Kun je de Palestijnse leiders wel serieus nemen?

zondag 21 november 2021 |  Ryan Jones
Als christen neem ik aanstoot aan de herhaalde pogingen van goed opge­leide Palestijnse leiders, om de juistheid van het geschreven verslag in het Nieuwe Testa­ment te ontkennen. Laat ons chris­tenen alsjeblieft buiten deze valse bewe­ringen en Palestijnse propa­ganda.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh beweert dat het Nieuwe Testament niet deugt, en beroept zich vervolgens op het christendom om zijn stelling te staven? Dat geloof ik niet.  (Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90)

Wanneer komt het moment dat we iemand niet meer serieus nemen? Als iemand bewust ‘nepnieuws' verspreidt, moeten we hem dan niet de legitimiteit ontnemen die hij voor die tijd had?

In de huidige geladen politieke atmosfeer is dit precies wat linkse en rechtse politici elkaar aandoen. Wanneer de ene of de andere partij een dubieuze bewering verkondigt, komt de andere partij snel met tegenbewijs en verklaart op die manier dat haar politieke rivalen ongeschikt zijn voor het openbare debat.

Waarom blijven we dan het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit (PA) het voordeel van de twijfel geven?

Vorige week sloeg de premier van de PA, Mohammad Shtayyeh, opnieuw toe. Bij de opening van een regerings­vergadering in Ramallah, bracht hij de volgende beschul­diging naar buiten: 'De bezettende macht [Israël] probeert tevergeefs de kenmerken van Jeruzalem te veranderen, en voert een beleid van expansie, annexatie, racisme en etnische zuivering...'

'Wij wonen dicht tegen de grens van de eeuwige Hoofdstad, het Kroonjuweel, het punt waar aarde en hemel elkaar ontmoeten, de bloem der steden en het hart van de gelovigen, moslims en christenen, die er komen om hun gebeden in de Al-Aqsa Moskee te bidden, en we bewandelen het pad van het lijden, en zenden onze gebeden op in de Kerk van de Weder­opstanding.... Jeruzalem, dat Kanaänitische, Romeinse, Islamitische en Christelijke monu­menten herbergt, is alleen voor hen, en anderen hebben er niets te zoeken’.

Heeft dan niemand anders dan de Kanaänieten, Romeinen, Moslims en Christenen enige historische sporen in Jeruzalem achtergelaten? Is dat echt waar?

Het is zeker niet de eerste keer dat Shtayyeh en andere Palestijnse leiders dergelijke onwaar­heden publiekelijk als feiten verkondigen. Dergelijke uitspraken mogen evenmin worden afgedaan als populistische retoriek. Het herhaaldelijk afschilderen van Joden als onwelkome vreemdelingen, voedt de haat die tot geweld leidt. En Shtayyeh is slim genoeg om dat te weten. Shtayyeh is zelfs zo slim dat hij een doctoraat in economische ontwikkeling heeft behaald aan een prestigieuze Britse universiteit, en ook al lange tijd een vooraanstaand politicus is op het inter­nationale toneel.

Hij klinkt als een serieuze man, nietwaar? Waarom herhaalt hij dan verhalen die zo aantoon­baar pijnlijk vals zijn? Dat hij en andere Palestijnse leiders in elk geval een conflict op een laag niveau in stand willen houden, is duidelijk voor iedereen die zijn ogen open heeft. Het is de aantoon­bare leugen­achtigheid van dit alles dat mensen echt woedend maakt. Dat, maar ook het feit dat mensen over de hele wereld het klakkeloos aannemen!

Iedereen die wel eens in Jeruzalem is geweest, weet dat de bewijzen van de Joodse geschie­denis in die stad zo over­weldi­gend zijn, dat het moeilijk is te kiezen waar je wilt beginnen. Maar zelfs als archeo­logen er niet in zouden slagen de Joodse geschiedenis op te graven, en zelfs als alle andere geschreven bronnen, die getuigen van de Joodse geschiedenis hier (zoals die van de Romeinen die Shtayyeh noemde) verloren zouden gaan, dan zou daar nog altijd de Bijbel zijn.

Hoe ze het ook proberen, Shtayyeh en zijn gelijkgezinde Palestijnse revisionisten kunnen niet ontkomen aan wat in de Bijbel is beschreven.

De Palestijnse premier was blij dat hij ook de christenen kon noemen als degenen die aanspraak kunnen maken op de Heilige Stad. Maar wie volgden deze eerste christenen na? Als Shtayyeh de moeite had genomen om zelfs maar enig eenvoudig onderzoek in de geschiedenis te doen, zou hij beseffen dat de christenen een man volgden die de Romeinen zelf ‘de Koning der Joden' noemden.

Zie ook: Zoon van Netanyahu verdedigt Joodsheid van Jezus

Het moet het de gemiddelde lezer opvallen dat in het Nieuwe Testament Jezus, zijn volgelingen, en de hele samenleving om hen heen, vele malen Joden worden genoemd. Met andere woorden, je hoeft maar één van de Evangeliën open te slaan en je krijgt duidelijk te zien dat de beschreven gebeurtenissen plaatsvonden in een Joodse omgeving en samenleving.

Shtayyeh heeft duidelijk geen moeite gedaan om dit te onderzoeken. Maar beweren dat er nooit Joden in Jeruzalem zijn geweest, en het christendom gebruiken om dat argument te ondersteunen, ook al beweert het Nieuwe Testament het tegendeel, zou een niveau van ontkenning van feiten moeten zijn, waar christenen aanstoot aan zouden moeten nemen.

Als christen neem ik natuurlijk aanstoot aan een Palestijnse leider die mij zegt, dat het Nieuwe Testament dat ik in mijn hand heb, niet klopt op alle plaatsen waar het beschrijft dat Jezus, Petrus, Johannes en Paulus Joden waren. Want als het Nieuwe Testament in deze zo veelvuldig beschreven tekstgedeelten fout is, is het dan überhaupt wel te vertrouwen?

Als Moslims tegen zichzelf willen liegen over de historische aanwe­zig­heid van Joden in deze regio (ook al is hun eigen godsdienst vol van bewijs dat dit bevestigt), dan is dat hun probleem. Laat ons christenen alsjeblieft buiten deze valse beweringen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.