Israël en Marokko ondertekenen defensie-overeenkomst

vrijdag 26 november 2021 |  Yossi A
Als onderdeel van zijn bezoek aan Marokko, hebben de minister van Defensie Benny Gantz, en de Marok­kaanse minister  Abdellatif Loudiyi, de Marokkaanse gedelegeerde minister belast met nationale defensie, deze week een historisch Memo­randum van Over­een­stem­ming (MOU) inzake defensie ondertekend.

Deze overeenkomst formaliseert de defensie-betrek­kingen tussen de twee landen en legt de grondslag voor toekom­stige samen­werking. Het stelt de defensie-organisaties van beide landen in staat de samen­werking op het gebied van inlichtingen, industriële samen­werking, militaire opleiding en meer onder­werpen, te versterken.

De overeenkomst is een belangrijke stap in de verdieping van de betrek­kingen tussen Israël en het Koninkrijk Marokko, waarbij beide landen nu al profiteren van de verbeterde econo­mische samen­werking, het wederzijdse toerisme en de vriend­schap­pelijke inter­menselijke betrekkingen.

Na de ondertekeningsceremonie hielden de ministers een vruchtbaar gesprek, waarin Gantz zijn dankbaarheid uitsprak aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en zijn gastheer, minister Loudiyi, voor hun steun aan de verbreding van de betrek­kingen tussen Israël en Marokko.

In het licht van de toenemende dreigingen in de MENA-regio (de landen in het Midden Oosten en Noord Afrika), herhaalden de ministers hoe belan­grijk het is deze bilaterale samen­werking te versterken. Gantz benadrukte ook de belang­rijke rol van het Koninkrijk Marokko bij de hand­having van vrede en stabiliteit in de regio, en wees op de noodzaak om normalisatie- en vredes­over­een­komsten met nieuwe partners verder te vorm te geven.

Eerder had Gantz zijn opwachting gemaakt bij het mausoleum van koning Mohammed V. Koning Mohammed V redde tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joodse bevolking van zijn land, door zich te verzetten tegen het Franse Vichy-regime en de nazi's. Hij verklaarde destijds dat er in zijn koninkrijk 'geen Joodse burgers en geen moslim burgers wonen, het zijn allemaal Marokkanen'.

Gantz legde tijdens een plechtige ceremonie een krans, en liet in het gastenboek een boodschap achter voor de Marok­kaanse natie. De geschreven boodschap erkent de rijke geschiedenis, de cultuur en het erfgoed van Marokko, en spreekt de hoop uit op een intensivering van de betrek­kingen tussen Israël en het Koninkrijk Marokko.

Minister van Defensie Benny Gantz verklaarde: 'Wij hebben zojuist een samen­werkings­over­een­komst op het gebied van defensie met Marokko ondertekend. Dit is een belangrijke ontwikkeling, die ons in staat zal stellen aan gezamen­lijke projecten te werken, en de industriële samen­werking tussen onze landen te bevorderen. De betrekkingen tussen Israël en Marokko moeten worden uitgebreid en verbeterd'.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.