VK halveert bijdrage UNWRA wegens antisemitisme

donderdag 18 november 2021 |  Yossi A
Groot-Brittannië heeft zijn financiering aan de UNWRA onlangs gehalveerd van 57 naar 28 miljoen dollar, aangezien - ondanks herhaal­delijk aandringen - uit onderzoek blijkt dat het UNWRA les­materiaal nog steeds veel anti­semitisme en verheer­lijking van terrorisme bevat.

Palestijnse schoolklas in een lagere school in Gaza-Stad (Foto: Wissam Nassar/Flash90)

Philippe Lazzarini, hog commissaris voor Palestijnse zaken van de Verenigde Naties, zei in een interview met de Britse krant The Guardian, dat de bezuinigingen het resultaat waren van evaluaties van het lesprogramma van de Palestijnse Autoriteit, dat door de UNRWA wordt gebruikt. Uit de evaluatie blijkt dat de organisatie ‘meer dan eens gewelddadige politieke aanvallen bevordert, gewoonlijk via het [school]-lesprogramma'.

Het Verenigd Koninkrijk was in 2020 de op twee na grootste contribuant van de UNRWA. Het besluit komt bovenop de volledige stopzetting van alle Britse financiering aan de PA, vorige maand.

Lazzarini voegde eraan toe dat de UNRWA dit lopende schooljaar al was begonnen met ‘onaan­vaard­bare schendingen' tegen Israël. De kwestie van het UNRWA-onderwijs­materiaal stond al eerder dit jaar op de Britse publieke agenda, nadat het hoofd van de organisatie in januari kennis nam van de bevindingen, gepubliceerd in een rapport van het onder­zoeks- en beleids­instituut 'IMPACT-se', waarin voor het eerst oorspronkelijk onderwijs­materiaal van de UNRWA werd geanalyseerd. Dit bleek te staan van haat, antisemitisme, aanzetting tot jihad en geweld. In het leerprogramma werd geen leerstof aangetroffen die vrede, vrede­stichting en verdraag­zaam­heid bevordert, en is dus volledig in strijd is met de VN-waarden. Hij erkende dat de UNRWA inhoudelijk ‘ongepast’ lesmateriaal drukt en onderwijst, lesmateriaal dat ‘onopzettelijk’ zou zijn opgenomen in het leerplan, dat tijdens de Coronaperiode werd gebruikt.

Het tijdschrift Foreign Policy publiceerde vrijdag een artikel over een officieel bezoek van de UNRWA aan een UNRWA-school in Oost-Jeruzalem, waarin werd gemeld dat leerlingen aan het tijdschrift vertelden, dat zij daar leerden terroristen te verheer­lijken, het martelaar­schap te prijzen en de twee­staten­oplossing te verwerpen. Het officiële bezoek werd onder­broken door de UNRWA-leiding van de school, toen de bezoekers probeerden met de leerlingen in gesprek te gaan over hun leerplan, en de medewerkers van het tijdschrift vertelden later dat zij niet langer welkom waren in of rond de school.

De Britse staatssecretaris James Doddridge bevestigde in juni van dit jaar, met betrekking tot de inhoud van Palestijnse schoolboeken die door de UNRWA worden gebruikt, 'dat er nog steeds sprake is van lesstof met anti-Israëlische en anti­semitische inhoud' en dat dit 'onaan­vaard­baar is voor het Parlement en de regering'.

In juni van dit jaar bevestigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken voor het eerst, dat de UNRWA 'anti­semitische of anti-Israëlische informatie verspreidt in haar onderwijs­materiaal'. Hij noemde de haat­dragende inhoud van de UNRWA lesstof een 'misbruik van het onder­wijs­systeem' en zei dat de VS vast­besloten zijn dat de UNRWA de zeer noodzakelijke hervor­mingen zal moeten ondergaan'.

In april heeft het Parlement van de Europese Unie, als eerste wetgevend orgaan ter wereld, de UNRWA formeel veroordeeld wegens het aanzetten tot haat en geweld in haar onderwijs­materiaal, en heeft opgeroepen tot de 'onmiddellijke verwij­dering' van deze schoolboeken.

Canada en Australië hebben dit jaar ook formele onder­zoeken ingesteld tegen de UNRWA wegens anti­semitisme en opruiing in de lesboeken van de UNRWA.

Marcus Schaf, uitvoerend directeur van het IMPACT-se Institute, verklaarde: 'Beleidsmakers in de VS en Europa staan in de rij, om de haat in PA-lesboeken die door de UNRWA worden gebruikt, te veroordelen. Het hoofd van de organisatie, Philip Lazzarini, heeft in september voor de Commissie Buiten­landse Zaken van het Europees Parlement toegegeven dat ant­semitisme, onver­draag­zaam­heid en een aantal terroris­tische aanslagen zijn opgenomen in de leer­boeken van de Palestijnse Autoriteit, waaruit op de UNRWA-scholen wordt onderwezen. De voor de hand liggende remedie zou zijn om de haat uit te bannen, en een leerplan op te stellen dat vrede en verdraag­zaam­heid onderwijst, in plaats van opruiing en het beschul­digen van anderen. Zolang de verant­woor­de­lijkheid hiervoor echter in handen is van de UNRWA ligt, is het onwaar­schijnlijk dat er iets zal veranderen, aangezien de docenten van de hulp­organisatie zelf het extreme les­materiaal produceren, zoals dat ook het geval is met de docenten van de Palestijnse Autoriteit'.

Lees ook:
Actie tegen haat in Palestijnse schoolboeken,
Andere Palestijnse school­boeken – Einde ophitsing?,
Propaganda in Palestijnse schoolboeken (update),
Verrassende erkenning over Palestijnse schoolboeken.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.