Archeologie: Burcht uit de tijd van David opgegraven

maandag 28 december 2020 |  Michael Selutin
Er is in de religieuze mosjav Hispin, in de zuidelijke Golan, een bouw­werk blootgelegd, waarvan is vast­gesteld dat het uit de tijd van koning David (ijzertijd, elfde tot tiende eeuw v. Chr.) stamt. De vondst is de eerste in zijn soort in deze omgeving.

De archeologen gaan ervan uit dat de burcht is gebouwd in het koninkrijk Gesur, dat een verbond met het koninkrijk van David aanging. De vesting is een machts­centrum geweest dat heerste over een groot deel van dit gebied.

D e opgraving was in eerste instantie een routinekwestie die altijd voorafgaat aan een bouwproject. Inwoners van Hispin en Nov en jongeren uit Natur, Kfar Hanasi, Elrom, Metzar en Qatzrin hielpen de archeologen.

Barak Tzin en Enno Bron hadden de leiding over de opgraving in opdracht van het Oudheidkundig Instituut (IAA). Zij zeggen over het bloot­gelegde gebouwen­complex: ‘De vesting had een goede strategische ligging op een kleine heuvel die uitsteekt boven het El-Al-ravijn. Muren gemaakt van basaltblokken van anderhalve meter dikte, veranderden de heuvel in een vesting. We zijn nog het meest verrast door een groot basaltblok waarop we een schematische gravure hebben aangetroffen van twee figuren met horens en wijd uitgestrekte armen.’

In 2019 werd in het kader van het Betsaïda-project onder leiding van Rami Arav van de Universiteit van Nebraska, ten noorden van het Meer van Galilea een figuur gevonden, die in een stenen zuil was gekerfd. Deze afbeelding in Betsaïda stelt eveneens een figuur met horens voor en wijd uitgestrekte armen. Deze zuil stond ooit naast de stadspoort en stelde een afgod voor, die door de inwoners werd vereerd. Volgens Rami Arav zou het gaan om de cultus van de maangod. De steen die in Hispin is gevonden, bevond zich op een richel naast de ingang, en is versierd met twee soortgelijke figuren. Volgens de archeologen is het denkbaar dat iemand de Betsaïda-zuil hier heeft willen namaken.

De vestingstad Betsaïda wordt door de geleerden beschouwd als hoofdstad van het Aramese koninkrijk Gesur dat drieduizend jaar geleden over de centrale en zuidelijke Golan Hoogvlakte regeerde. Volgens de Bijbel bestonden er diplomatieke familie­relaties tussen dit koninkrijk en het huis van David.

Het ministerie van Bouw en Wonen heeft nu het oorspronkelijke bouwplan veranderd, zodat deze unieke vesting toegankelijk blijft voor archeologische studies. Men wil hiermee bereiken dat geschiedenis niet alleen uit boeken wordt onderwezen, maar ook door concrete voorbeelden. Vooral om jongeren bekend te maken met de oudste geschiedenis van Israël.


Steen met ingegraveerde figuren. (Foto: Yaniv Berman/IAA)

Dit artikel verscheen in zijn geheel, maar zonder de video, in het decembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.