Israël kwam zeer dicht bij gevreesde vaccin-'dictatuur'

zondag 12 december 2021 |  Redactie Israel Today
Premier Naftali Bennett is gefrustreerd, omdat niet alle Israëli's het Covid-19-vaccin willen accep­teren. Daarom streefde hij naar naar verluidt naar een effec­tieve ver­plich­ting tot vacci­neren, met strenge straffen voor weige­raars. Hier­tegen kwam verzet vanuit de gezond­heids­zorg.

Evenals in andere Westerse landen is Israëls Covid-19 vaccinatiecampagne tot nu toe een vrijwillige aan­ge­legen­heid geweest, waarbij de regering hard heeft gewerkt om het publiek te over­tuigen (sommigen zouden zeggen 'dwingen') om de prik te halen. Maar deze week heeft premier Naftali Bennett naar verluidt voor­gesteld een stap verder te gaan en vaccinatie tegen het corona­virus feitelijk verplicht te stellen.

Bennetts kantoor gaf donderdag een verklaring uit, waarin hij opmerkte dat hij ambte­naren had opgedragen te kijken naar het opleggen van grotere beperkingen aan Israëli's die niet volledig zijn gevaccineerd. Momenteel is ongeveer 65% van de Israëlische bevolking volledig gevaccineerd. Het vaccin wordt nu aangeboden aan kinderen vanaf 5 jaar, maar uit een nieuwe opiniepeiling blijkt dat de meeste Israëlische ouders daar op dit moment geen voorstander van zijn.

Bennett is al enige tijd openlijk gefrustreerd over de afwij­zende sectoren van de samen­leving, die Israël afhouden van een volledige vaccinatie. Hij geeft hen de schuld van de steeds terug­kerende golven van besmetting.

Het persbericht van donderdag specificeerde niet welke maat­regelen Bennett hoopte te nemen tegen deze Israëli's, maar anonieme bronnen die met de Hebreeuwse pers spraken, zeiden dat ze onder meer inhielden dat de niet-gevacci­neerden het land niet mochten verlaten en dat ze zelfs een lockdown zouden opleggen aan elke Israëli die het vaccin weigert.

Volgens diezelfde bronnen waren minister van Volks­gezond­heid Nitzan Horowitz en andere gezond­heids­functio­narissen fel gekant tegen het voorstel van Bennett.

Uiteindelijk besloot de regering tot een striktere hand­having van het 'Groene Paspoort'-systeem, met onmid­dellijke boetes voor iedereen die een verboden gebied binnengaat zonder de juiste vaccinatie­certificaten.

Balanceren tussen paniek en angst
Premier Naftali Bennett probeert te balanceren tussen het aanwakkeren van paniek en het net genoeg bang maken van Israëli's om zich te laten vaccineren. Deze zondag beweerde hij in de kabinetsvergadering dat in Groot-Brittannië twee kinderen waren overleden na het oplopen van de Omikron variant van Covid-19. Een daaropvolgende 'fact check' door Channel 12 News wees uit dat dit niet waar was: er zijn in dat land wel een groeiend aantal besmettingen met de Omikron-variant, maar geen sterfgevallen.

Israël telde zondag nog slechts ongeveer 55 bevestigde gevallen van Omikron, maar ook hier neemt het aantal besmettingen weer toe. Bennett geeft de miljoenen Israëli's die nog steeds niet volledig gevaccineerd zijn de schuld.

De premier verdedigde zich zondag tegen de kritiek op zijn beleid in een verklaring uitgegeven door zijn bureau:
'De reden dat de situatie in Israël goed is, is omdat we met snelheid en vast­beraden­heid hebben gehandeld. Noemen ze dit over­drijven? Ik noem dit verant­woor­de­lijk­heid. (...) 'Hoe meer we Israël bescher­men tegen Omikron die onze grenzen binnen­dringt, hoe meer we de economie open kunnen houden en de voort­zetting van het dagelijkse leven mogelijk kunnen maken.'

Langer in quarantaine
Sinds afgelopen donderdag moeten Corona-patiënten, die volgens een test besmet zijn met de Omikron-variant, 14 dagen in quarantaine plijven, in plaats van 10 dagen zoals bij de andere varianten. Dit is besloten wegens het vermoeden, dat de Omikron-variant een langere tijd besmettelijk is dan de andere varianten.

De maatregel, dat alle reizigers die per vliegtuig terug­keren naar Israël thuis in isolatie moeten verblijven, is met tien dagen verlengd, ingaande deze zondag. Personen die uit 'rode' landen komen, met een hoge besmet­tings­graad, moeten in quaran­taine in een door de regering geleid 'coronahotel'.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.