Behoren Messiasbelijdende Joden Kerstfeest te vieren?

zondag 26 december 2021 |  Oriel Moran
Of messiasbelijdende Joden het Kerstfeest zouden moeten vieren is een ingewikkelde vraag, waarover veel theologen debatteren. Het is een vraag die christenen in verwarring brengt, en die messias­belijdende Joden voor een echt dilemma plaatst.

Als messiasbelijdende Joden en christenen in dezelfde Messias geloven, waarom hebben sommigen dan sterke bedenkingen bij het vieren van deze vreugdevolle feestdag? Zouden zij niet juist als eersten deze dag moeten herdenken, de dag waarop hun langverwachte Messias zijn intrede deed in een wereld die verlossing nodig had?

Aan de oppervlakte is het Kerstfeest een smeltkroes van allerlei dingen die de wereld prachtig maken. Mensen riskeren reizen in sneeuw­stormen om tijd door te brengen met geliefden onder een versierde boom, om cadeaus uit te wisselen, en te verdwalen in een winter-wonder­land van herin­neringen. Wat zou daar verkeerd aan kunnen zijn?

Over het algemeen niets. Maar als je dieper graaft in de geschiedenis van het Kerstfeest, zul je ontdekken dat de kerk rond 325 na Christus een grote inspanning heeft gedaan om Joden te bekeren tot het christen­dom, in een poging om hen los te weken van hun Joodse identiteit. Bijbelse feest­dagen waren 'uit', en christelijke feest­dagen zoals Pasen en het Kerstfeest waren 'in'.

Mag ik u enkele voorbeelden geven van het ‘door de Joodse strot duwen van het Kerstfeest’?

Het dwingen van messiasbelijdende en andere Joden om christelijke tradities over te nemen, heeft vooral een averechts effect gehad. Gedurende 2000 jaar hebben Joden in de diaspora ijverig vastge­houden aan hun identiteit, te midden van vervolging door vijandige naties die over hen heersten. Maar in hoeverre ‘ijverig'? Zó ijverig zelfs, dat zij bereid waren hun leven te riskeren in de concen­tratie­kampen van de Nazi's, waar zij in het geheim het Pesach probeer­den te vieren met geïmpro­vi­seerde matzes.

Voor een volk dat, tegen alle verwachtingen in, vocht en overleefde, zou elke gelijkenis of associatie met de tradities of feestdagen van hun 'vijanden' op zijn minst als beschamend worden beschouwd, en in het ergste geval als verraad, met het risico ze door hun eigen volk zouden worden afgewezen. Deze mentaliteit is doorge­sijpeld in de hoofden van Joden in de breedte van alle geloofs­richtingen en achter­gronden: het Kerstfeest is bedoeld voor alle mensen - maar niet voor Joden.

Het is dus geen verrassing dat veel messiasbelijdende Joden in het land de neiging hebben zich verre te houden van tradities die hen apart zetten. Elke Jood die in Jezus gelooft wordt toch als als een ongelovige beschouwd.

Dus, waarom zouden messiasbelijdende Joden het Kerstfeest moeten vieren?

Natuurlijk zou men snel geneigd zijn te concluderen dat het antwoord op deze vraag, gezien de geschiedenis, een unanieme en volmondige afwijzing zou zijn. Toch hebben messias­belijdende Joden die vandaag de dag in Israël leven gemengde achter­gronden en over­tuigingen.

Er staat in de Bijbel geen gebod om de geboorte van Christus te vieren, wel voor het vieren van andere bijbelse feesten zoals Pesach, Soekkot, of Rosh Hashana. Sommige messias­belijdende Joden neigen er sterk naar om alleen de door de bijbel voorgeschreven feestdagen te vieren, hetzij om persoon­lijke redenen, hetzij als een getuigenis tegenover ongelovige familie­leden. Aan de andere kant zijn er ook messias­belijdende Joden die een beetje, of zelfs helemaal niet, tegen het Kerstfeest zijn.

Ik vroeg plaatselijke messiasbelijdende Joden hoe zij tegen het Kerstfeest aankijken, en of zij het al dan niet vieren.

Zoals bijvoorbeeld de 21-jarige D.M., die opgroeide in een gemengd gezin met een christelijke vader en een messias­belijdende Joodse Israëlische moeder, in welke gezin met niet mis te verstane bewoor­dingen werd meegedeeld dat zij geen Kerstfeest zouden vieren.
Wat gaven ze op als reden? 'Wij zijn Joden en Joden vieren geen Kerstfeest'.

Hoewel na verloop van tijd, een van de oudere zussen voorzichtig besloot om de traditionele kerst­maaltijd te integreren met de shabbats­maaltijd en het wederzijds geven van cadeautjes.

