Nieuwe regering investeert fors in Arabische sector

maandag 15 november 2021 |  Edy Cohen
Het besluit van partijleider Mansour Abbas van de Arabische partij Ra'am om toe te treden tot de huidige regering is een financiële meevaller geweest voor de Arabische sector. In de nieuwe begroting wordt veel geld bestemd voor verbeteringen voor de Arabische Israëli's.

'Israël heeft weer een staatsbegroting' schreven we vorige week. Hier is een blik op wat de Israëlische staats­begroting voor 2022 heeft bestemd voor de Arabische sector, die volgens het regeer­akkoord, getekend door de islamistische partij Ra'am en de regering Bennett-Lapid, geacht wordt speciale steun te ontvangen.

In feite is bijna ₪ 32 miljard (€ 9,01 miljard) toegewezen aan de Arabische sector, waarvan ₪ 2,5 miljard (€ 704 miljoen) moet worden gebruikt om de criminaliteit te bestrijden, die al jaren niet meer onder controle is. De rest, of bijna ₪ 30 miljard, is bestemd voor de bouw, het onderwijs, de infrastructuur, en voor de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de sport en de cultuur. De naam van het programma is 'Een vijfjarenplan voor sociaal-economische ontwikkeling en misdaadbestrijding in de Arabische sector'.

Waar gaan de fondsen precies naartoe?
Hier is de lijst van de ontvangen fondsen:

 • ₪ 65 miljoen (€ 18,3 miljoen) - Om de lokale bevolking aan te moedigen nieuwe techno­logieën te gebruiken voor overheids­diensten, waardoor het voor de Arabische burger gemakkelijker wordt toegang te krijgen tot overheids­diensten en om de digitale leesvaardigheid te vergroten.
 • ₪ 85 miljoen (€ 23,9 miljoen) - Voor de bouw van 8 brand­weer­kazernes en de aanwer­ving van 140 brand­weer­lieden uit de Arabische sector.
 • ₪ 140 miljoen (€ 39,4 miljoen) - Onmiddellijk over te maken aan de plaatselijke Arabische gemeenten.
 • ₪ 200 miljoen (€ 56,3 miljoen) - Voor de verhoging van de bud­getten van de Arabische lokale autoriteiten.
 • ₪ 200 miljoen (€ 56,3 miljoen) - Te investeren in Arabische jongeren tussen 18 en 24 jaar.
 • ₪ 300 miljoen (€ 84,5 miljoen) - Voor Arabieren in de kustvlakte en voor de Arabische steden die daar liggen.
 • ₪ 530 miljoen (€149,3 miljoen) - Voor weten­schap en techno­logie en voor hi-tech en de oprichting van onderzoeks­centra.
 • ₪ 550 miljoen (€ 154,9 miljoen) - Voor de verbetering van het milieu en voor afval­verwijdering en brand­bestrijding.
 • ₪ 615 miljoen (€ 173 miljoen) - Voor sociaal welzijn en extra maat­schap­pelijk werkers.
 • ₪ 650 miljoen (€ 183,1 miljoen) - Ter ondersteuning van bestaande gezond­heids­centra en voor de oprichting van nieuwe klinieken.
 • ₪ 700 miljoen (€ 197,2 miljoen) - Ter onder­steuning van sport en atletiek, en voor de bouw van sport­faciliteiten.
 • ₪ 1,2 miljard (€ 338 miljoen) - Bouw en woningbouw.
 • ₪ 1,4 miljard (€ 394,3 miljoen) - Een programma opzetten ter verbetering van de werk­gelegen­heid voor zowel mannen als vrouwen.
 • ₪ 1,4 miljard (€ 394,3 miljoen) - Voor bedoeïenen­dorpen in het noorden [het is niet duidelijk wat ze ermee gaan doen].
 • ₪ 2 miljard (€ 563,3 miljoen) - Om de infra­struc­tuur en straten te verbeteren, en om een nieuw transports­ysteem te bouwen.
 • ₪ 3 miljard (€ 845 miljoen) - voor Arabische, Druzische en Circas­sische gemeen­schappen.
 • ₪ 5,2 miljard (€ 1,465 miljard) - Voor erkende en niet-erkende steden en dorpen in de Negev.
 • ₪ 9,6 miljard (€ 2,704 miljard) - Om de studie­programma's in de Arabische sector te verbeteren en 4.000 nieuwe klaslokalen te bouwen.

Zo'n grote toewijzing voor de Arabische sector is waar­schijnlijk bedoeld om de mis­standen en discriminatie uit het verleden recht te zetten en te laten zien dat de nieuwe regering een nieuwe weg probeert in te slaan ten opzichte van de Arabische bevolking van Israël. De ultra­orthodoxe Joodse sector heeft echter geen enkele verhoging van hun budget ontvangen. Integendeel, er werd veel bezuinigd op de toewij­zingen voor deze sector.

Israëlische Arabieren zijn burgers van de Staat en hebben duidelijk recht op inves­teringen van de Staat in hun gemeen­schappen. Sommigen aan de rechterzijde van het politieke spectrum vragen zich echter af of deze opge­blazen begroting haar doel zal bereiken. Zij hebben een controle­orgaan in het leven geroepen om na te gaan waar deze middelen feitelijk aan worden besteed en beloven verslag uit te brengen als geld zijn weg vindt naar Gaza, of wordt gebruikt om wapens te kopen of illegaal te bouwen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.