HRW - Een belangrijke aanjager van antisemitisme

zondag 26 december 2021 |  Redactie Israel Today
Een naar eigen zeggen 'blockbuster' rapport van Human Rights Watch (HRW) 'waarin de misdaden van de Israëlische autoriteiten van apartheid en vervolging van miljoenen Palestijnen [sic] in detail worden beschreven' was het meest gelezen verhaal van de NGO van 2021.

Volgens een tweet van de CEO van de organisatie, Kenneth Roth, wekte 'Israëls apartheid' meer belang­stelling dan China's genocidale behan­deling van zijn Oeigoerse moslims, het misbruik van vrouwen onder de Taliban, de bloedbaden in Ethiopië en de buiten­gerech­telijke executies van drugs­dealers op de Filippijnen. (Op deze tweet kreeg hij veel kritische reacties).

Voor de ongeschoolden of onwetenden: apartheid was een systeem van geïnsti­tutio­na­liseerd racisme dat door een uitsluitend blanke Zuid-Afrikaanse regering werd toegepast op zwarte Zuid-Afrikaanse burgers die geen rechten meer hadden. Geen van deze kenmerken is van toepassing op Israël, een democratie waarvan de burgers - Jood, Arabier, zwart, blank, moslim, christen - allen gelijk zijn voor de wet, allen stemrecht hebben, allen vertegen­woordigd zijn in de Knesset, allen mogen wonen waar zij willen, allen gelijke toegang hebben tot onderwijs en werk­gele­gen­heid en allen dezelfde vrijheden en bescher­ming genieten.

Het HRW-rapport 'A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution', dat dit jaar wereldwijd werd verslonden, had geen oog voor deze waarheid en misbruikte het pakkende etiket 'apartheid' om het denken over Israël te manipuleren. Van de voormalige president van de VS, Jimmy Carter, tot de Algemene Vergadering van de VN en de Europese Unie, wordt deze moderne antisemitische bloedlaster alom gebezigd tegen de Joodse Staat.

De website van HRW schept op dat zijn rapporten elke dag worden gelezen door 'miljoenen volgers in de sociale media en online' en dat media-aandacht voor zijn werk zijn bereik onmetelijk vergroot.
Het is gemakkelijk aan te tonen dat nieuwsorganisaties dergelijke berichten gewoonlijk napraten en promoten, en zelden hun bevooroordeelde houding ter discussie stellen.

Als zijn bewering over veel belangstelling waar is (in tegenstelling tot zijn beschuldiging van apartheid in Israël), dan is Human Rights Watch van alle grote anti-Israël agitatoren in de media en aanjagers van wereld­wijd anti­semitisme, op dit moment een van de kwalijkste.

Onderzoekers van antisemitisme hebben jarenlang de sterke toename van Joden­haat wereld­wijd in kaart gebracht en gedocu­menteerd, die werd aangewakkerd door de verwrongen en uit de context gerukte bericht­geving in de media over het conflict tussen Israël en de Palestijnse Arabieren.

Het door Israël geobsedeerde en belachelijk oneven­wichtige standpunt van HRW weerspiegelt het gebrui­kelijke standpunt van de Mensen­rechten­commissie van de Verenigde Naties en andere zelf­benoemde pro-Palestijnse NGO's, waaronder Amnesty International, Christian Aid en, in Israël, Yesh Din en Hamoked.

Onder Roth - een Amerikaanse advocaat en geassimi­leerde Jood (zijn ouders ontvluchtten de Holocaust en hij trouwde in een Anglicaanse kerk) - zegt de organisatie dat zij 'onder­zoeks­werk in het veld verricht in een honderdtal landen, waarbij zij de feiten aan het licht brengt die een onbetwist­bare staat van schendingen van de mensen­rechten creëren' en er bij de regeringen op aandringt hun wetten, beleid en praktijken te veranderen.

Waarnemers merken op dat het eigenlijke effect van dergelijke belaste­rende en kwaad­willige bericht­geving is dat de inter­nationale druk op Israël wordt aange­wakkerd om zich neer te leggen bij de oprichting van een Palestijnse Staat op het voor­ouder­lijke land van het Joodse volk.

Lees ook:
‘Israeli apartheid’ top human rights issue of 2021 - HRW
'Zwijgen tegenover het kwaad is zelf het kwaad'
Christelijke geestelijken klagen over 'kolonisten-geweld'
Wat is het verschil tussen antisemitisme en Judeofobie?
De wereld haat een machtige Joodse Staat

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.