Jodendom

Pesach is voorbij - Israël viert Mimoena
Sunday, May 01, 2016
Zaterdagavond eindigde de Pesachweek, wat het startsein was voor een stormloop naar de bakkers, om na een week weer gerezen brood en andere deegwaren te kunnen eten. In veel huizen begon ook de van oorsprong Marokkaanse Mimoenaviering.
Israëlische rabbijnen: Het wordt tijd dat de Messias komt
Tuesday, April 26, 2016
Net een dag voor het begin van het Pesachfeest afgelopen week kwamen twee vooraanstaande rabbijnen bij elkaar om te discussiëren over de vertraagde komst van de Messias. 'Volgens de tekenen in de Gemara zou de Messias al gekomen moeten zijn.'
Chassidische rabbijnen vieren 'Messiaanse Maaltijd'
Thursday, April 21, 2016
Op de laatste dag van het Pesachfeest, het Joodse feest van de uittocht uit Egypte, zullen velen in de chassidische orthodoxe gemeenschap in Jeruzalem deelnemen aan wat zij een Messiaanse Maaltijd noemen, die veel lijkt op het heilig Avondmaal.
Het wonder van Pesach: Gods uitredding in nood
Sunday, April 17, 2016
Daar stond het volk Israël dan, op een verschrikkelijke plaats, voor zich de zee, en omringd door zijn doodsvijanden. Maar voor hen was het de beste plaats, zoals het wonder van die eerste Pesach ons in herinnering brengt.
De voorjaarsschoonmaak – voor huis en hart
Thursday, April 14, 2016
Voorafgaand aan 22 april, wanneer Pesach begint, worden Joodse huizen met bezemen gekeerd en wordt alle gerezen brood en koek verwijderd; een week lang worden alleen ongerezen matses gegeten. Wat betekent deze schoonmaak voor ons leven?
Poeriem, Pesach, Paasfeest en het Paaslam
Thursday, March 24, 2016
Nu Poeriem, de uitredding van het Joodse volk uit de moordplannen van de Perzische vizier Haman door de voorspraak van koningin Esther, bijna samenvalt met Goede Vrijdag, zien we de relatie met de redding die Yeshua HaMashiach heeft gebracht.
Poeriem volgens de normen der Verenigde Naties
Wednesday, March 23, 2016
Wanneer de Verenigde Naties in de tijd van Esther en Ahasveros al hadden bestaan, dan zou het Poeriemfeest, waarbij we de gebeurtenissen in het boek Esther vieren, nooit zijn opgenomen in de Bijbel. Wilt u weten waarom?
Poerimverrassing voor arme kinderen in Israël
Monday, March 14, 2016
'Het is beter als iemand meer geeft aan de armen, dan dat hij een groter feest geeft of meer geschenken aan zijn vrienden, want er is geen groter vreugde dan het hart van de armen of wezen of weduwen te verheugen', schreef de arts en geleerde Maimonides.
Een keertje anders verkleden met Poerim
Monday, March 07, 2016
Vanwege de oorlog in Syrië en de dreiging van Hezbollah in Libanon willen de burgers van Noord-Israël graag hun gasmasker vernieuwen. Ook voor baby's bestaan speciale gasmaskers. Over enkele weken verkleden de kinderen zich voor het Poerimfeest.
Nieuwe Westelijke Muur voor niet-traditionele Joden
Tuesday, February 09, 2016
Na vele jaren van overleg heeft de Israëlische regering aan niet-traditionele Joden toestemming gegeven om te bidden zoals zij dat willen bij de Westelijke Muur, de heiligste plaats van het Jodendom, ten zuiden van het huidige gebedsplein.
'Er is behoefte aan sterkere Joodse opvoeding in Israël'
Tuesday, January 12, 2016
De Amerikaanse organisatie Generations, die werkt aan versterking van de Joodse identiteit onder jongeren in Israël, beschrijft nogal somber hoe de plaatselijke jeugd van zijn Joodse wortels is vervreemd.
De interessante mening van sjeik Omar Salem
Tuesday, January 05, 2016
Olam Katan (Kleine Wereld) is één van de vele kleine religieuze nieuwsbrieven die op vrijdag worden verspreid in de synagogen van Israël. In dit informatieblad zou werkelijk niemand een interview met Yale professor Sjeik Omer Salem verwachten, die Israël vorige week bezocht.