Bedoeïenen woedend over planten van bomen in Negev

donderdag 13 januari 2022 |  Tsvi Sadan e.a.
De Bedoeïenen in het zuiden van Israël lokken momen­teel geweld­dadige rellen uit tegen de Israëlische politie. Ze zeggen bezwaar te hebben tegen de jongste boom­plant­campagne van het Joods Nationaal Fonds (JNF). Maar hebben ze echt een hekel aan bomen op staatsgrond?

Bedoeïenen in conflict met Israëlische politie­agenten over het planten van bomen op staats­grond in de Negev-regio. (Foto: Atia Mohammed/Flash90)

Het in brand steken van auto's, het gooien van stenen, de poging om een trein te laten ontsporen, dit alles en nog veel meer is slechts één scher­mutse­ling in een bredere Bedoeïenen 'onaf­hanke­lijk­heids­oorlog', die zelf weer deel uitmaakt van de grotere Palestijnse onaf­hanke­lijk­heids­oorlog, gewoonlijk aangeduid als Palestijns terrorisme.

Om beter te begrijpen wat er aan de hand is, moet men het belang begrijpen van het Joods Nationaal Fonds en wat het symboliseert. Het JNF werd opgericht in 1901, het jaar waarin het zionisme overging van toespraken naar actie. Het doel van het JNF was de ontginning van land in Israël met Joods geld en ten behoeve van het Joodse volk. Als zodanig wordt het JNF meer dan enige andere organisatie geassocieerd met het zionisme. Elke Jood van over de hele wereld zou bekend zijn met de 'Blauwe Collectebus'.

'Decennialang,' legt de JNF-website uit, 'was de Blauwe Collectebus een vaste verschijning in Joodse huizen en instellingen over de hele wereld. Als belichaming van de zionistische visie van zelf­beschik­king voor Joden in hun voorouderlijke thuisland, werd de eenvoudige collectebus een verenigend symbool van hoop. Hoewel de Blauwe Collectebus grotendeels heeft plaatsgemaakt voor online donaties, blijft hij tot op de dag van vandaag een joods cultureel icoon.'

Het planten van bomen is een van de kenmerken van het JNF. Leden van Israel Today zijn bekend met het JNF 'plant een boom' project. In Israël kijkt elk schoolkind uit naar de boomplantactie van het JNF op Toe Bishvat, het Joodse 'Nieuwjaar van de bomen'. Sinds zijn oprichting heeft het JNF meer dan 240 miljoen bomen geplant in Israël in een voort­durende poging om het land te beschermen, bodem­erosie te voor­komen, het landschap groener te maken en vitale eco­systemen in stand te houden. Het succes van het JNF bij het planten van bomen in Israël heeft geresul­teerd in natuurlijk uitge­breide bossen en herwonnen woes­tijnen.

De nadruk op het planten van bomen sluit aan bij Jesaja's visioen 'De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. (Jesaja 35:1-2).

En het is juist dit dat de Bedoeïenen in vuur en vlam zet. Sommigen bestempelen de reactie van de Bedoeïenen als een alledaags landjepik, afpersing, diefstal, enz. Met andere woorden, een criminele daad. Maar dit is allemaal onjuist. De echte reden gaat veel dieper.

Neem de tweet van deze week van de voormalige leider van de Islamitische Beweging en lid van de Knesset Ibrahim Abdallah Sarsour (die hij kort na het posten verwijderde, maar niet voordat een screenshot werd genomen):

'Nadat de uitroeiingstroepen vandaag, maandag, terug­keerden naar de Arabische Negev, hebben de leden van de Verenigde Arabische Lijst (Ra'am) besloten dat zij in plaats van aanwezig te zijn in de Knesset, naar de Negev zullen gaan totdat de aanval op de Arabische burgers van de Negev ophoudt.'

Met andere woorden, en wat Sarsour en zijn Arabische collega's betreft, is het zuiden van Israël bezet gebied. Als zodanig is het huidige geweld van de Bedoeïenen een campagne om de Negev te bevrijden van de zionistische bezetting, die tot uiting komt in de pogingen van het JNF om dit dorre land opnieuw te bebossen.

En het hoofd van de Ra'am-partij, Mansour Abbas, bleef niet achter. In een interview met Channel 12 News verklaarde hij dinsdag: 'Ik kan het niet langer tolereren (het JNF-plantproject) (...) Ik kan niet doorgaan als ze me in de borst schieten. De Negev is Ra'am (een moslimgebied). Ik eis dat ze stoppen met de aanplant. (...) Totdat dit gebeurt, zullen we niet met de coalitie meestemmen.'
Dit dreigement betekent dat als de regering niet stopt met de aanplant, zij zal vallen, aangezien zij zonder Ra'am geen parlementaire meerderheid heeft.

Voorlopig gaat het beplantingsproject door, ondanks het geweld. Maar minister van Buiten­landse Zaken en plaats­vervangend premier Yair Lapid heeft al gezegd dat hij 'de situatie opnieuw wil beoordelen', wat betekent dat de aanplant wordt stop­gezet, terwijl premier Naftali Bennett niets zegt. Gezien de aard van deze regering, die anti-Zionistische elementen bevat en daarvan afhankelijk is, is het slechts een kwestie van tijd totdat het JNF wordt opgedragen de Bedoeïenen met rust te laten en bomen te gaan planten in Tel Aviv of een andere plaats.

Maandagavond heeft de regering alsnog de aanplant van bomen in de woestijn tijdens Toe Bishvat, het Nieuwjaar van de Bomen, afgelast om dit opnieuw te onderzoeken. Dit werd onder meer gedaan om de Bedoeïenen te kalmeren en de coalitie in stand te houden. Nu hebben rabbijnen de Joodse bevolking echter opgeroepen om, tegen het besluit van de regering in, toch bomen te planten in de Negev. "Dit is een bijbels gebod," zegt Rabbi Dov Lior. Dit is de klassieke situatie van hoe de mensen van het volk telkens weer moeten kiezen tussen regering en God. En dat leidt tot spanning en escalatie.

Hoewel de Likoed oppositie de huidige regering beschuldigt van capitulatie, bleek nu uit oude documenten en opnames dat Benjamin Netanyahu, als voormalig premier, de boomplantingen ook verschillende keren had afgeblazen onder druk van de Bedoeïenen.

En wat gebeurt er nu? Enkele rabbijnen beweren dat er helemaal geen bomen mogen worden geplant vanwege het bijbelse Shmita-jaar, het shabbatsjaar waarin het land braak moet liggen. Nu is in het Israëlische parlement opnieuw een theologisch debat uitgebroken binnen de rechtse en religieuze oppositie.
Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. (Lev. 25:3-4)

Lees ook:
'Israël heeft de controle over de Negev verloren'
JNF-KKL continues planting trees under heavy security
Rabbi Dov Lior permits tree planting in Negev in Sabbatical Year

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.