'Israël heeft de controle over de Negev verloren'

zondag 8 augustus 2021 |  Redactie Israel Today
Terwijl de Negev steeds meer een Bedoe­ïenen 'Wild West' wordt, en de Staats­controleur een vernie­tigend rapport indiendet over de sociale situatie van de Bedoe­ienen­bevol­king, noemt Time Magazine het een van de beste plaatsen om dit jaar te bezoeken.

Afbeelding: Botsing van de Israëlische politie met demonstranten bij een illegaal bedoeïenendorp in de noordelijke Negev. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 8 augustus 2021, maar is opnieuw zeer relevant geworden in het licht van het huidige conflict over de Negev.

De Negev-woestijn stond centraal in de visie van David Ben-Goerion voor de moderne weder­geboorte van Israël, in die mate zelfs dat hij persoon­lijk het voor­beeld gaf door tot aan zijn dood in een piep­klein dorpje in het hart van de woestenij te wonen.

Tientallen jaren later wordt de Israëlische regering er nu van beschuldigd dat zij het zuiden de rug heeft toege­keerd en in feite de controle over de Negev heeft verloren.

Staatscontroleur Matanyahu Englman diende begin augustus 2021 een vernie­tigend rapport in bij de Knesset over de nijpende econo­mische, infra­structu­rele en veilig­heids­situatie van de grote Bedoe­ïenen­bevolking die in de uitgestrekte bijbelse wildernis woont.

'De bedoeïenenbevolking in de Negev is de armste van Israël en heeft te lijden onder een gebrek aan infra­structuur en kwaliteits­onderwijs. Zij kent een hoge graad van belasting­ontduiking, polygamie, omkoperij en vandalisme en diefstal gericht op zowel burgerlijke als militaire eigen­dommen,' schreef Englman.

Hij benadrukte, dat 'de Israëlische regering verant­woor­de­lijk is voor de verbetering van het bestuur in de Negev'. Maar al jaren zijn klachten over een gebrek aan politie die geleid heeft tot een soort 'Wilde Westen' in de door Bedoeïenen gedomi­neerde gebieden, aan dove­mans­oren gericht.

Canabiskas verborgen in een droge rivierbedding.

Israel Today schreef eerder dit jaar en sprak met plaatselijke bewoners in de Negev over de wette­loos­heid. In het bijzonder hebben we onthuld hoe sommige criminele Bedoe­ïenen­bendes enorme marihuana­kwekerijen hebben gebouwd in het hart van trainingsgebieden van het Israëlische leger.

Englman waarschuwde, dat er een nog ernstiger probleem is. In de Negev bevinden zich enkele zeer gevoelige inlich­tingen­faciliteiten van de IDF, die regel­matig door de Bedoe­ïenen worden geïnfil­treerd. De gestolen uitrusting en het vand­alisme is één ding, maar er is bezorgd­heid dat ze ook informatie verzamelen voor Israëls vijanden.

Bezoek de Negev!

Time Magazine schreef ook over de Negev-woestijn, maar noemde het een van zijn top 100 plaatsen in de wereld om in 2021 te bezoeken.

De gerenommeerde publicatie is vol lof over 'de bohemien-achtige, door bedoeïenen beïnvloede stad Be'er Sheva, een piek waarvan het gerucht gaat dat het de echte Berg Sinai is, en amber­kleurige ravijnen en verborgen valleien die geweldige wandel­tochten mogelijk maken'.

Wat die kandidaat voor de bijbelse berg Sinaï betreft, verwijst Time naar de berg Karkom, een geïsoleerde heuvel aan de zuid­weste­lijke rand van de Negev die volgens sommige archeologen over­tuigend bewijs bevat dat het de plaats is waar Mozes de Tien Geboden ontving.

Het tijdschrift vertelt ook over Israëls heldhaftige land­bouw­inspan­ningen in de Negev, inspan­ningen die de woestijn letterlijk tot bloei hebben gebracht, in over­een­stem­ming met de bijbelse profetie. De redac­teuren waren vooral onder de indruk van Israëls hernieuwing van de oude Nabatesche wijngebieden.

Zoals onze lezers ongetwijfeld weten, is Israel Today sterk betrokken bij deze inspanning met onze wijngaarden in het gebied van het bijbelse Kadesh Barnea, nabij de grens met de Egyptische Sinaï.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.