Ruzie in regering over Covid-vaccinatie van kinderen

maandag 13 december 2021 |  Redactie Israel Today
Vanochtend was een van de belang­rijkste onder­werpen in de Hebreeuwse pers het abrupte ontslag van de directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs, dat het gevolg zou zijn van een geschil over het vaccineren van school­kinderen tegen Covid-19.

Minister van Onderwijs Yifat Shasha-Biton stuurde zondagavond een brief aan de directeur van haar bureau, Yigal Slovik, met de mededeling dat zijn dienstverband eind december zou worden beëindigd.

Onmiddellijk begon de pers te speculeren, dat de stap een gevolg was van hun verschil van mening over de vaccinatie van Israëlische school­kinderen tegen Covid-19. Israël heeft onlangs het vaccin van Pfizer goed­ge­keurd voor kinderen van 5 tot 11 jaar, en de regering heeft er bij de ouders op aangedrongen van de gelegenheid gebruik te maken om 'hun kinderen te beschermen'.

De vraag was of de vaccins voor jongeren moeten worden toegediend op dezelfde stations waar alle anderen ze krijgen, of dat kinderen de prik op school moeten krijgen.

De vrees bestaat dat als het vaccin op school wordt aangeboden, kinderen van wie de ouders nog niet willen dat zij het Pfizer-vaccin krijgen, onder druk van leeftijdsgenoten zich toch laten vaccineren. Israëlische scholen bieden al griep­vaccins en andere vaccins aan op school­terreinen, dus het is geen ongebrui­kelijke stap. Maar uit recente opinie­peilingen blijkt dat een meerder­heid van de Israëlische ouders nog steeds niet overtuigd is om hun eigen kinderen in te enten met een vaccin dat niet grondig is getest.

In juli, nadat Israël vaccins had goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 15 jaar, vertelde Shasha-Biton aan Channel 12, dat zij weliswaar wilde dat al deze kinderen werden gevaccineerd, maar dat zij sterk gekant was tegen het opzetten van vaccinatie­stations in scholen. In feite zei ze op dat moment dat het 'crimineel' zou zijn.

'Ga naar buiten en laat je vaccineren. Niemand zegt iets anders,' zei de minister van Onderwijs. 'Maar om dat op scholen te doen, is naar mijn mening misdadig. We hebben het hier over kinderen die al anderhalf jaar thuis zitten en emotioneel op de rand van de afgrond staan. Het is een gevoelig onder­werp dat onnodige druk op deze kinderen legt.'

Dat was de reactie van minister Shasha-Biton toen de regering middel­bare scholieren op school wilde laten inenten. Nu de regering hetzelfde overweegt voor kinderen in de basis­school­leeftijd, namen de meesten aan dat de minister dezelfde gevoelens had, wat leidde tot een botsing met haar kabinetsdirecteur, Slovik.

Maar toen ze maandag met Channel 12 News sprak, hield ze vol dat de hele zaak verkeerd werd voorgesteld, en dat ze nu voor vaccinaties op school is.
'Dit is internet trolling. Ik heb geen bezwaar tegen het vaccineren van kinderen op school,' verklaarde Shasha-Biton. 'Ik ben er voorstander van om 'Vaccinatiedag' een recorddag te maken voor de gezondheid in de klas.'

Wat Slovik betreft, legde de minister uit dat de twee gewoon te veel onover­brug­bare kloven hadden in hun aanpak, en dat zijn dienst­verband werd beëindigd om 'beroepsmatige redenen'.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.