Plant 1 olijfboom op uw naam in Israël
Prijs: € 95,00  € 89,00
Productnummer: KCK015
Ooit gedroomd van een eigen olijfboom in de woestijn van Israël? Misschien niet…, hoeft ook niet…, want als iets werkelijkheid wordt, is dromen niet meer nodig. Straks staat hij daar te pronken in het gele zand, voorzien van een label met je eigen naam. Je weet zelfs de exacte locatie van je eigen olijfboom.
Na het succes van onze eerste olijfboomplantage gaan we nog twee hectare reserveren voor de aanplant van olijfbomen in Kadesh Barnea, aan de grens met Egypte. Gedreven door onze zionistische pioniersgeest wordt de Bijbelse belofte werkelijkheid dat de woestijn van Israël weer groen wordt.
Olijfbomen symboliseren de verbinding van volk en land.
Olijfolie was het vloeibare goud van het oude Israël. Het werd door priesters en profeten gebruikt voor de rituelen in de tempel. Koningen werden ermee gezalfd, en het woord ‘messias’ betekent ‘de gezalfde’. Olijfbomen symboliseren de verbinding tussen het volk en het land. De apostel Paulus vergelijkt Israël met een edele olijfboom waarop de gelovigen uit de heidenen worden geënt (Romeinen 10:17-24). Want als Joden en heidenen op de ene stam van Gods olijfboom zullen groeien, zal er vrede zijn. Niet voor niets is de olijftak het Bijbelse symbool voor vrede en verwijst die naar het komende vrederijk.
Dit project is afhankelijk van Gods zegen. Uit ervaring weten we dat landbouw in het woestijngebied niet eenvoudig is met de droge hitte, de sterke woestijnwinden, enorme zwermen sprinkhanen en de nabijheid van de Egyptische grens. Maar wij willen de Israëlische boeren met dit project ondersteunen. We werken al jaren samen met Oren Shalom, een man met geloof en enorm doorzettingsvermogen. Hij woont met zijn gezin vlakbij de grond die nu wordt klaargemaakt voor de nieuwe aanplant.
SLA UW WORTELS UIT IN ISRAËL!
Elke gesponsorde olijfboom wordt voorzien van de naam van de eigenaar, en de exacte locatie wordt aangegeven op de kaart. U ontvangt een certificaat, een kaart met de locatie van uw boom en indien mogelijk een foto van uw boom.
Gebruik voor uw bankoverschrijving de gegevens van onze bank in Duitsland.
Vermeld op uw bankoverschrijving het productnummer (zie boven).