Herdenking Joodse vluchtelingen uit Arabische landen

zondag 12 december 2021 |  Yossi A
Honderdduizenden Joden werden rond 1948 uit veel Arabische landen en Iran verdreven, maar dit vormt een onder­belichte periode in Israëls geschie­denis. Het is belangrijk dat de wereld zich meer bewust is van deze Joodse vluchtelingen, die in aantal de Pales­tijnse vluch­te­lingen overtroffen.

Onderminister van Buitenlandse Zaken Idan Roll spreekt met delegaties op een tentoonstelling, die de levens­omstan­dig­heden uitbeeldt van Joden die Arabische landen moesten ontvluchten en naar Israël emi­greer­den. (Foto: Shlomi Amsalom)

Onderminister van Buitenlandse Zaken Idan Roll ontving tientallen diplomaten uit de hele wereld op een evenement, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van de 'Dag van de Joodse Vluchtelingen uit Arabische landen en Iran', gehouden in het Babylonische Joodse Centrum voor Erfgoed.

In zijn toespraak voor de groep ambassadeurs en diplomaten zei Roll:
'Het trauma van de ontsnappingen, de aanblik van vernielde synagogen, de familie­leden die werden weggevoerd naar de 'Muhbarat’-gevangenis, en die sinds­dien spoorloos verdwenen zijn, de woningen die zij moesten achterlaten - al deze herinne­ringen zijn in het geheugen gegrift van de Arabische en Iraanse Joden, die gedwongen werden te vluchten. De verdrijving van Joden uit Arabische landen en Iran is een onderwerp dat vrijwel afwezig is in de recente geschiedenis van Israël in deze regio, en de vluchte­lingen die werden verdreven verdienen restitutie, of op zijn minst erkenning'.

'De Joden uit de Arabische landen en Iran hebben erg veel moeilijk­heden gekend, zowel toen zij uit deze landen werden verdreven, als toen zij via door­gangs­kampen in Israël werden toege­laten. Maar uiteindelijk zijn zij een centraal, significant en belangrijk deel van de Israëlische cultuur en geschie­denis geworden.
Mijn familie bestaat uit mensen die zijn teruggekomen uit verschillende diaspora's - Jemen, Irak en Polen. Deze combinatie van culturen, waardoor een nieuwe en divers georiën­teerde centrale cultuur is ontstaan, maakt deel uit van het geheim van Israëls magie en het Israëlische verhaal'.

De verdrijving van Joden uit Arabische landen en Iran is geen reden tot feest, maar hun succesvolle integratie in Israël is dat wel. (Foto: Shlomi Amsalom)

Sinds 2014 gedenkt Israël de deportatie van Joden uit Arabische landen en Iran als een nationale herdenkings­dag. Hiervoor is de datum 30 november gekozen, de dag na 29 november, waarop in 1947 de Verenigde Naties het Verdelingsplan voor Palestina aanvaarde. Het evenement werd dit jaar bijgewoond door tientallen diplomaten en ambassadeurs uit verschillende landen, waaronder de directeur van de buiten­landse diplo­ma­tieke dienst in Israël en de ambas­sadeur van Zambia in Israël, Martin Mwanambale.

Roll zei ook: 'Het is uiterst belangrijk, dat diplomaten uit de hele wereld zich meer bewust zijn van de Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen en Iran'.

Lees ook:
Libanon en Syrië zoeken toenadering tot de Joden!

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.