Antisemitisme van Palestijnse historicus ontkrachten

woensdag 24 november 2021 |  Rachel Avraham
Antisemitisme is levend en bloeiend in de islamitische wereld, zelfs aan het begin van de 21e eeuw. Palestijnen leren van hun 'knapste koppen' nog steeds om Joden als 'menselijk afval' te zien, die de Holocaust verdienden. Is het dan een wonder dat conflicten blijven bestaan?

Onlangs meldde MEMRI, dat de Palestijnse historicus Dr. Ashraf Al-Qasas op Alkofiya TV in Gaza de Joden vergeleek met 'menselijk afval' en een 'hoop vuilnis'. Hij betoogt 'zij konden niet integreren in de samenleving. Zij beheersten de economie, de media en de politiek, en zouden woeker­praktijken uitoefenen. De Joodse religieuze waarden zijn neer­buigend - zij zijn geschapen uit de geest van God, zij zijn Gods geliefde kinderen, zij zijn het uitverkoren volk.'

Volgens Dr. Al Qasas is dat de reden dat de 'Europeanen' de Holocaust hebben gepleegd. 'Om eenvoudige woorden te gebruiken die onze kijkers begrijpen - de Joden waren een hoop vuilnis waar je vanaf wilde, en je doet dit door ze te dumpen bij de buren die je haat - de moslims. Op deze manier wilde Europa zich ontdoen van de Joden, en ze tege­lijker­tijd gebruiken om de Islamitische wereld te verzwakken en haar eenheid te voorkomen,' legde hij uit.

Natuurlijk is elk van deze argumenten absurd. Joden waren in feite goed geïntegreerd in de Europese samenleving vóór de Holocaust.
Franz Kafka, een Duitstalige Joodse schrijver die in Praag woonde, werd beschouwd als een van de grootste schrijvers en literaire figuren van de 20e eeuw. Der Process en Das Schloss worden beschouwd als grote filosofische werken, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Europese samen­leving. Zijn werk wordt in Europa zo gewaardeerd dat het huis waar hij woonde nu een veelbezocht museum in Praag is.
Hannah Arendt, een Duits-Joodse vrouw, was een groot Europees politiek filosofe, die schreef over de aard van macht, kwaad, totalitarisme, democratie en gezag. Tot op de dag van vandaag wordt er in de hele wereld naar haar geschriften verwezen.
Albert Einstein, een Duitse Jood, was een van de grootste natuurkundigen aller tijden. Hij ontwikkelde de relativiteits­theorie en leverde belangrijke bijdragen aan de theorie van de kwantum­mechanica. In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde.
Gerald Blitz, een Belgische Jood, was een Olympisch zwemmer en waterpoloër die deelnam aan de Olympische Spelen van 1920, 1924, 1928 en 1936. Zijn jongere broer Maurice Blitz was ook een polospeler en zijn oom Gerald Blitz richtte in 1950 Club Med op.

Deze mensen waren geen uitzonderingen. Zij waren representatief voor een goed geïntegreerde Joodse gemeen­schap in Europa, waarvan velen onderling trouwden en meer dan wat ook ter wereld als Europeanen wilden worden geaccep­teerd.
De hele bestaansreden van de Haskalah-beweging in het Jodendom was om Joodse mensen te leren hoe we beter konden integreren en meer Europees konden zijn.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw schuwden goed opgeleide Joden in Europa de Charedim, de Zionisten en andere groepen die niet integreerden. Dit begon pas te veran­deren na de Kristallnacht. Het feit dat deze opgeleide Joden, die de Haskalah volgden, niet werden geaccepteerd in het Europa van de jaren 1930 en 1940, was te wijten aan de onver­draag­zaam­heid en het racisme van de nazi's. Het had niets te maken met wrok over hun 'controle over de media, de economie en de politiek en woeker­praktijken,' wat schaamteloze antisemitische gemeenplaatsen zijn waar niets van waar is.

In feite, terwijl het grootste deel van de Joodse gemeenschap erbij wilde horen en geaccepteerd wilde worden in de Europese samen­leving, en alles deed om een positieve bijdrage te leveren aan de landen waar zij woonden, waren de Europese niet-Joden, die de politiek, de economie en de media beheersten in de decennia vooraf­gaande aan de Tweede Wereld­oorlog, vol van verachtelijke haat jegens de Joden, die culmineerde in de Holocaust. De Joden de schuld geven van wat er tijdens de Holocaust is gebeurd, is net zoiets als het verkrachtings­slachtoffer de schuld geven van de verkrachting. Het slaat nergens op en is wrede, escapistische onver­draag­zaam­heid.

Bankwezen en woekerpraktijken
Verder is de Joden de schuld geven van het gebruik van woeker een antisemitische mythe. Francesca Trivellato schreef in 'The Promise and Peril of Credit: What a Forgotten Legend about Jews and Finance Tells Us About the Making of European Commercial Society,' dat beweringen dat Joden verant­woor­delijk waren voor de woeker­praktijken in Europa historisch ongefundeerd zijn. Zij toont aan dat Joden in de middel­eeuwen niet het privilege kregen om grote sommen geld te investeren in wisselbrieven en daarbij de canonwet te omzeilen, omdat dat werd beschouwd als een rol die te groot was om aan niet-christenen toe te kennen.

