Bijbel

Israëlische rabbijnen: Het wordt tijd dat de Messias komt
Tuesday, April 26, 2016
Net een dag voor het begin van het Pesachfeest afgelopen week kwamen twee vooraanstaande rabbijnen bij elkaar om te discussiëren over de vertraagde komst van de Messias. 'Volgens de tekenen in de Gemara zou de Messias al gekomen moeten zijn.'
Het wonder van Pesach: Gods uitredding in nood
Sunday, April 17, 2016
Daar stond het volk Israël dan, op een verschrikkelijke plaats, voor zich de zee, en omringd door zijn doodsvijanden. Maar voor hen was het de beste plaats, zoals het wonder van die eerste Pesach ons in herinnering brengt.
'Voor niet-Joden gelden hier de Noachitische geboden'
Monday, March 28, 2016
De Israëlische sefardische opperrabbijn Yitzchak Yosef preekte zaterdag, dat indien heidenen (niet-Joden dus) in het land Israël willen wonen, zij die delen van de Torah die voor hen relevant zijn, moeten aanvaarden en gehoorzamen.
Poeriem, Pesach, Paasfeest en het Paaslam
Thursday, March 24, 2016
Nu Poeriem, de uitredding van het Joodse volk uit de moordplannen van de Perzische vizier Haman door de voorspraak van koningin Esther, bijna samenvalt met Goede Vrijdag, zien we de relatie met de redding die Yeshua HaMashiach heeft gebracht.
Video: Evangelisch antwoord op evangelicale afwijzing
Tuesday, March 08, 2016
Zijn de Bijbelse beloften voor het natuurlijke volk Israël nog geldig, of gelden ze nu alleen voor het geestelijke Israël? Heeft de moderne wedergeboorte van Israël met de Bijbel te maken? In deze video een reactie hierop.
Ook Jacobs schapen keren terug naar huis...
Thursday, March 03, 2016
De grootste kudde van één van de oudste schapenrassen, het Jacobschaap, is te vinden in de Canadese stad Abbotsford. Er wordt aan gewerkt om dit schapenras, dat het gevolg zou zijn van Jacobs mysterieuze foktechniek, weer naar Israël te brengen.
De Messias komt
Sunday, February 28, 2016
De beroemde rabbijn Moishe Sternbuch zei tijdens zijn Tora-onderricht: ‘Zodra Rusland Turkije binnenvalt, komt de Messias. Bereid je maar vast voor op een oorlog tussen Rusland en Turkije en hang je sabbatskleren klaar, want de Messias komt eraan!’
Britse man kreeg schokkende visioenen na hartstilstand
Sunday, February 28, 2016
Een Britse man kwam weer tot leven, nadat hij bijna een uur klinisch dood was na een operatie. Hij had Armageddon-achtige visioenen die lijken op wat nu in het Midden-Oosten gebeurt terwijl hij 'van de wereld' was.
Waar begint de geschiedenis van Israël?
Thursday, February 25, 2016
Israëls door God opgedragen bestemming is het onderwerp van de huidige publieke schermutselingen tussen Israëlische top-politici. Waarom heeft Israël recht op zijn grondgebied? Waarop berusten Israëls aanspraken?
Duits-Israëlisch project digitaliseert Dode Zeerollen
Wednesday, February 24, 2016
Computerwetenschappers en geleerden betrokken bij de Dode Zeerollen beginnen een nieuw project, waarin de inhoud van deze rollen wordt geüpload naar een speciale digitale omgeving, wat een grondiger studie van de rollen mogelijk maakt.
Hoe nieuw is het Nieuwe Testament?
Tuesday, December 29, 2015
De term 'Nieuwe Testament' is pas in de derde eeuw van onze jaartelling ingeburgerd. Het werd de naam voor het tweede deel van de Bijbel, dat voor christenen geldt als het gezaghebbende Woord van God naast de Tenach (het Oude Testament).
De ‘beker van bedwelming’ is geen grap
Monday, December 28, 2015
Wie begrippen als religieuze oorlog, Derde Wereldoorlog, eindtijd, bouw van de Derde Tempel, of Gog en Magog in de mond neemt, wordt al gauw bestempeld als een religieuze gek. En zeker in de politiek zijn apocalyptische scenario’s, vooral als ze ontleend zijn aan de Bijbel, taboe. De Europese politiek loopt daarin voorop.