Mandelblit: Goddank is Netanyahu uit zijn ambt gezet

donderdag 9 december 2021 |  Redactie Israel Today
Procureur-generaal Mandelblit laat naar verluidt door­sche­meren, dat Netanyahu Israël in de richting van een dictatuur probeerde te brengen, hetgeen net op tijd werd voor­komen doordat hij de verkie­zingen niet won.

Netanyahu blijft populair bij kiezers, maar Israëls procureur-generaal is van mening dat hij een bedreiging is voor de democratie. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

De Israëlische procureur-generaal Avichai Mandelblit, een kippa-dragende religieuze man, heeft naar men zegt God gedankt voor het feit dat Benjamin Netanyahu de functie van premier niet heeft verkregen na de recente nationale verkie­zingen. Aangezien Netanyahu demo­cra­tisch werd verkozen en nog steeds de favoriete premier is van een meerderheid van de Israëli's, werden de opmerkingen van de procureur-generaal door velen als problematisch ervaren.

Channel 12 News meldde dat Mandelblit onlangs in een privé-gesprek zou hebben gezegd, dat Netanyahu had geprobeerd het Israëlische rechts­systeem te wijzigen, teneinde het systeem meer loyaal aan hemzelf te maken, en hem te bescher­men tegen straf­rechtelijke vervolging. Hoewel Mandelblit zich onthield van het gebruik van dergelijke terminologie, beschuldigde hij Netanyahu er in wezen van, dat hij Israël langzaam in de richting van een dicta­tuur veranderde.

'We bevonden ons plotseling in een gevecht inzake de legitimiteit van het bestaan van de procureur-generaal, het DNA van het Joodse volk en de Staat Israël in deze moderne tijd', beschuldigde de procureur-generaal. 'We zijn er uit gekomen, echt, bij de gratie van God. Ik geloof echt dat... Ik weet niet hoe het anders afgelopen zou zijn’.

Channel 12 onderbouwde het artikel niet met geluids­opnames of bronnen van citaten, maar het verhaal werd snel opgepikt door de breedte van de Israëlische pers.

Netanyahu staat nog steeds terecht in een aantal strafzaken die verband houden met corruptie en schending van vertrouwen. Hij houdt echter vol dat de aanklachten tegen hem deel uitmaken van een lang­lopende samen­zwering vanuit het politie-apparaat, de rechterlijke macht en de mainstream media.

Lees ook:
Heeft Netanyahu de integriteit om af te treden?
Netanyahu, Project 315 en zoeken naar gerechtigheid

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.