Copyright

Op alle content gepubliceerd op deze website berust het copyright bij Israel Today Jeruzalem.

Colofon

Hoofdredacteur: Aviel Schneider.

Redactie en correspondenten: Shlomo Mordechai (sm), Ryan Jones (rj), David Lazarus, Avshalom Kapach, Elizabeth Blade, Esti Eliras

Oprichter & Commentator: Ludwig Schneider (ls) & Dr. Zvi Sadan

Redactie Nederlandse editie: Peter de Bruijne, israeltoday@solcon.nl

Vertaling Magazine: Doke van Dijk, Denise Rosenhart.

Vertaling dagelijks nieuws: Floris Poot.

Grafische vormgeving: Pavel Permyakov, Larisa Kaplan.

Abonnementenbeheer: Buijten & Schipperheijn, Postbus 22708, 1100 DE Amsterdam. Tel: 020-5241010, abonnement@israeltoday.nl Bank: NL26ABNA0529296306 inzake Israel Today

Advertenties: Morren Media, tel.: 0318-461880, mob.: 06-23056672. E-mail: info@morrenmedia.nl

Contactpersonen: Eddy Morren

Gesproken Magazine: CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden), Tel: 0341-565499, E-mail: info@cbb.nl