij gehad, maar ik wens het niemand toe. Het heeft mij geholpen om het leven vandaag meer te waar­deren en te genieten.

Onlangs hebben de Staat Israël en de Generale Staf van de IDF, het Israëlische leger, mij en mijn kameraden een onderscheiding uitgereikt voor onze inzet 35 jaar geleden in Zuid-Libanon: het betreft een officiële onderscheiding voor de campagne van de IDF in Libanon (1982-2000). We kregen zelfs een aandenken, een klein kleurig speldje voor ons uniform, dat niemand van ons vandaag nog draagt, omdat ook wij onze verplichte reserve-dienst al lang achter de rug hebben.

Eenentwintig jaar geleden werden de grenzen van Libanon gesloten, waarmee een einde kwam aan de 18 jaar durende aanwezigheid van Israël in de zuidelijke Libanese veilig­heids­zone. Voor de tien­duizenden Israëlische soldaten en officieren, die tijdens hun dienstplicht in de veilig­heids­zone ten noorden van Israël dienden, was de opdracht duidelijk: de inwoners in het noorden van Israël beschermen.

De eerste Libanon-oorlog en de daarop volgende oorlogs­periode in Zuid-Libanon hebben niet alleen het noorden, maar in zekere zin ook het gehele Midden-Oosten gevormd. Libanon was feitelijk een soort van oorlogs-opleiding voor een bepaalde generatie. In Libanon ontmoetten wij ook de zonen van het land Libanon, het Zuid-Libanese Leger (SLA), met wie wij schouder aan schouder vochten. Je zou kunnen zeggen dat we verbonden werden door hetzelfde lot.

'Het land van de ceders eiste een zware tol van ons, lichamelijk en geestelijk. Velen hebben daar hun leven verloren. Velen die uit het oorlogs­gebied zijn terug­gekeerd hebben post­trauma­tische stress opgelopen, en ervaren nog elke dag de gevolgen van deze oorlog in hun normale dagelijkse leven. Zij zijn óf lichamelijk verwond, dan wel verwond in hun ziel, maar zij zijn ook een voorbeeld van vast­beraden­heid en kracht. De uitreiking van deze erkenning voor de soldaten van de Libanon Pelotons is een nationale en morele plicht, en belichaamt respect en achting voor hen. Generaties soldaten en bevel­voerders, gewonden en familie­leden van gesneuvelde soldaten, zijn trots op deze militaire missie in Libanon, en op hun bijdrage aan de veiligheid van Israël. De Staat Israël, het leger en ik als hoofd van de Israel Defense Forces groeten u!’ zo sprak de chef van de generale staf, Aviv Kochavi.

Deze ceremonie heeft ons allemaal enigszins geamu­seerd maar ook ontroerd. De herinne­ringen aan de oorlogs­tijd in Zuid-Libanon kwamen terug. Velen belden elkaar op en wisten niet echt wat we met dit onder­scheidings-insigne moesten doen. Deze onder­scheiding is een bedankje voor de jaren die we in Libanon hebben doorgebracht, om onze families in Israël te verdedigen.

Libanon is een prachtig land. Ik bracht een groot deel van mijn militaire dienst door ten noorden van Israël. In die tijd gingen we de grens over met helikopters, gepantserde rups­voer­tuigen of jeeps. De groene heuvels en bergen met pastorale dorpen kwamen op ons over als een fata morgana, want overal loerde het gevaar van een terro­ristische aanval. In het begin waren onze vijanden de PLO-terroristen, die later sjiitische Hezbollah-terro­risten werden.

Verschillende kameraden van mijn peloton, zoals Oren Kamil, Ronen Weismann, Alex Singer, Shmulik Adiv en Rami Ben Zvi kwamen om in de strijd, en gaven hun jonge leven in Libanon. Het overleven van deze jaren is niets anders dan genade en een wonder. Maar tege­lijker­tijd hebben deze jaren ons als jonge mensen gevormd. Alles wat we hebben beleefd en meegemaakt, vormde ons zoals we nu zijn en 'wie we zijn’. Het leven is niet vanzelf­sprekend, we waarderen en genieten het daardoor des te meer. De tijd in Libanon kan achteraf gezien worden als een soort geschenk, maar ik wens het niemand toe. Elke dag is een geschenk - evenals het kleine souvenir dat de post ons eind oktober toestuurde.

Lees ook:
Stemmen uit Libanon – een land in zware crisis
Israëlisch diplomatiek offensief na crisis in Libanon
Staat Libanon aan de rand van een burgeroorlog?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.