Maand

januari 2022

Komt Netanyahu een schikking overeen met aanklager?
Geplaatst op donderdag 20 januari 2022
Netanyahu lijkt te gaan kiezen voor een schikking in de corruptiezaak tegen hem. Bevat deze de term 'morele verdor­ven­heid', dan is hij zeven jaar uitgesloten van een openbaar ambt. Een ongekende golf van steun toont aan dat de tijd van Bibi als 'leider van rechts' nog lang niet voorbij is.
Israëlische artsen: 'Stop met kinder-quarantaine'
Geplaatst op donderdag 20 januari 2022
Honderden artsen bepleiten In een brief aan de minister van Volksgezondheid te stoppen met het in quarantaine plaatsen van kinderen, omdat dit de verspreiding van het Omikron-virus niet vertraagt, maar de sociale gevolgen voor de kinderen en de ouders zijn onevenredig groot.
Saudische krant benoemt rabbijn tot vaste columnist
Geplaatst op donderdag 20 januari 2022
Als weer een teken van toenadering tussen Saoedi-Arabië, de Staat Israël en de Joodse wereld, heeft de Saoedische krant Arab News onlangs rabbi Marc Schneier aangesteld als vaste columnist. Hij is de eerste rabbijn die voor een Saoedische krant schrijft als vaste columnist.
Luchtmachten IAF en USAF oefenden boven de Negev
Geplaatst op donderdag 20 januari 2022
De Israëlische en Amerikaanse lucht­macht hebben vorige week de gezamenlijk oefening ‘Desert Falcon' gehouden. De oefening moet wellicht weer gezien worden als voor­loper op samen­werking bij een aanval op de nucleaire instal­laties van Iran.
Fotogalerij: Parachutisten trainen op de Golanhoogten
Geplaatst op donderdag 20 januari 2022
Met de toenemende dreigingen in Libanon en Syrië is het van cruciaal belang dat de Israëlische strijdkrachten in top gevechtsconditie blijven. We zijn in deze foto's en een video getuigen van een jaarlijkse oefening van parachutisten reservisten.
De Joodse Staat, of een Staat van Joden?
Geplaatst op woensdag 19 januari 2022
Kan een natie zowel democratisch als religieus zijn?Moet Israël uniek blijven als 'Joodse' Staat, met een geschiedenis van van 3000 jaar van op de Bijbel gebaseerde tradities en waarden, en wat betekent dat in het huidige tijdperk van hyperliberale democratie?
Israël helpt Afghanen, op de vlucht voor de Taliban
Geplaatst op woensdag 19 januari 2022
De Staat Israël is er trots op deel uit te maken van een internationale inspanning om vluchtelingen vanuit Afghanistan, die het Taliban-regime willen ontvluchten, te helpen en te ondersteunen, verklaarde Alon Ushpiz, directeur-generaal van het ministerie van Buiten­landse Zaken.
Techniek: Hoe Israël de waterschaarste helpt oplossen
Geplaatst op woensdag 19 januari 2022
Nu de wereld geconfronteerd wordt met een crisis van waterschaarste, is de ontwikkeling van water­bespa­rings­techno­logie belangrijker dan ooit. Israëlische technologie helpt waterschaarste aan te pakken, zowel in de Joodse Staat als in de rest van de wereld.
Waterschaarste: de nieuwe plaag in het Midden-Oosten
Geplaatst op woensdag 19 januari 2022
De huidige watercrisis in het Midden-Oosten herinnert ons aan Bijbelse ver­halen. Water­schaarste, samen­hangend met de wereld­wijde klimaat­verandering, begint een ernstig pro­bleem te vormen in de Arabische landen.Maar nu zijn de rollen omge­draaid en kan Israël anderen zegenen.
Netanyahu en wat de Israëli's willen dat er nu gebeurt
Geplaatst op dinsdag 18 januari 2022
Voormalig premier Netanyahu is naar verluidt dicht bij het sluiten van een schikking, die een einde zou maken aan zijn open­bare proces wegens corruptie en schen­ding van vertrou­wen. De meeste Israëli's menen dat de 'regering van veran­dering' dan niet langer aan de macht moet zijn.
Facebook sluit Palestijns persbureau wegens opruiing
Geplaatst op dinsdag 18 januari 2022
Het Palestijnse nieuwsagentschap Maydan Quds News met meer dan 1,2 miljoen volgers op Facebook, dat regelmatig anti-Israël terrorisme verheerlijkte, schort zijn activiteiten op nadat Facebook zijn pagina heeft gesloten.
