De interessante mening van sheikh Omar Salem

zondag 9 januari 2022 |  Tsvi Sadan
Olam Katan (Kleine Wereld) is één van de vele kleine religieuze nieuws­brieven die op vrijdag worden verspreid in de synagogen van Israël. Hierin zou werkelijk niemand een interview verwachten met Sheikh Omer Salem, afgestudeerd aan de Yale Universiteit, na zijn bezoek aan Israël.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 5 januari 2016, maar heeft zijn relevantie in deze tijd behouden. We herhalen het, met enige aanvulling.

Hij had Israël op 26 december 2015 bezocht, waarbij zijn toespraak op de universiteit van Haifa werd verstoord door een Israëlisch-Arabische student, die het blijkbaar niet kon verdragen dat de sjeik goed over Israël sprak. (video)

Sheikh Salem behaalde een doctoraat aan de (islamitische) Al Azhar Universiteit in Kaïro en heeft het boek 'The Missing Peace: The Role of Religion in the Arab-Israeli Conflict' gepubliceerd.

Hier zijn enkele fragmenten uit het interview:
'Alles wat ik zeg is gebaseerd op de Koran. Ik was niet vergiftigd door de politieke islam. Er is veel geld geïnves­teerd om de anti-Israëlische stemming aan te wakkeren. Men moet begrijpen dat veel van wat wordt gezegd, politiek is, geen Koran. Iedereen die de Koran volgt zal vriendelijk voor u zijn en zal u [Joden] niet zeggen dat u het land moet verlaten.'

Met betrekking tot de ongelovigen, die door moslims worden verafschuwd, maakt Salem onderscheid tussen religieuze en seculiere Joden.
'Er zijn Joodse ongelovigen die spotten met de wetten van Mozes – moge hij rusten in vrede, en over hen zegt de Koran (Soera 5:43) '... terwijl zij de Thora hebben? Daarin is de Wet van Allah: maar zelfs na dat keren zij zich af. Want zij zijn geen (ware) gelovigen'.

Er zijn echter Joodse gelovigen waarmee de Islam geen problemen heeft. Soera 3:113 zegt 'Zij zijn niet allen gelijk; een deel van de mensen van het Boek is rechtvaardig, zij reciteren de Verzen van Allah in de uren van de nacht en knielen neer in gebed.' De Koran prijst de Joden die de Torah gehoorzamen.

Wat betreft het recht van Joden om in Israël te wonen, erkent Salem dat dit een moeilijke kwestie is, maar hij zegt Joden moeten de Torah gehoorzamen waar zij ook zijn:
[Als uw wegen Allah welgevallig zijn], zullen zelfs uw vijanden van jullie gaan houden. Vergeet niet dat jullie het uitverkoren volk zijn. Jullie twijfelen er misschien aan, dat de islam de Joden erkent en respecteert, maar toen de moslims de wereld beheersten waren zij de beschermers van de Joden. Mijn visie is om deze houding weer te in te voeren. Ik wil tot mijn moslim­broeders en -zusters zeggen. Jullie zijn niet de vijanden van de Joden, jullie zijn hun beschermers.'

Helaas hebben de moslims de Jodenhaat van hun christelijke veroveraars geërfd, meent Salem:
'Tweeduizend jaar lang hebben de christenen geleerd dat de Joden Jezus hebben gedood en afstammen van de duivel. De kerken houden tot vandaag vast aan deze ideologie.'

Een zaak die de sjeik irriteert, is de Tempelberg:
'De Joden kunnen vreedzaam bidden op de Tempelberg (maar ze moeten geduld hebben). Zij zullen de Tempel­berg krijgen, maar dat moet stapsgewijs gebeuren. De moslims zullen instemmen met het verwijderen van de moskee, maar dat moet van de moslims uitgaan. Wanneer de Joden het proberen, zal er er een vreselijk bloedbad komen. Wanneer dit (het verwij­deren van de moskee) gaat gebeuren, is dat een geweldig geschenk van Allah. Hij is degene die de harten van de moslims zal openen.'

Lees ook:
Sjeik Riad: ‘Wij waren de eerste zionisten!’
Willen jonge Arabieren de Islam en hun land verlaten?
Joden worden weer toe­gelaten op de Tempelberg

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.