Vechten tegen corona – verhelpen we de schade of maken we het erger?

zondag 26 april 2020 |  Arthur Schwartzman
De wens om ‘de curve af te vlakken’ en de controle over de coronacrisis te krijgen, is wat de overheid ertoe brengt om een lockdown op te leggen aan onze huizen en bedrijven. Door de economie twee maanden of langer stil te leggen, stijgt de werkloosheid en verzwakt de economische activiteit in de hele Joodse Staat.

Zullen we, door alles in de strijd te gooien tegen de onzichtbare vijand, het risico lopen een strijd te verliezen die nog veel meer slachtoffers zal eisen?
Op dit moment zijn er 199 doden en 15.398 besmette Israëli’s. In een overzicht van het griepseizoen van 2019 kwam Channel 13 News tot een aantal van 600.000 ziekenhuisopnames en tussen de 36 en 61 sterfgevallen door complicaties. In het vorige seizoen werden 113 sterfgevallen geregistreerd. De jaarlijkse wereldwijde rapporten over de infectie- en sterftecijfers van het griepvirus bedragen tientallen miljoenen en zijn in vergelijking daarmee onthutsend. Geen paniek. Alles gaat gewoon door. Waarom reageren we dan zo?

Terwijl artsen en gezondheidsdeskundigen zich blijven richten op voorkomen, blijft het publiek twijfelen aan de richtlijnen van de overheid om het virus te bestrijden ten koste van hun inkomen en financiële toekomst. Deze week nog, gingen cosmetica- en textielarbeiders de straat op om samen met andere zelfstandige ondernemers te demonstreren. Het is niet de eerste demonstratie van de zelfstandigen die tijdens de coronacrisis heeft plaatsgevonden, en als de beperkingen niet versoepelen, is het waarschijnlijk niet de laatste. ‘Niemand geeft antwoorden,’ vertelde procureur Roi Cohen, voorzitter van het Bureau van Onafhankelijke Organisaties, aan The Marker. ‘Genoeg. We kunnen dit niet meer aan. Mensen van 55 organisaties kwamen hier om tegen de premier te zeggen: ‘We kunnen dit niet meer aan.’ Honderdduizenden zelfstandigen maken zich zorgen over hun lot. Zijn we tweederangsburgers? Als we naar de supermarkt gaan, wordt ons gevraagd of we freelancers of werknemers zijn? Waar komen tienduizenden werknemers naar terug van hun verlof? De zaken zullen instorten.’ Ook boeren, restauranteigenaren en werknemers uit andere sectoren protesteerden met hen.

Groeiende angst
Op dit moment heeft 1 op de 4 mensen in Israël geen werk! Hebben we het over enkel een zere plek in onze portemonnee, of zouden er meer gevolgen kunnen zijn? In een interview met Israel Hayom zei Golan Shachar, een klinisch psycholoog, over zijn onderzoek aan de Ben Goerion Universiteit: ‘De proefpersonen werden gevraagd naar de algemene angst die ze ervoeren, de angst die specifiek is voor het coronavirus, en de houding ten opzichte van het ministerie van Volksgezondheid. Voordat het virus Israël binnenkwam, was het gemiddelde angstniveau 2,17 op 5 op de schaal die de angst meet; vandaag de dag is het gemiddelde 3,14.’

Meer dan een miljoen Israëli's zijn nu werkloos en van hen zullen 250.000 mensen geen werkloosheidsuitkering ontvangen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen of omdat ze deze mogelijkheid al verbruikt hebben. We hebben het over een kwart miljoen mensen die het volste recht hebben om zich zorgen te maken over hun toekomst. Velen hebben al gebruik gemaakt van hun spaargeld, of in ieder geval degenen die spaargeld hebben gehad! Het persoonlijke verhaal van Yuval Carmi, die de ‘snikkende falafelverkoper’ werd genoemd, ging viraal, bracht zelfs de tv-ploeg tot tranen en wekte enige reacties op van politici. Carmi, die zonder geld om zijn familie te onderhouden achterbleef, vroeg om toestemming om zijn falafelkraam te openen, maar de politie arriveerde en dreigde de zaak te sluiten. ‘Er is geen manier om te leven,’ zei hij huilend. Hij vertelde de media dat hij een krappe 3.150 euro aan huur per maand betaalt, maar nu heeft hij geen geld meer over. ‘Ik heb kinderen thuis, ik weet niet wat ik moet doen,’ zei hij. Hoeveel meer zitten er gevangen in dezelfde situatie als meneer Carmi?