Groeten uit Israël: Het is hier koud en warm
Geplaatst op dinsdag 18 januari 2022
Afgezien van het koude weer - bij ons slechts 2 graden in de nacht - is het warm hier in Israël. Er is nooit een saai moment. Daar zorgen de steeds wisselende instructies voor de Corona-pandemie voor, en de politieke toekomst van Benjamin Netanyahu.
Toerisme: De oude havenstad Jaffa, een bezoek waard
Geplaatst op dinsdag 18 januari 2022
Jaffa is een van de oudste zeehavens ter wereld. De naam yafah of yofi betekent 'mooi'. In deze haven werden de zware ceders van Libanon aan land gebracht, die gebruikt werden voor de bouw van de Tempel. Vanuit Jaffa vertrok de profeet Jona - in de verkeerde richting.
Israëlische website voor bezoekende toeristen
Geplaatst op dinsdag 18 januari 2022
Een speciaal daartoe opgezette mini-website van het ministerie van Toerisme biedt alle informatie die men nodig heeft voor een bezoek aan Israël. De website zal bij wijzi­gingen door­lopend worden bijgewerkt, is momen­teel Engelstalig, maar zal in meer talen ver­schijnen.
Op Toe BiShvat vieren we de Bomen des Levens
Geplaatst op maandag 17 januari 2022
Vandaag is het Toe BiShvat, de 15e dag en volle maan van de Hebreeuwse maand Shvat, die rond deze tijd van het jaar valt. In de tijd dat de Tempel nog in Jeruzalem stond, was Toe BiShvat de dag waarop de boeren hun jaarlijkse tienden opbrachten voor de dienst van de priesters.
Gijzeling in Texaanse synagoge had met Israël te maken
Geplaatst op maandag 17 januari 2022
Het werd niet breed uitgemeten door de grote media, maar de 11 uur durende gijzeling zaterdag van de rabbijn en drie leden van de Beth Israel synagoge in Colleyville, Texas, lijkt veel te maken te hebben met het conflict tussen de islam en Israël.
Oostenrijkse ex-bonds­kanselier mede­voorzitter anti­semitisme­orgaan
Geplaatst op maandag 17 januari 2022
De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is benoemd tot medevoorzitter van de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening (ECTR), naast de Britse oud-premier Tony Blair, die sinds 2015 in functie is. Dit werd meegedeeld door Raads­voorzitter Moshe Kantor.
Archeologie: Herodes laat een nieuwe Tempel bouwen
Geplaatst op maandag 17 januari 2022
In het jaar 19 BCE verraste koning Herodes de Grote de inwoners van Jeruzalem met een dramatische aan­kondi­ging: hij is van plan de oude Tempel op de berg Moria, gebouwd door uit Babylon terug­gekeerde ballingen, af te breken en een nieuwe Tempel te bouwen.
Iraans spionage­netwerk via Facebook ontmaskerd
Geplaatst op zondag 16 januari 2022
Na het ontdekken van een Iraniër die zich als Iraanse Jood voordeed en Joden ronselde voor kleine opdrachten is het duidelijk dat Israëls capa­ci­teiten op het gebied van inlichtingen en spionage veel beter zijn dan die van Iran, maar onze leiders moeten niet over­moedig worden.
Terreurgroep ISIS blijft een bedreiging voor Israël
Geplaatst op zondag 16 januari 2022
Het Kalifaat mag dan gevallen zijn, maar de oorlog tegen ISIS is nog lang niet voorbij. De jihadisten van ISIS herstellen zich, hernieuwen hun agressie en bedreigen de landen van het Midden-Oosten. In Afghanistan valt een ISIS-tak de Taliban aan.
Wat zijn de gevolgen van de protesten in Kazachstan voor de lokale Joodse gemeenschap?
Geplaatst op zondag 16 januari 2022
Israël hoopt op betere tijden in Kazachstan, maar is niet bijzonder verontrust over de harde onderdrukking van lokale protesten door de regering en de interventie van Russische troepen. Sinds de 15e eeuw is er een Joodse gemeenschap in Kazachstan.
