'Dat 2022 een jaar zonder Israël zal mogen worden'

dinsdag 4 januari 2022 |  Edy Cohen
Instagram weigert een post van een populaire Koeweitse nieuwssite te verwijderen. In deze post wordt een wens uitgesproken voor een nieuw jaar 2022, zonder de aanwezigheid van een Joodse Staat in de regio.

Een website in Koeweit verwelkomt het nieuwe jaar 2022 op een nogal onheilspellende manier:
'Ter gelegenheid van het nieuwe jaar 2022 wensen wij elkaar een jaar zonder de staat Israël toe. Amen'.

Deze uitzonderlijke ‘wens-groet' heeft honderd­duizenden ‘likes' gekregen, plus meerdere verachtelijke commen­taren ter onder­steuning van dit moorddadige nieuw­jaars­voorstel, die wij hier niet zullen vermelden. Slechts weinigen waren het er niet mee eens.

Waar komt de vijandigheid op deze trendy Koeweitse website, die meer dan 135 duizend volgers heeft, vandaan ?

Eerlijkheidshalve kan worden gezegd dat Koeweit vaak spijt heeft gehad van zijn steun aan de Palestijnse kwestie, en toch is het één van de landen die het meeste geld aan de 'verloren zaak' hebben geschonken. Om deze absurde relatie tussen de Koeweiti's en de Palestijnen te begrijpen, moeten we teruggaan naar het einde van de jaren vijftig.

In 1957 zetten twee studenten, Yasser Arafat en Khalil al-Wazir (Abu Jihad), samen met enkele andere leden van de Palestijnse Studenten­vereniging, de eerste stappen op weg naar de oprichting van de PLO in Koeweit, met de steun van de exorbitant rijke familie van de Emir van de Golfstaat. In de loop der jaren bleef de familie van de emir de Palestijnen financieel steunen, zij het dat dit niet altijd zonder ups en downs gebeurde. Niettemin blijven de Koeweiti's trots op het feit dat zij de PLO hebben opgericht. Een feit, waarvan je eigenlijk zou denken, dat ze het liever zouden vergeten.

Eerder deze maand besloot het Koeweitse parlement Israëlische schepen de doorvaart door zijn territoriale wateren te ontzeggen, en haar vijandigheid jegens Israël op te voeren. Hamas is de enige organisatie die dit besluit heeft toegejuicht.

Deze vijandige handeling is een uitvloeisel van de wetten, gericht op de ‘Israël-Boycot’, die op 31 mei 1964 werden uitgevaardigd op grond van het koninklijk decreet van de Emir van Koeweit Abdullah al-Salem al-Sabah van 26 mei 1957, waarbij elke handelsrelatie met Israël werd verboden.

Eind mei 2021 heeft het Koeweitse parlement deze boycot-wetten tegen Israël, naar aanleiding van de Abraham-akkoorden, nieuw leven ingeblazen en verder uitgebreid, dit op verzoek van parlements­voorzitter Marzouq Al-Ghanim.

In augustus 2020, na de normalisatie-akkoorden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, kondigden hoge regerings­ambtenaren van Koeweit al aan dat zij bedenkingen hadden bij deze akkoorden met de 'Israëlische bezetting’, en bevestigden dat zij de Staat Israël nooit zouden erkennen en nooit een vredes­akkoord met deze Staat zouden ondertekenen.

De vraag is waarom Koeweit zo vasthoudend is in haar sombere en primitieve denken, terwijl de perceptie van Israël en de Joden in de overige Golfstaten begint te veranderen als gevolg van de Abraham Akkoorden, en Israëli's nu massaal naar Bahrein en de Emiraten reizen. Zelfs de Palestijnen gaan niet zover om zulke sombere nieuw­jaars­wensen te publiceren.

Koeweit heeft besloten meer ‘Palestijns' te willen zijn dan de Palestijnen zelf, ondanks hun eigen tragische geschiedenis. Toen Iraks Saddam Hoessein Koeweit veroverde, waren het vooral Yasser Arafat en de Palestijnse leiders die de verovering van Koeweit, en het verdelen van haar rijkdom en haar olie met Irak, steunden. In reactie daarop depor­teerden de Koeweitse autoriteiten meer dan 450.000 Palestijnen die op dat moment in het land woonden. Tot op de dag van vandaag staan er nog steeds stand­beelden van Saddam Hoessein, de meest gehate man in Koeweit, in gebieds­delen van de Palestijnse Autoriteit.

Met al deze tegenstrijdigheden en paradoxen is het heel moeilijk om de Koeweiti's te doorgronden. Men kan alleen maar hopen dat zij uit hun zelfgekozen duisternis zullen ontwaken, hun zinloze steun aan de Palestijnen zullen opgeven en van hun buren in de Golfregio zullen leren hoe er vrede met Israël kan worden bereikt.

Naar aanleiding van deze duistere nieuwjaarsgroet die op sociale media werd geplaatst, hebben veel Israëli's melding gemaakt bij Instagram, maar Instagram heeft besloten deze post niet te verwijderen. Ik vraag me af hoe Instagram zou reageren als we het woord ‘Israël’ zouden vervangen door het woord ‘Palestina’?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.