Financiert Jordanië komende oorlog op de Tempelberg?

vrijdag 10 december 2021 |  Edy Cohen
De Palestijnen klagen voort­durend dat de Joden de Tempel­berg willen over­nemen en een Derde Tempel bouwen. Die bewe­ringen zijn volkomen onge­grond en hebben alleen tot doel de regio te doen ontvlam­men en een gele­gen­heid te scheppen om financiële steun te vragen van Arabische landen of naïeve Euro­peanen.

Afbeelding: Jordanië onderhoudt een enorme 'schaduw'-staf op de Tempelberg. Maar met welk doel? (Foto: Jamal Awad/Flash90)

Deze gevaarlijke, maar doeltreffende propaganda­strategie met betrekking tot Jeruzalem begon aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw door Haj Amin al-Husseini, de zogenaamde 'Grootmoefti van Palestina', en blijft ook nu nog aanslaan. 'De Al-Aqsa is in gevaar' is hun slogan die tot vervelens toe wordt uitge­kraamd telkens wanneer een Israëlische persoon­lijk­heid een bezoek brengt en bidt, tijdens archeo­logische opgravingen, en zelfs wanneer Israël reparaties uitvoert aan de Westelijke Muur of ergens in de buurt van de Tempel­berg.

'Israël is van plan de Tempelberg te vernietigen,' roepen de Palestijnen, 'en de Derde Tempel te bouwen op de ruïnes van de Al-Aqsa Moskee. Alarm, alarm, alarm,' zeggen ze.

Vroeger zei de moefti dat de Joden de moskee wilden vernietigen, tegenwoordig vervangen de Palestijnen de Joden door 'Israël'. Hoe dan ook, deze leugens hebben gedurende meer dan twee decennia veel sympathie, populariteit en steun geoogst van moslims in de Arabische wereld en een naïef Westen. Dit ondanks het feit dat de Al-Aqsa Moskee niet in gevaar is. Het echte gevaar is er voor Jeruzalem.

De Al-Aqsa Moskee staat er nog steeds dankzij de Staat Israël. Heilige plaatsen in de Arabische wereld zijn allang een twist­appel geworden tussen soennitische en sjiitische moslims, terwijl Israël de heilige plaatsen van alle stromingen van de islam, het Jodendom en het christendom onderhoudt. Het probleem is dat we momenteel huurlingen hebben die in dienst zijn van de door Jordanië gefinancierde en gecontroleerde Waqf (de 'Islamitische Trust' die toezicht houdt op de Tempelberg) en die een bedreiging vormen voor het welzijn van Jeruzalem en de openbare orde. Klik hier voor meer over de Waqf en 'Wie is de eigenaar van de Tempelberg'.

Het aantal botsingen op de Tempelberg is toegenomen nu Joden steeds brutaler hun recht opeisen om op de heiligste plaats van het Jodendom te bidden. (Foto: Jamal Awad/Flash90)

De Jordaanse minister van Religie, Dr. Mohammed al-Khalaila, heeft toegegeven dat er 850 Palestijnse arbeiders in dienst zijn van de Jordaniërs binnen het heilige gebied. Dat is een enorm aantal, waar iedereen die de Tempelberg ooit heeft bezocht verbaasd over zal zijn. Het is ondenkbaar dat de religieuze instellingen die zich daar bevinden zoveel personeel nodig hebben, en slechts enkele tientallen van hen zijn ooit zichtbaar. Bovendien kost het Jordanië dat krap bij kas zit zo'n 18 miljoen dollar per jaar om dit legertje te onderhouden, en Dr. Al-Khalaila kondigde onlangs in de Jordaanse media aan dat Amman van plan is hun salarissen het komende jaar met een ongelofelijke 300 tot 400% te verhogen! Degenen die nu $ 1.500 per maand verdienen, zullen dus binnenkort $ 4.500 of meer per maand mee naar huis nemen, een bijna ongehoord inkomen in Jordanië, de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden of Oost-Jeruzalem.

Waarom heeft de Jordaanse regering plotseling de salarissen van de arbeiders zo buitensporig verhoogd?

Willen de Jordaniërs het vertrouwen winnen van deze arbeiders, die voor ernstige wanorde in de regio zouden kunnen zorgen?

Is dit een teken dat we dicht bij een ernstige escalatie in Jeruzalem zijn?

Vragen en vermoedens in overvloed, en niemand weet of de plaatselijke autoriteiten zelfs maar op de hoogte zijn van deze enorme toevloed van geld in de zakken van de reeds opge­hitste Palestijnen die op de Tempel­berg werken. Is dit geld een beloning voor alle onlusten en geweld die zij de afge­lopen jaren hebben ontketend en een aanmoe­diging om in de nabije toekomst nog meer ravage aan te richten?

Israëlische regeringen hebben sinds 1967 alle mogelijke fouten gemaakt met betrekking tot de Tempelberg, waaronder het niet vestigen van een duidelijk gezag over deze plaats. Het is de hoogste tijd dat Israël deze hele kwestie volledig onder controle krijgt, vooral in het licht van de 'behoefte' aan bijna 900 arbeiders die door de Jordaniërs in loondienst worden genomen.

Wat is het doel van dit exorbitante aantal arbeiders en wat doen zij de hele dag behalve de Joden lastig vallen?

Er zij ook op gewezen dat dit gebeurt in een tijd waarin de Joden hun recht om te bidden op de heiligste plaats van het Jodendom vrijmoediger opeisen. Voor meer over dat onderwerp, zie:
Congreslid: waarom geen Joods gebed op de Tempelberg?
Veroorzaakt Tempelberg breuk in de eenheids­regering?
Is de Westelijke Muur werkelijk onze heiligste plaats?
Rechter: Joods gebed op de Tempelberg is niet illegaal
Tempelberg: Geen Joods gebed na druk Biden en rellen

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.