Fotogalerij: Covid-problemen, winterpracht en meer
Geplaatst op zondag 16 januari 2022
We kijken even terug naar de afge­lopen week met een aantal foto's. Israël gaat hoop­vol, maar op alles voor­bereid 2022 in, ondanks de sterke stijging van het aantal besmet­tingen met de omikron-variant van het Corona­virus, die niet tot meer zieken­huis­opnames heeft geleid.
Noemt Israël nu de Christenen 'Joods bij uitbreiding'?
Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022
Het christendom is gebaseerd op het Joden­dom en Israël's verbond met God. Christen-zionisten zijn de afgelopen 100 jaar naar deze waarheid terug­gekeerd. Misschien doet de regering van Israël dat nu ook onbe­doeld door niet-Arabische minder­heden bij de Joodse bevolking te voegen.
De bekering van asiel-zoekende moslims tot het christendom: een serieus verschijnsel?
Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022
Israel Today spreekt met een deskundige in Duitsland over de golf van asielzoekers met een islamitische achtergrond, die zich in de afgelopen jaren tot het christendom hebben bekeerd. In het gesprek wordt getracht meer zicht te krijgen of het hier om serieuze bekeringen gaat.
Groeten uit Israël: Omikron en testen, het is routine
Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022
Omikron blijft ons dagelijks leven bepalen. Antigeen-testen, om de beurt een paar dagen in quarantaine, en door het grote aantal mensen dat in quarantaine verblijft lijkt het halve land wel in lockdown. Winkels klagen over een lage omzet. Wordt 2022 ook een Corona-jaar?
Muziekvideo: Het lied van Moses bij de Schelfzee
Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022
In Exodus 15 vinden we het lied, waarmee Moses en de Israëlieten God prezen na de doortocht door de Schelfzee. U kunt meezingen, de video bevat de Hebreeuwse tekst, een fonetische weergave en de Engelse vertaling.
Shabbats­lezingen: Zingen van Gods verlossingen
Geplaatst op vrijdag 14 januari 2022
Hoe kun je als volk beter God danken voor de uitrekking uit doodsgevaar, dan door dit te bezingen in een lied? Dat deden Mozes en de Israëlieten na de doortocht door de zee, Barak en Debora na het verslaan van de Kanaänieten, en een lied zal klinken in de hemel.
Twee IDF-officieren gedood door vriend­schappelijk vuur
Geplaatst op donderdag 13 januari 2022
Twee Israëlische leger­officieren zijn woensdag­avond het slacht­offer geworden van een tragisch schiet­ongeval tijdens een veilig­heids­patrouille in de buurt van een IDF-basis in de Jordaan­vallei. Als gevolg van een persoons­verwisseling ontstond een fatale schoten­wisseling.
Dit waren Israëls zorgen op het gebied van veiligheid
Geplaatst op donderdag 13 januari 2022
Met welke bedreigingen van zijn veiligheid had Israël in 2021 te maken? Een samen­vatting en over­zicht uit verschil­lende studies en veilig­heids­bronnen. Hamas probeert Judea en Samaria op te hitsen, terwijl Gaza relatief rustig blijft en Israël nadenkt over wat te doen met Iran.
Bedoeïenen woedend over planten van bomen in Negev
Geplaatst op donderdag 13 januari 2022
De Bedoeïenen in het zuiden van Israël lokken momen­teel geweld­dadige rellen uit tegen de Israëlische politie. Ze zeggen bezwaar te hebben tegen de jongste boom­plant­campagne van het Joods Nationaal Fonds (JNF). Maar hebben ze echt een hekel aan bomen op staatsgrond?
Bewapende drone Dragon schakelt vijandige drones uit
Geplaatst op donderdag 13 januari 2022
Nu vijandige bewapende drones een steeds grotere bedreiging vormen voor Israël, die in de toekomst vermoe­delijk groter wordt, heeft de Israëlische fabrikant van hand­vuur­wapens Smart Shooter een nieuw bewapend drone-systeem uitgebracht: de Smash Dragon.
China dringt zich opnieuw tussen Israël en Amerika
Geplaatst op woensdag 12 januari 2022
Nu Israël op het punt staat het zoveelste omvang­rijke infra­structuur­project, namelijk de aanleg van een onder­gronds snel­tram­systeem in Tel Aviv, aan een Chinees bedrijf te gunnen, is de kans groot dat de betrek­kingen met Washington verder zullen verzuren.
