De Hebreeuwse taal is Israëls geheime wapen

donderdag 23 december 2021 |  David Lazarus
Gods oorspronkelijke gesproken woord, in het Hebreeuws, is altijd de onver­bre­ke­lijke verbinding tussen Israël en het Joodse volk geweest en zal dat ook altijd blijven. Heeft u belang­stelling om Bijbels en modern Hebreeuws te leren? Kijk dan onder­aan dit artikel.

Afbeelding: Deze Hebreeuwse letters vormen het woord AHAVA - Liefde. (Foto: Flash90)

Meer dan honderd jaar geleden, tijdens de laatste maanden van 1913, brak er een oorlog uit die uiteindelijk de toekomst van de Joodse Staat zou bepalen. In deze oorlog bundelden studenten, leraren, ouders en gewone mensen in de straten van Israël hun krachten om te vechten voor de ziel en het voortbestaan van een Joodse, Hebreeuws sprekende natie. Want zonder Hebreeuws zou de Joodse natie niet kunnen overleven.

Dat Hebreeuws de taal van de opkomende Joodse Staat zou worden was helemaal niet vanzelfsprekend, omdat er vele mededingers waren - Frans, Jiddisch en Duits om er een paar te noemen.

De populaire en verleidelijke Europese 'culture française' was de eerste die de terugkerende Israëlische Joden in vervoering bracht. Toen de eerste landbouwschool Mikve Yisrael meer dan 150 jaar geleden werd opgericht, waarover David Ben Goerion zei: 'Zonder Mikve Yisrael zouden we geen land hebben', bepaalden de oprichters dat het 'alleen Frans' zou zijn. Publieke protesten en stakingen dwongen Mikveh en andere instellingen in Israël die zich uitsluitend met Frans bezighielden uiteindelijk om Hebreeuws te onderwijzen. Zonder lokale mensen die vochten voor hun Bijbelse taal, had het Frans gemak­kelijk de 'lingua franca' van Israël kunnen worden.

Studenten vieren de 75e verjaardag van Mikve Yisrael in 1945.

Zelfs Theodore Herzl, de grote visionair en woord­voerder voor een thuisland voor het Joodse volk, begreep niet volledig de betekenis van het Hebreeuws in Eretz Israel, het land van Israël. Herzl vond het prima dat de Joden Duits spraken in het land van hun vaderen. Tijdens zijn toespraak tot het Congres van Basel in 1895 verklaarde Herzl in het Duits: 'Wij zullen niet in staat zijn Hebreeuws met elkaar te spreken. Wie van ons zal ooit in staat zijn om een treinkaartje in het Hebreeuws te kopen? Ik denk dat de hoofdtaal Duits zal zijn.' Zoals het grootste deel van de wereld, kon zelfs Herzl niet doorgronden hoe de oude Semitische taal kon worden aangepast om te functioneren in de moderne industriële wereld.

Vandaag zijn er bijna 7 miljoen Joden en bijna twee miljoen Arabieren die een treinkaartje in het Hebreeuws kunnen kopen.

Zelfs de grote visionair Theodor Herzl kon zich niet voorstellen dat een toekomstige Joodse staat op de een of andere manier de oude Hebreeuwse taal zou doen herleven. (Foto: Zuzana Janku/Flash90)

Maar de uiteindelijke uitkomst van deze oorlogen over het Hebreeuws was al een generatie vóór Herzl bepaald. Toen Joden terugkwamen om zich in hun vaderland te vestigen, kozen zij op eigen initiatief en impuls Bijbelse namen voor hun nieuwe gemeen­schappen, zoals Petach Tikva (een deur van hoop), Rosh Pina (belangrijkste hoeksteen) en Rishon Letzion (eerste in Zion). Hoewel nooit eerder een oude taal was hersteld tot een moderne spreektaal, voelden deze seculiere, Europese en Verlichtings-Joden zich intuïtief (profetisch?) aange­trokken tot hun geliefde Bijbelse taal.

