Recordaantal Israëli's krijgt Europees paspoort

woensdag 5 januari 2022 |  Redactie Israel Today
Uit recente gegevens uit Spanje en Portugal blijkt dat ten minste 90.000 afstam­melingen van verdreven Sefar­dische Joden sinds 2015 naast hun Israëlische nationa­liteit ook de Portugese of Spaanse nationaliteit hebben aangevraagd en verkregen.

Beide Europese landen hadden daartoe wetten uitgevaar­digd die voorzien in een naturalisatie­procedure voor dergelijke aanvragers. Deze wetten waren bedoeld als schadeloosstelling voor de inquisitie, die zich aan het eind van de 15e eeuw tegen honderdduizenden Joden richtte en hen verdreef.
In beide landen beoordeelt de officiële Joodse gemeenschap de aanvragen en stuurt zij alleen die aanvragen door die zij geloofwaardig acht voor goedkeuring naar de regering.

Uit gegevens die onlangs in Spaanse en Portugese media zijn gepubliceerd als onder­deel van jaar­verslagen over immigratie­trends, blijkt dat Spanje ten minste 153.000 aanvragen voor het staats­burger­schap heeft ontvangen en Portugal ten minste 86.000. Veel van deze aanvragen zijn reeds verwerkt: Spanje heeft het staats­burger­schap toegekend aan 36.000 aanvragers, of ongeveer 23% van alle aanvragers. Portugal heeft reeds het staats­burger­schap toegekend aan 63% van de aanvragers, of meer dan 54.000 mensen.

Meer dan tweederde van de aanvragers in Portugal waren Israëli's, volgens een bericht in de krant 'Observador' in Lissabon. In Spanje daarentegen bedroeg het aandeel Israëli's minder dan 5%, volgens gegevens van eind 2019.

Voor de nakomelingen van de uit Spanje verdreven Joden is de mogelijkheid om het staats­burger­schap aan te vragen gesloten. De Spaanse wet op het staats­burger­schap voorzag oorspronkelijk in een aanvraag­termijn van slechts drie jaar, maar de regering heeft deze termijn tweemaal verlengd, onder meer in september jongstleden, om tegemoet te komen aan bureau­cratische problemen in verband met Covid-19. Aanvragers die hun aanvraag vóór september 2021 hebben ingediend, hebben tot februari 2022 de tijd om hun aanvraag notarieel te laten vaststellen.

De Portugese wet kent geen tijdslimiet, maar er is nu een debat op gang gekomen sinds bekend is geworden dat de Russisch-Joodse miljardair Roman Abramovitsj zich in april jongstleden in Portugal heeft laten natura­liseren. Politici in het land wilden aanvankelijk de werkings­sfeer van de wet beperken, maar trokken hun wijzigings­voorstellen in na veront­waar­diging van Joodse groeperingen.

In Spanje heeft de wet van 2015 ook een debat op gang gebracht over de vraag of de afstammelingen van moslims die tijdens de inquisitie werden verdreven, een weg naar het staatsburgerschap moet worden geboden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.