Toen Moslims Christenen overtuigden, Zionisten te zijn
Geplaatst op woensdag 12 januari 2022
Zou u geloven dat ooit Arabische moslimleiders bezig waren westerse christelijke politici in het Verenigd Koninkrijk te overtuigen om mee te doen aan de zionistische onderneming om weer een Joodse Staat in het Midden-Oosten te vestigen?
Het Jodendom en de kwestie van de ‘evolutie’ van het menselijk ras door middel van technologie
Geplaatst op woensdag 12 januari 2022
Onderzoekers in Tel Aviv koppelden het oor van een sprinkhaan aan een computerchip. Het creëren van nieuwe dingen uit wat God gemaakt heeft is één ding. Maar is het ons toegestaan om verder te ‘evolueren’ dan hoe Hij ons geschapen heeft?
VN geeft de Joodse Staat een 'speciale behandeling'
Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022
Twee dagen voor Kerstfeest 2021 heeft de internationale gemeenschap groen licht gegeven voor de start van een onderzoekscommissie naar het Israëlische gedrag. Deze zal alle beschul­digingen van Israëlische mensen­rechten­schendingen tegen Pales­tijnse Arabieren onderzoeken.<
Doet Israël het goed in de strijd tegen Corona?
Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022
Gisteren schreven we over hoe wereldleiders naar Israël kijken voor richting in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Maar uit een zondag gepubliceerde opiniepeiling blijkt dat de Israëli's helemaal niet blij zijn met de aanpak van hun regering. Premier Naftali Bennett pleitte voor geduld.
Wie kan Joods worden in de Staat Israël?
Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022
Nieuwe hervor­mingen die Israël's 'regering van veran­dering’ doorvoert, zullen de voor­schriften voor huwelijk en kashroet binnen het Joden­dom toegan­ke­lijker maken voor hen die de Joodse identiteit willen behouden, maar het moeilijker toegan­ke­lijke Opper­rabbi­naat vreesden.
Joden mogen hun hoofd niet buigen op de Tempelberg
Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022
Een videoclip van een Israëlische politieagent, die een Joodse man vraagt te stoppen met het buigen van zijn hoofd op de Jeruzalemse Tempelberg, heeft afgelopen weekeinde tot boze online reacties geleid. Verbiedt de politie Joden om te bidden in de Joodse Staat?
Een zendeling bouwde Jeruzalems ultraorthodoxe wijk
Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022
50 jaar lang werkte de christelijke zendeling Conrad Schick onbaat­zuchtig voor het welzijn van Jeruzalem en zijn inwoners. Hij was meer timmer­man en architekt dan zendeling, en bouwde voor arme orthodoxe Joden in Jeruzalem de stadswijk Mea Shearim, buiten de Oude Stad.
Wet inzake draag­moeder­schap en Israëls toekomst
Geplaatst op maandag 10 januari 2022
Israëls 'wet op het draag­moeder­schap' moet niet zozeer gezien worden als een acceptatie van homo­seksua­liteit, maar als een norm­vervaging, een defai­tisme dat, wan­neer zich dit voort­zet, voor Gods volk net zo schadelijk zou kunnen aflopen als dat gebeurde in Sodom en Gomorra.
Heibel bij gesprek met Europese diplomaten
Geplaatst op maandag 10 januari 2022
Een recente ontmoeting tussen Israëlische mede­werkers van het ministerie van Buiten­landse Zaken en bezoe­kende Europese afgezanten in het gebouw van het ministerie (foto) eindigde in een scheldpartij, volgens details die nu openbaar zijn gemaakt.
Bij Corona geldt: 'Israël leidt en de wereld volgt'
Geplaatst op maandag 10 januari 2022
Als eerste land is Israël begonnen met het toedienen van een vierde Covid-vaccinatie voor ouderen en mensen in hoog­risico­groepen. Israël neemt Covid zeer serieus, maar is zich ook bewust van de aanzien­lijke positieve diplo­ma­tieke impuls die de pandemie biedt.
Groeten uit Israel: Oh, oh, die Omikron!
Geplaatst op maandag 10 januari 2022
Chaotisch, of in het Hebreeuws: 'Balagan', er is geen andere manier om te beschrij­ven hoe Israël de bestrijding van de Omikron-variant aanpakt. Onze regering lijkt de controle verloren te hebben. Accurate cijfers over nieuwe dagelijkse besmettingen ontbreken.