Deze pioniers richtten vervolgens de eerste Hebreeuwse scholen op in de neder­zettingen. Op een natuurlijke en spontane manier gebruikten zij Hebreeuws in hun dagelijkse bezigheden, waardoor zij uiteindelijk Israëls moeder­taal bepaalden. Nog een bewijs dat je wel de Jood uit Israël kunt halen, maar niet Israël uit de Jood.

Voor Eliezer Ben Yehuda, die beschouwd wordt als de vader van het moderne Hebreeuws, was de strijd om het Hebreeuws persoonlijk en hartstochtelijk. Ben Yehuda eiste van zijn Russisch sprekende vrouw Deborah dat zij alleen in het Hebreeuws met hem sprak (het verhaal gaat dat zij zelden spraken!). Hun zoon, Ben Zion, werd het eerste moderne Hebreeuws sprekende kind. Zelfs de hond van de familie moest alleen bevelen in het Hebreeuws opvolgen!

Ben Yehuda's vastberadenheid om het Hebreeuws te vestigen als de taal van het Joodse volk riep enorme weerstand op bij de orthodoxe Joden van Jeruzalem, die volhielden dat Hebreeuws 'lashon kodesh' was, de heilige taal van de Bijbel en het gebed. Zij weigerden Hebreeuws te spreken buiten de synagoge. Veel ultraorthodoxe Joden houden hier nog steeds aan vast en spreken liever Jiddisch, zelfs als zij nu in Israël wonen. Ben Yehuda en zijn familie zijn het slachtoffer geweest van vele geweld­dadige aanslagen op hun leven door religieuze Joden omdat ze in het openbaar Hebreeuws spraken in Jeruzalem.

Het was de vastberadenheid van Eliezer Ben Yehuda die ervoor zorgde dat Hebreeuws weer een levende taal werd die het Joodse volk kon gebruiken in het dagelijks leven.

Zelfs de toen regerende Turken, die de politieke gevolgen vreesden van een herleving van de Hebreeuwse taal in Israël, waren geen partij voor de onbuig­zame Ben Yehuda, wiens laatste over­winningen kwamen met de publicatie van de eerste edities van het Volledige Woorden­boek van Oud en Modern Hebreeuws in 1908.

In de laatste maanden van 1913, toen het Technion in Haifa (het Israëlisch Instituut voor Technologie) eindelijk het Hebreeuws aannam als onderwijs­taal, kwam er een einde aan de strijd over de toekomstige taal van Israël. Het Hebreeuws had onbetwist de overhand gekregen.

Het Israel Institute of Technology (Technion) was de eerste instelling voor hoger onderwijs die officieel Hebreeuws aannam als onderwijstaal. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Dat Hebreeuws een essentieel element was in Israëls wederoprichting is een belangrijke les uit de geschie­denis. Toen het Joodse volk in het Land was, en toen de Tempel nog overeind stond, tastten velen hun Joodse erfenis aan, assimileerden met de dominante Griekse en Romeinse cultuur, en verloren uiteindelijk hun onafhan­ke­lijk­heid als Joodse natie. Grieks werd zelfs de voorkeurs­taal voor de schrijvers van het Nieuwe Testament. Men kan zich afvragen hoe de geschiedenis zou zijn veranderd als de leer van Jezus en zijn discipelen in het Hebreeuws was geschreven.

Tweeduizend jaar gingen voorbij voordat de Joden terugkeerden naar hun bijbelse taal, naar hun land, en opnieuw hun onaf­hanke­lijk­heid verwierven. Hebreeuws is altijd het weinig bekende geheime wapen geweest in de strijd om Israël.

Heeft u belangstelling voor het leren van de Hebreeuwse taal? Dan kunt u vanaf februari deelnemen aan de kosteloze digitale Introductie­cursus Hebreeuws, waarin zowel Bijbels Hebreeuws als modern Hebreeuws aan bod komen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Israel-weekbrief@solcon.nl met '250 Hebreeuws'.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.