Israël toegelaten tot kunstmatige intelligentie groep

woensdag 24 november 2021 |  Yossi A
Israël is deze week officieel toegetreden tot het GPAI Forum, een exclusieve groep van naties die werken aan de toekomst van kunstmatige intelligentie. Hiermee bevestigt het zijn positie als een van 's werelds sterkste landen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Afbeelding: Een hi-tech wetenschapper aan het werk in het Intel lab in Israël. (Foto: Flash90)

Het besluit van het forum om Israël op te nemen volgde op een ontmoeting van minister van Innovatie, Weten­schap en Technologie Orit Prakash HaCohen en directeur van het depar­tement Technologie en Innovatie Moran Dayan met de secretaris-generaal van de OESO en de Franse minister van Wetenschap. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de minister de aanzienlijke vooruitgang die Israël het afgelopen jaar heeft geboekt op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het Global Partnership for Artificial Intelligence (GPAI) werd opgericht op initiatief van Canada en Frankrijk met het doel samen­werkings­verbanden tot stand te brengen tussen deskundigen uit de acade­mische wereld, het bedrijfs­leven, regeringen en toon­aan­gevende organi­saties over de hele wereld. Tot de leden behoren momenteel veel landen uit de Europese Unie waaronder Spanje en Nederland, alsmede de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië. Israël werd geselecteerd uit 10 landen die een aanvraag indienden.

Israëls toetreding tot de GPAI versterkt de positie van de Joodse Staat als een inter­nationale leider in hi-tech en zal de Joodse Staat in staat stellen samen te werken met de machtigste landen op het gebied van kunst­matige intelligentie, deel te nemen aan inter­nationaal onderzoek op het gebied van AI, invloed uit te oefenen op het uitstip­pelen van inter­nationaal beleid en kennis te maken met de processen van andere landen op dit gebied. Dit alles zal de regering helpen haar beleid te optimaliseren voor de groei van de industrie en voor meer innovaties en verbeteringen in de hi-tech industrie en van de economie in het algemeen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.