Archeologie: Tel Motza, een dorp uit de IJzertijd
Geplaatst op maandag 10 januari 2022
Het dorp Motza, ten westen van Jeruzalem, was tijdens de IJzertijd II (10e tot 6e eeuw v. Chr.) ononder­broken bewoond. Te oordelen naar de tientallen opge­graven silo's en twee opslag­gebouwen, was de plaats een koninklijke graanschuur die Jeruzalem bevoor­raadde.
Is het Joodse karakter van Israël in gevaar?
Geplaatst op zondag 9 januari 2022
Het Joodse geloof in Israël en de Joodse identiteit van het land zijn er slecht aan toe. Israël lijkt zich als gevolg van recente voor­ge­nomen regerings­maat­regelen snel te ontwikkelen tot een Staat waarin het Joden­dom niet dominant is, en dus niet langer een Joodse Staat zal zijn’.
Mijn naam is אֲבׅיאֵל AVIEL. Wat betekent dat? ‬
Geplaatst op zondag 9 januari 2022
Achttien maanden voor de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 gaven mijn ouders, Ludwig en Barbara, mij de naam Aviel. Ik ben geboren in de Kibboets Einat, slechts vier kilometer van de toenmalige Jordaanse grens, in de Bijbelse stamgebieden van Judea en Samaria.
Predikers verkondigen antisemitische leugens
Geplaatst op zondag 9 januari 2022
Nu we opnieuw de onveranderlijke waarheid van het Kerstverhaal hebben gehoord, blijven we helaas ook de leugen, dat Israël christenen uit het Heilige Land verdrijft, horen die sommige kerkleiders verspreiden over degenen uit wie hun Verlosser voortkwam.
De interessante mening van sheikh Omar Salem
Geplaatst op zondag 9 januari 2022
Olam Katan (Kleine Wereld) is één van de vele kleine religieuze nieuws­brieven die op vrijdag worden verspreid in de synagogen van Israël. Hierin zou werkelijk niemand een interview verwachten met Sheikh Omer Salem, afgestudeerd aan de Yale Universiteit, na zijn bezoek aan Israël.
Zelfs tijdens besprekingen in Wenen voert Iran zijn oorlogs­zuchtig­heid in het Midden-Oosten op
Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022
Terwijl maandag in Wenen de onder­hande­lingen over het Iraanse nucleaire programma werden hervat, lijkt het erop dat de Islami­tische Republiek haar oorlogs­zuchtige activiteiten met als doel Israël te vernietigen verder opvoert. Maar de Joodse Staat zal niet opgeven.
Sprinkhanen, het menu van Johannes de Doper
Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022
Sinds kort zijn er in Israël energie­repen en voedings­supple­menten verkrijgbaar die gemaakt zijn van sprink­hanen. Opvallend is dat op de verpakking woorden en verklaringen uit het Nieuwe Testament te lezen zijn, ook al is de fabrikant Joods en dus alleen vertrouwd met de Tenach.
Van moslim-jihadist tot vervolgde christelijke zendeling
Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022
Israel Today spreekt met een voormalige moslim-jihadist die zich tot Jezus bekeerde. Hij werd daarna vervolgd en bedreigd als een afvallige moslim, die zich bovendien via allerlei kanalen inzet om zijn moslim­broeders met het Evangelie van Jezus bekend te maken.
Muziekvideo: Wanneer ik roep, antwoord mij
Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022
Deze muziekvideo is gebaseerd op Psalm 4:2, waar we lezen:
Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid!
In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

Het weerspiegelt het gebed van de Israëlieten in Egypte.
Shabbats­lezingen: Dit teken beschermt tegen de dood
Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022
In de nacht voor de Uittocht uit Egypte kregen de Israëlieten de opdracht, een lam te slachten en het bloed op de deurposten te smeren. Dit verwees al naar het bloed van het ware Paaslam dat tijdens een latere Pesach voor alle mensen op het kruis zou worden vergoten tot vergeving van zonde.
Moet Israël medische zorg verlenen aan zijn vijanden?
Geplaatst op donderdag 6 januari 2022
Nu een Palestijnse hongerstaker, die in een Israëlisch ziekenhuis wordt verpleegd, zijn vrijlating uit de gevangenis weet af te dwingen, wordt een belangrijk debat over de behandeling door Israël van zijn vijanden heropend.
