Israël oefent voor volgende golf Corona-besmettingen

zondag 14 november 2021 |  Ryan Jones
Israëli's worden sceptischer, nu de regering het vaccin tegen het corona­virus ook goedkeurt voor kinderen van 5 tot 11 jaar, hoewel het aantal Covid-besmettingen in Israël de laatste maanden drastisch is gedaald, en het leven groten­deels weer normaal is geworden.

Afbeelding: Gezondheidswerkers voeren Covid-19-tests uit in centraal Israël. (Foto: Yossi Aloni/Flash90)

Wat denkt de Israëlische regering dat tijdens de volgende Coronagolf gaat gebeuren? We kunnen alleen maar speculeren, en je zou kunnen denken dat het land Israël nucleair bedreigd wordt toen donderdag de regering een beveiligde bunker binnenging als onderdeel van een nationale ‘oorlogsoefening’, maar dat was ter voorbereiding op een toekomstige volgende uitbraak van Covid-19.

Deze oefening, 'Omega Drill' genoemd, simuleerde een massale hoeveel­heid tests en een uitgaans­verbod voor de bevolking, terwijl premier Naftali Bennett en zijn kabinet zich verschans­ten in een ondergrondse explosie-veilige faciliteit in de heuvels van Jeruzalem.

In een verklaring, door de staf van Bennett aan het begin van de oefening uitgebracht, stond: 'Israël is veilig en goed beveiligd. Om deze situatie te handhaven en de continuïteit van het normale leven te waarborgen, moeten wij alle ontwik­kel­ingen op de voet blijven volgen en ons op elk scenario voor­bereiden.

Regeringsfunctionarissen benadrukten later dat zij geen informatie hadden over een nieuwe gevaarlijke variant van het Covid-19 virus, en dat de oefening alleen een hypothetische situatie had gesimuleerd.

Veel Israëli's waren hiervan niet onder de indruk, en drongen er bij de premier op aan geen paniek te zaaien, zoals te lezen was in reacties op de berichten in de sociale media.

Het aantal Covid-besmettingen in Israël is de laatste maanden drastisch gedaald, en het leven is grotendeels weer normaal geworden. Daarom zijn de Israëli's verbaasd over de kennelijke haast van de regering om vaccins voor jonge kinderen tussen 5 en 11 jaar goed te keuren.

Hoewel een aanzienlijk aantal kinderen in deze leeftijds­groep met Covid-19 besmet is geraakt, zijn er maar heel weinig ernstig ziek geworden. Ambte­naren van het ministerie van Volks­gezond­heid erkennen dat het onder deze omstan­dig­heden moeilijk zal zijn om de meer­der­heid van de Israëlische ouders ervan te over­tuigen, hun jonge kinderen te laten inenten met een vaccin dat nog niet grondig klinisch is getest.

Velen waren ook boos over het feit dat de panel­discussie van jongst­leden woensdag, over de goed­keu­ring van dit vaccin voor deze leeftijds­groep, achter gesloten deuren werd gehouden, ondanks de belofte van de regering voor meer transparantie. Sommige Israëli's hebben tegenover Israel Today verklaard dat zij, ondanks hun algemene steun voor de huidige regering, het vertrouwen in de leiding van het land hebben verloren voor wat betreft de aanpak van het coronavirus.

Zie ook: INN

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.