Indiase premier werd populairste wereldleider in Israël

dinsdag 16 november 2021 |  Rachel Avraham
Op de COP26 klimaattop in Glasgow noemde de Israëlische premier Naftali Bennett zijn Indiase ambt­genoot Narendra Modi de ‘populairste persoon in Israël,’ die ‘de relatie tussen Israël en India, die een unieke relatie tussen twee bescha­vingen is, weer op gang heeft gebracht. Het gaat niet om belangen. Het gaat om een diepe overtuiging die je koestert, en wij voelen dat.’

Volgend jaar zullen Israël en India 30 jaar van volledige diplomatieke betrek­kingen vieren. Onder de regering-Netanyahu bereikte de vriendschap tussen Israël en India een hoogte­punt door de hechte persoon­lijke vriend­schap tussen Modi en Bibi, een trend die premier Bennett hoopt voort te zetten. De vraag blijft, waarom is Modi zo populair in de Joodse Staat?

Shipan Kumer Basu, de leider van het World Hindu Struggle Committee, verklaarde: ‘In 2017 was Modi de eerste Indiase premier die Israël bezocht. Sinds die dag hebben de twee landen alleen nog maar voor­uit­gekeken en niet meer achteruit. In de afgelopen zeven jaar heeft premier Narendra Modi vele bilaterale over­een­komsten met Israël ondertekend, die de bevolking van beide landen ten goede zijn gekomen.’

Samenwerking op tal van gebieden
Basu merkte op dat Israël en India ‘samenwerken op het gebied van terrorisme­bestrijding, defensie, landbouw, water en energie. India is sinds 2014 de op twee na grootste handels­partner van Israël in Azië. Exclusief defensie­handel bedraagt de handel tussen de twee landen 4,52 miljard dollar. In 2016 ondertekenden India en Israël een enorm militair akkoord ter waarde van 600 miljoen dollar.’ Meer recent zijn Israël en India overeen gekomen om gezamenlijk drones, kunstmatige intelligentie en meer te ontwikkelen in het kader van de Bilaterale Innovatie­over­een­komst.

‘In het kader van de overeen­komst zullen startups en de industrie van beide landen samen­werken om techno­lo­gieën en producten van de volgende generatie op de markt te brengen op verschil­lende gebieden zoals drones, robotica, kunst­matige inte­ligentie, kwantum­technologie, fotonica, biosensoren, hersen-machine-interface, energie­opslag, draagbare apparaten, natuurlijke taal­verwerking, enzovoort,’ zei het Indiase ministerie van Defensie in een verklaring. Dit gebeurde nadat Israël en India een 10-jarige samen­werkings­over­een­komst inzake defensie hadden onder­tekend.

Het hoeft niet te verbazen dat al deze samenwerking invloed heeft gehad op wat de gemiddelde Indiër denkt. ‘Niet alleen de beleids­makers, maar de mensen van India hebben meer sympathie voor Israël dan enig ander land,’ benadrukte Basu, erop wijzend dat anti­semitisme historisch gezien nooit deel heeft uitgemaakt van de Indiase cultuur. Volgens een inter­nationale opinie­peiling uit 2011 staat 56 procent van de Amerikanen sympathiek tegenover de Staat Israël. In India steunt 59 procent de Staat Israël.’

Dit betekent een drastische verschuiving, aangezien India in het verleden deel uitmaakte van de beweging van niet-gebonden landen en dus meer sympathie had voor wat de Derde Wereld te zeggen had over Israël. Historisch gezien stonden Mahatma Gandhi en zijn opvolgers om deze reden zeer welwillend tegenover de Palestijnse zaak, maar Modi veranderde dit algemene gevoel binnen zijn land en maakte van India een meer pro-Israël land.

Problemen met de radicale Islam
Door India's voortdurende spanningen met Pakistan over de regio Kashmir en zijn geschiedenis van strijd tegen radicaal islamisme, vindt Modi dat India meer gemeen heeft met Israël dan met de Palestijnen.

‘Er waren geen moslims in India vóór de Mughal-invasie,’ merkte Basu op. ‘Toen de Mughals naar India kwamen, verwoestten ze hindoe­tempels, gurukulas en univer­siteiten, bouwden moskeeën en minaretten in hun plaats en begonnen een illegale bezetting. Gedurende de 500 jaar van Mughal over­heer­sing hebben zij onherstelbare schade toege­bracht aan de Hindoes. Premier Narendra Modi is bezig om dat verlies goed te maken.’

Basu voegde daaraan toe: ‘Narendra Modi heeft een enorme stap gezet met de bouw van een Ram-tempel in Ayodhya, de geboorte­plaats van Lord Ram Chandra. Narendra Modi heeft stappen onder­nomen om de geboorte­plaats van Heer Krishna 'Madhura Nagari' te redden van moslim­bezetting. Narendra Modi heeft stappen onder­nomen om een deel van de Kashi Bishwanath-tempel in Varanasi te redden van de bezetting door moslims. Narendra Modi heeft met deze moedige stappen de harten van de Hindoes weten te winnen.’

Volgens Basu ‘heeft Modi ook artikel 307 uit Kasjmir opgeheven, wat door veel Indiërs is toegejuicht. Veel pundits in de media in de hele islamitische wereld vergeleken deze actie met de voor­gestelde Israëlische annexatie van Judea en Samaria, maar veel Indiase Hindoes steunen niettemin de opheffing van artikel 307, omdat zij net als de Zionistische Beweging geloven dat het hun historische recht is om dit te doen, aangezien zij Kashmir beschouwen als een integraal deel van India, net zoals veel Zionisten Judea en Samaria beschouwen als een deel van de Staat Israël’.

Terwijl radicale islamisten systematisch Hindoes hebben aangevallen en talrijke terreur­aanslagen in India hebben uitgevoerd, waaronder een bloedige aanslag op het Indiase parlement in 2001, waarbij 9 doden vielen, en de terreur­aanslagen in Mumbai in 2008, waarbij 175 doden vielen, is het Joodse volk historisch gezien grote vrienden van de Hindoe-natie geweest. Volgens Basu, ‘kondigde Israël in mei aan dat dit het bevriende India zou bijstaan en medische noodhulp zou sturen, waar­onder zuurstof­gene­ratoren, beademings­apparatuur, genees­middelen en extra medische apparatuur, toen de Covid-19 pandemie in het land haar hoogtepunt bereikte. Dit brengt de betrekkingen tussen de twee landen naar een hoger niveau.’

Bovendien heeft het Indiase volk deze gevoelens volledig beantwoord. Harsh Vardhan Shringla, de gezant van New Delhi in de Verenigde Staten, verklaarde: ‘India is een van de weinige landen die noch in het verleden, noch in de moderne tijd anti­semitisme hebben gekend. Dat komt omdat de Indiase samen­leving bekend staat om haar open­heid en mede­dogen, en het kern­beginsel Vasudaiva Kutumbakam belichaamt, dat betekent dat de wereld één familie is. De Joden zijn tot bloei gekomen en hun tradities en gebruiken hebben in India een bloeiend bestaan gekend.’ Om deze redenen blijft Modi in de ogen van velen in de Joodse Staat de populairste wereld­leider.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.