Premier Bennett zoals je hem nog nooit hebt gezien
Geplaatst op donderdag 6 januari 2022
De Israëlische premier Naftali Bennett is een gepas­sioneerd man, maar hij is ook typisch koel en beheerst. Woensdag liet hij zich echter gaan tijdens een van de meer rumoerige Knesset confrontaties in de recente geschiedenis.
Kunnen Israëlische boeren nog Gods geboden volgen?
Geplaatst op donderdag 6 januari 2022
Om Israëlische boeren op te leggen om elke zeven jaar een jaar lang niet te zaaien en niet te oogsten, klinkt als financiële zelfmoord. Toch zijn er velen die dit Bijbelse gebod opvolgen. 'We geloven en bidden dat we zullen slagen. Met Gods hulp zal er zegen zijn’.
Politici en sociale media: pas op met 'nepnieuws'
Geplaatst op donderdag 6 januari 2022
Twee Israëlische leden van Knesset hebben zich moeten veront­schul­digen na het verspreiden van ontijdige en groten­deels onjuiste informatie over de tragische crash van een IDF-helicopter, voordat het officiële verhaal de kans had om naar buiten te komen.
Defensie: De Lavi, een vergeten vliegtuig?
Geplaatst op donderdag 6 januari 2022
In 1980 besloot de regering van Israël om de ervaring die Israel Aerospace Industries had opgedaan bij de bouw van de Kfir, te gebruiken om een modern jacht­vliegtuig te ontwik­kelen, dat de steunpilaar van de Israëlische lucht­macht zou worden. Door geldgebrek en politieke druk ging dit niet door.
Heeft Israël nog de controle over de Coronapandemie?
Geplaatst op woensdag 5 januari 2022
Terwijl Omikron door de Joodse Staat raast, en het aantal besmettingen record­hoogten bereikt, discus­siëren top­functio­narissen over testen, groep­simmuniteit, een vierde vaccinatie en de beschikbare ziekenhuisbedden. Geldt hier 'Twee Joden, drie meningen'?
Top-immunoloog raadt vierde Corona-vaccinatie af
Geplaatst op woensdag 5 januari 2022
De Israëlische premier Bennett maakte zondag bekend, dat zijn regering een tweede booster-vaccinatie heeft goedge­keurd voor personen ouder dan 60 jaar en risico­groepen. Een immuno­loog raadt dit af: het vaccin bestrijdt het oorspron­kelijke virus, niet de nieuwe Omikron-variant.
Fotogalerij: 12.000 nieuwe corona gevallen in één dag
Geplaatst op woensdag 5 januari 2022
Dinsdag werden in totaal 11.978 nieuwe gevallen van het Coronavirus vastgesteld, waarmee het vorige record van 11.344 gevallen, op 2 september vorig jaar, werd overtroffen. Lange rijen auto's en mensen (op veilige afstand van elkaar) stonden voor de testcentra.
Recordaantal Israëli's krijgt Europees paspoort
Geplaatst op woensdag 5 januari 2022
Uit recente gegevens uit Spanje en Portugal blijkt dat ten minste 90.000 afstam­melingen van verdreven Sefar­dische Joden sinds 2015 naast hun Israëlische nationa­liteit ook de Portugese of Spaanse nationaliteit hebben aangevraagd en verkregen.
Twee doden bij helikopter­ongeluk voor de kust van Haifa
Geplaatst op dinsdag 4 januari 2022
Een trainingsvlucht van een Israëlische marine­helikopter is maandagavond uitge­lopen op een ramp toen hij neer­stortte voor de kust van Haifa. Het leger bevestigde dinsdag­ochtend dat hierbij twee piloten zijn omge­komen. Een derde officier over­leefde het en werd naar het zieken­huis gebracht.
'Dat 2022 een jaar zonder Israël zal mogen worden'
Geplaatst op dinsdag 4 januari 2022
Instagram weigert een post van een populaire Koeweitse nieuwssite te verwijderen. In deze post wordt een wens uitgesproken voor een nieuw jaar 2022, zonder de aanwezigheid van een Joodse Staat in de regio.
Israël opent zijn grenzen beperkt voor toeristen
Geplaatst op dinsdag 4 januari 2022
Het luchtruim boven Israël wordt volgende week weer opengesteld voor toeristen. Dit heeft het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid maandag bekend gemaakt. Beperkingen in verband met Corona blijven van kracht, zoals een negatieve PCR-test.