Hongersnoden van Bijbelse proporties
David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN, verklaarde onlangs dat dit jaar de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog was. ‘Als we ons niet nu voorbereiden en nu handelen – om de toegang veilig te stellen, financieringstekorten en verstoringen van de handel te voorkomen – kunnen we binnen enkele maanden te maken krijgen met meerdere hongersnoden van Bijbelse proporties.’ Beasley's schattingen zijn grimmig, met 135 miljoen mensen die al honger lijden, in combinatie met nog eens 130 miljoen op de rand van hongersnood, veroorzaakt door het coronavirus.

Helaas is niet alleen het fysieke lichaam in gevaar; in een recent artikel in The Lancet, een psychiatrisch magazine, is te lezen: ‘De geestelijke gezondheidseffecten van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) pandemie kunnen diepgaand zijn, en er zijn suggesties dat het aantal zelfmoorden zal stijgen, hoewel dit niet onvermijdelijk is. Zelfmoord zal waarschijnlijk een dringender punt van zorg worden naarmate de pandemie zich uitbreidt en op langere termijn gevolgen heeft voor de algemene bevolking, de economie en kwetsbare groepen... Verlies van werkgelegenheid en financiële stressoren zijn algemeen erkende risicofactoren voor zelfmoord.’

De specialisten drongen er bij de overheid op aan om specifieke preventieve maatregelen te nemen. Ook aan de gevoeligheid voor geesteszieken moet aandacht worden besteed. Want naast de werkloosheid die de menselijke psyche belast, hebben we ook te maken met isolement, eenzaamheid en het onvermogen om geliefden aan te raken en te omhelzen: dergelijke beperkingen vanuit de overheid zouden de situatie nog kunnen verergeren.

Wat is het juiste antwoord?
Is het de moeite waard? Zijn lockdowns de juiste manier? Als je het aan Florida-gouverneur Ron De Santis vraagt, is het antwoord nee: ‘We hoorden rapport na rapport zeggen dat het slechts een kwestie van tijd was tot het ziekenhuissysteem van Florida volledig overspoeld werd met COVID-19 patiënten. Er was een artikel in maart in de Miami Herald dat zei dat deze week in april, 465.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen zouden moeten worden in de hele staat Florida. De realiteit: iets meer dan 2.000. Die voorspellingen zijn onjuist geweest. Ons werk slaagt, we hebben de curve afgevlakt.’

De voorspellingen van deskundigen over de verspreiding van de coronapandemie zijn sinds het begin van de uitbraak overtrokken. Medio maart heeft de bestuursvoorzitter van het ministerie van Volksgezondheid, Moshe Bar Siman-Tov, dit aan de pers verteld: ‘Ik veronderstel dat er op het hoogtepunt duizenden patiënten zullen opduiken die geïntubeerd (beademd) moeten worden.’ Vandaag hebben we het over zo'n 148 Israëli's in ernstige staat, van wie er 111 beademingsapparaten nodig hebben. Het aantal patiënten in ernstige toestand is de afgelopen dagen gedaald, na een piek van 182 op 17 april.

De druk is enigszins verlicht en sommige bedrijven zijn gestart met heropenen. Ik dring er bij onze leiders op aan om door te gaan met het versoepelen van de keten die de Israëlische economie wurgt en om het levensonderhoud van onze mensen terug te geven. Begrijp me niet verkeerd, er moeten maatregelen worden genomen, want gezondheid is van het allergrootste belang, maar we moeten niet alles op het spel zetten en de consensus van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen; er is een groter geheel. Het geld dat in de aderen van de economie circuleert, betekent ook dat de overheid meer middelen kan inzetten voor hi-tech oplossingen voor ziektepreventie en -analyse, en voor de broodnodige hulp aan het overvolle Israëlische gezondheidssysteem. We moeten zorgen voor de ouderen en de risicovolle sectoren, en wel zonder het welzijn van alle burgers in gevaar te brengen. Werknemers naar huis sturen en werkloosheid bezorgen aan honderdduizenden mensen is geen oplossing. Door dit te doen hinderen we onze toekomstige inspanningen om een remedie te vinden.

Draag een mondkapje, trek een paar handschoenen aan en open de economie.

Israëls Eenheidsregering: het beest met de twee hoofden

Israëls regering van Nationale Eenheid, geleid door Bibi Netanyahu en Benny Gantz, heeft een vierde verkiezing afgewend.
Kan hij nu het Coronavirus en de instorting van de Israëlische economie effectief aanpakken?
We hopen het.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.