Volgens Trivellato 'was het bankwezen in Europa in de Middeleeuwen en de Renaissance sterk verweven met het christendom. De oudste bank van Europa, de Banca di Montedei Paschi si Siena, opgericht in 1472, betekent de Bank van de Heilige Berg.' Trivellato merkt op dat het vooral niet-Joodse families waren, zoals de De Medici's, die 'koosjere' manieren vonden om woekerwinsten te maken in Europa, en dat de Joodse mythe in wezen werd uitgevonden als gevolg van de plaatselijke jaloezie op de zeer succesvolle Portugese handelaren die het 16e eeuwse Bordeaux ontvluchtten voor de Inquisitie.

Terwijl Dr. Al-Qasas beweert dat het Joodse concept dat zij een uitverkoren volk zijn, dat zij God's kinderen zijn en geschapen zijn met de geest van God 'neerbuigend' is, vergeet hij op te merken dat Moslim bronnen soortgelijke taal gebruiken om Moslims te beschrijven. Zoals Islam Online stelt: 'Streef naar Allah met het streven dat Hem toekomt. Hij heeft u uitver­koren en heeft u in de godsdienst geen moeilijk­heden opgelegd. [Het is] de godsdienst van uw vader Abraham. Hij [d.w.z. Allah] noemde u reeds vroeger [in vroegere geschriften] 'Moslims''. [Hajj: 77 - 78].'

Bron: koran.nl/soera-5-al-ma-idah-de-tafel/

Bovendien erkennen Islamitische bronnen de Joodse band met het Beloofde Land. In de Koran (5:21) staat bijvoorbeeld: 'O mijn volk! Gaat het Heilige Land binnen dat God voor jullie heeft verordend, en keert terug op je hielen anders zullen jullie als verliezers ten val worden gebracht.'
Koran commentator Muhammad ibn Jarir al-Tabari (838-923) zegt dat de opmerking 'een vertelling van God is (...) betreffende de uitspraak van Mozes (...) tot zijn gemeenschap van onder de kinderen van Israël en zijn bevel aan hen volgens het bevel van God aan hem, hun opdragend het heilige land binnen te gaan.' Hoe kan het dan 'neerbuigend' zijn om te spreken over het 'uitverkoren volk' dat geschapen is naar het beeld van God en hun band met het Beloofde Land?

En tenslotte, hoe kan hij de Europeanen verwijten dat zij zich van de Joden wilden ontdoen door hen in de islamitische wereld te dumpen, terwijl het een mandaat van de Volken­bond (voorloper van de VN) was dat het land Israël aan de Joden verleende, niet de Europeanen, en het de Britse White Papers waren, die door een Europese regering waren opgesteld en die verhinderden dat zoveel Joden de Holocaust konden ontvluchtten en in hun uur van nood naar het Beloofde Land opgaan?

Aanwinst voor Turkije
Als de Joden zulke 'hoopjes vuil' en 'menselijk afval' waren, waarom hebben diplomaten die het islamitische Turkije vertegenwoordigden dan ongeveer 2000 Joden van de Holocaust gered door hen Turkse paspoorten te verstrekken en hen met groot persoonlijk risico voor de diplomaten in kwestie naar Turkije te sturen? 'Turkse diplomaten deden hun best om Joden te redden te midden van de razende brutaliteit tegen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog,' aldus Naim Guleryuz, een Turkse historicus. De reden hiervoor is dat de Turkse regering in die tijd begreep dat het een totale verspilling voor de menselijke beschaving zou zijn als de nazi's alle grote Joodse weten­schappers, filosofen, schrijvers, academici, musici, kunstenaars, enz. zouden vermoorden, dus deden zij hun uiterste best om hen te redden van de Holocaust en hen naar Turkije te halen om hun land te helpen moderniseren.

De Turkse regering was van mening dat deze Joden een bijdrage konden leveren aan de Turkse samenleving, en dat deden ze ook ruimschoots. De universiteit van Istanbul nam 30 Joodse profes­soren uit nazi-Duitsland aan voor het winter­semester van 1933/34. De botanische tuin van Istanbul werd gesticht door een Duitse Jood, die naar Turkije vluchtte. Een Duits-Joodse advocaat die nazi-Duitsland ontvluchtte, schreef wetteksten die vandaag nog steeds geldig zijn in Turkije, waaronder een deel van de handelswetgeving van het land.

Omdat wijlen Mustafa Kemal Ataturk deze Joden als een aanwinst voor Turkije beschouwde in plaats van als 'stapels vuilnis', bloeide Turkije onder zijn bewind op, terwijl het Gaza van vandaag, dat het gif van historici als Dr. Ashraf Al-Qasas verspreidt, zijn eigen volk veroor­deelt om in ellende te blijven leven, omdat zinloze haat en onver­draag­zaam­heid niet leiden tot produc­tiviteit, economische vooruit­gang of welvaart. Het leidt eerder tot vernietiging die ware 'vuilnis­belten' creëert. Daarom is het tijd om nu een einde te maken aan de anti­semitische rotzooi, zodat de mensen in deze regio zich werkelijk kunnen gaan ontplooien.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.