Toerisme: De beste falafels vind je in Israël
Geplaatst op dinsdag 4 januari 2022
De verbazingwekkende toename van de wereldwijde populariteit van falafel houdt waarschijnlijk verband met de groeiende veganistische trend. Falafel is, evenals choemoes, bekend en erkend als een iconisch en populair gerecht in restaurantjes over de hele wereld.
Veranderingen bij Israël Today in het nieuwe jaar
Geplaatst op maandag 3 januari 2022
Onze hoofdredacteur Aviel Schneider vat het afgelopen jaar samen en schrijft over wat er bij Israel Today in het nieuwe jaar zal veranderen: het Israel Today Magazine zal tweemaandelijks verschijnen, en de lezers krijgen toegang tot het betaal-gedeelte van de website.
Onrust en diepe wanhoop bij de bevolking van Gaza
Geplaatst op maandag 3 januari 2022
De economische situatie in Gaza verslechtert met de dag en veroorzaakt grote frustratie onder de Palestijnen die er wonen. In het laatste kwartaal van 2021 bedroeg de werkloosheid bij mannen 44,7 procent. Vrouwen werken daar helemaal niet. Het gemiddelde loon is 655 NIS (186 Euro) per maand.
Een ontnuchterend, somber Kerstfeest in Libanon
Geplaatst op maandag 3 januari 2022
Op de meeste plaatsen is het Kerstfeest een tijd van vreugde en hoop, maar in Libanon waren de lokale christenen in verwarring en wanhoop bij dit mooiste van de feesten door de bittere realiteit die hun leven heeft ingehaald.
Groeten uit Israël - Israël in de wachtrij voor een test
Geplaatst op maandag 3 januari 2022
De Corona-crisis heeft ons Israëli’s iets belangrijks bijgebracht, namelijk om te leren wachten. Elke dag in een lange rij staan voor een Corona-test is hier in het land nu routine geworden. En willen we groeps­immuni­teit verkrijgen door ziek worden of vaccineren?
Twee oude scheepswrakken ontdekt voor Caesarea
Geplaatst op maandag 3 januari 2022
Een aantal fascinerende artefacten uit de wrakken van twee schepen die vergingen voor de kust van Caesarea in de Romeinse en Mamelukse perioden (zo'n 1700 en 600 jaar geleden) zijn in de afgelopen maanden ontdekt voor de kust van de havenplaats Caesarea.
Hamas schiet raketten af - ging dat echt per ongeluk?
Geplaatst op zondag 2 januari 2022
Twee Hamasraketten kwamen zaterdag in zee terecht, vlak voor de kust van de zuidelijke agglo­meratie Tel Aviv. Dat kwam door het slechte weer, veront­schul­digde Hamas zich. De raketten leidden tot een felle militaire reactie van Israël op Hamas-doelen in de Gazastrook.
Was 2021 een goed of slecht jaar voor Israël?
Geplaatst op zondag 2 januari 2022
De Israëli's hadden hoge verwachtingen voor 2021, maar het jaar is anders verlopen dan de meesten hadden verwacht. Het was nog meer dan anders een jaar vol gebeurtenissen, met een oorlog, een grote politieke omwenteling en het voortdurende Corona-drama.
Moslim en Joodse hulpverleners redden samen een vrouw
Geplaatst op zondag 2 januari 2022
In ambulancedienst United Hatzalah werken Joden en moslims samen om mensen­levens te redden. Hier vind u een voorbeeld van deze vreed­zame samen­werking in het dagelijkse leven in Israël.
Volledig gevaccineerde vrouw eerste Omikron dode
Geplaatst op zondag 2 januari 2022
Een Israëlische vrouw is afgelopen dinsdag aan Covid-19 overleden, en gezond­heids­functio­narissen vermoeden dat ze besmet was met de Omikron-variant. Als ze dit kunnen bevestigen, zou ze de eerste dode zijn aan de nieuwe corona-variant in Israël.
Groepsimmuniteit is gesprek van de dag in Israël
Geplaatst op zondag 2 januari 2022
De zeer besmettelijke Omikron-variant van Covid-19 heeft het moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt om uitbraken van infecties te voorkomen. Daarom wordt steeds meer gedacht aan het idee om Israëli's Covid-19 te laten oplopen en zo antilichamen op te bouwen.