'Biden zegt Israël om te stoppen met aanvallen op Iran'

maandag 22 november 2021 |  Redactie Israel Today
Functionarissen van de regering-Biden hebben Israël gewaar­schuwd, dat zijn herhaalde aan­vallen op het nucleaire program­ma van Iran 'contra­productief' zijn. Amerika kan misschien leven met Iran als een nucleaire drempel­staat, maar Israël kan dat een­voudig­weg niet.

Afbeelding: Enkele Israëli's protesteerden in 2012 in Tel Aviv tegen wat zij als een op handen zijnde militaire aanval op Iran beschouwden. (Foto: Roni Schutzer/Flash90)

Hoewel het opblazen van centrifuges en het tijdelijk offline halen van faciliteiten 'tactisch bevredigend' kan zijn, citeerde het bericht in The New York Times Amerikaanse functionarissen die zeiden dat deze handelwijze van Israël 'uiteindelijk contraproductief' is.

De Amerikanen benadrukten dat in bijna elk geval van vermoedelijke Israëlische tussenkomst, de Iraniërs zich snel herstelden en sterker terugkwamen en zelfs dichter bij hun doel kwamen om een kernwapen te verkrijgen.

Het bericht stelde dat Israëlische functio­narissen de waar­schuwing van Washington verwierpen en bena­drukten dat de Joodse Staat niet van plan is een stap terug te doen.

Premier Naftali Bennett en minister van Defensie Benny Gantz woonden vorige week in Noord-Israël een oefening van de IDF bij, waarbij een aanval door Iran en zijn handlangers werd gesimuleerd.

Bennett vertelde aan verslaggevers, misschien in directe reactie op het Ameri­kaanse standpunt: 'Wat er ook gebeurt tussen Iran en de wereld­machten, we zijn bezorgd dat er niet hard genoeg wordt opge­treden tegen Iraanse overtredingen. Israël zal zich op eigen kracht verdedigen.'
Gantz voegde eraan toe: 'De wereld moet optreden tegen Iran, en Israël moet blijven doen wat het moet doen.'

Iran zal volgende week in Wenen de onder­handelingen met de wereld­machten hervatten. De onder­handelingen zijn gericht op het vernieuwen van de vorige nucleaire over­een­komst met Iran, waartegen de vorige regering van Israël fel gekant was.

In een opinie-artikel voor The Times of Israel, legde voormalig ambas­sadeur Michael Oren het subtiele, maar cruciale verschil uit tussen de Ameri­kaanse en Israëlische stand­punten betreffende het proces met Iran.

'Terwijl de Verenigde Staten kunnen leven met een Iran dat de mogelijkheid heeft om een bom te maken maar dat niet doet, kan Israël dat eenvoudigweg niet,' schreef Oren.

Met andere woorden, de VS willen wel voorkomen dat Iran een kern­wapen krijgt, maar niet dat het een nucleaire drempel­staat wordt. Er zijn een aantal nucleaire drempel­staten in de wereld, en Washington lijkt te geloven dat Iran, net als zij, uiteindelijk kan worden over­gehaald om geen kern­wapen­staat te worden, zelfs als het daartoe de moge­lijk­heid heeft.

Maar 'drempel' betekent in deze zin dat een land de moge­lijk­heid heeft om binnen enkele weken, of zelfs dagen, een kernwapen te produceren en op te stellen, als het er ooit voor kiest om die weg in te slaan. Dan zou er veel te weinig tijd overblijven voor de inter­nationale gemeen­schap om er iets aan te doen.

Israël kan niet leven met dat risico.

Zelfs zonder dat het land ooit 'de bom' produceert, zou een Iran dat de drempel­status bereikt het machts­even­wicht in het Midden-Oosten veranderen door een realistisch, maar potentieel nucleair afschrik­middel voor zichzelf en al zijn handlangers te verschaffen. Optreden tegen Iraanse agressie zou plotseling een veel riskantere onder­neming worden.

Tenslotte zou het bereiken van de drempelstatus door Iran een aantal rivaliserende soennitische Arabische Staten ertoe aanzetten hetzelfde te doen, waardoor een nucleaire wapen­wedloop zou ontstaan in een van de meest onstabiele regio's ter wereld.

Lees ook:
Wat wordt er van Soleimani's agenda voor het Midden-Oosten?,
'Iran moet zijn beleid jegens Israël heroverwegen',
Nieuwe Israëlische studie: Iran zeer dicht bij kernwapen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.