Toen je zus voor het eerst het idee opperde om het Kerstfeest in de familie te vieren, was je er toen op tegen?
'O nee, helemaal niet. Het is een gelegenheid om tijd met je familie door te brengen, om lekker te eten, cadeaus uit te wisselen en samen vrolijk te kunnen zijn'.

Stoort het je dat deze feestdag een heidense oorsprong heeft?
'Ik beschouw deze feestdag niet hoofdzakelijk als een religieus feest. Ik geef meer om de culturele en familie­gerichte aard ervan. Het is iets dat ik ook hoop te doen met mijn vrouw en kinderen, als ik een gezin heb'.

De 59-jarige Jane Doe heeft een ander verhaal. Als Amerikaans christen werd zij grootgebracht met de Evangelische Kerk, in een familie die positieve aandacht had voor Israël. Zij trouwde met een Amerikaanse messias­belijdende Jood, en samen met haar man pasten zij zich aan elkaars achtergrond aan:
'Ik groeide op met het Kerstfeest. Na mijn man ontmoet te hebben en ons eigen gezin grootgebracht te hebben, hebben we onze geloofsovertuigingen en tradities gecombineerd, en ze in onze gemengde werelden ingepast'.

Is uw man opgegroeid met het vieren van het Kerstfeest?
'Nee, dat niet. Wij als messiasbelijdende Joden hebben het Pesach om het offer en de opstanding van Jezus te vieren, maar wij kennen geen feestdag die Zijn geboorte herdenkt. Wij vonden het Kerst­feest de perfecte gelegenheid om te vieren dat Jezus in de wereld is gekomen'.

Hoe ontvankelijk was uw echtgenoot voor jullie kersttradities?
'Mijn man had een nadrukkelijk voor­behoud ten opzichte van de kerstboom. 'Toch was hij er niet op tegen om de licht­versieringen van chanoekah nog wat langer in huis te laten staan, van een traditionele feest­maaltijd te genieten en cadeaus uit te wisselen. We spelen oude kerstliederen die zich richten op de geboorte van Jezus en minder de nieuwe, vercommer­ciali­seerde popmuziek'.

Moti Cohen, een plaatselijke leider en in Israël geboren messiasbelijdende gelovige, vertelt:
'Ik ben opgegroeid in een traditioneel Joods gezin; voor ons was het Kerstfeest een christelijke feestdag die niets met het Joden­dom te maken had.
Toen ik op de middelbare school tot bekering kwam, en het nieuwe Testament las, was ik achter­dochtig en verwachtte ik verwij­zingen te vinden naar het Kerstfeest en anti­semitisme. In plaats daarvan vond ik alleen maar dat er Joodse feest­dagen werden gevierd'.

U moet toch Messiaanse vrienden hebben gehad die dit feest vierden. Was dat niet vreemd?
'Ik had niet veel gelovige vrienden die kerst vierden, maar als ze dat deden, vond ik dat vreemd, en ik begon me af te vragen waarom? Het Kerstfeest is niet bijbels. De meeste messias­belijdende Joden vieren niet eens Lag Ba'omer, een niet-bijbelse Joodse feestdag, dus waarom zou je dan kerst vieren?'

Als iemand u zou uitnodigen voor het Kerstfeest, zou u dan gaan?
'Ik geloof dat het Kerstfeest voortkomt uit heidense tradities vermengd met het christelijk geloof - het heeft geen verband met de Schrift. Dus het zou ervan afhangen van hoe dicht ik bij hen sta; misschien zou ik gaan uit beleefdheid'.

Is er een manier waarop u graag Jezus' geboorte zou vieren?
'Ik heb geen Kerstfeest nodig om de geboorte van Jezus te vieren - ik geloof dat Hij in mijn hart geboren is toen ik Hem aannam. Dat is voor mij belang­rijker'.

Het lijkt erop dat onze gemengde familie van messias­belijdende Joden en Christenen al heel wat uitdagingen, maar ook voordelen deelt, als het gaat om het één worden in Christus, zoals de Feesten en alles wat daar nog bijkomt.

Of je nu voor het haardvuur zit, warme chocolademelk drinkt bij de muziek van Jingle Bells, een nieuw soort Joodse feest­tradities creëert, of helemaal geen tradities creëert, één conclusie blijft hetzelfde - het Kerstfeest is hier om te blijven.

In de geest van de overige feesten kunnen we ons, in plaats van ons te concen­treren op hoe messias­belijdende Joden en christenen van elkaar verschillen, beter concentreren op dat ene Feit, dat messias­belijdende Joden en christenen met elkaar gemeen hebben. En dat is dat Jezus naar deze aarde gezonden werd om een Licht te zijn in een steeds donkerder wordende wereld, en dat, hoe men dit ook tot uitdrukking wil brengen, het een Gebeurtenis is die het waard is om te vieren.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.