Kerk moet pachtcontract met ‘kolonisten’ nakomen

dinsdag 30 juni 2020 |  Aryeh Savir/TPS
De rechtbank oordeelde, voor de tweede keer, dat de Grieks-orthodoxe kerk een pachtovereenkomst betreffende twee grote hotels bij de Jaffapoort met een Joodse organisatie moet respecteren. Dit versterkt de Joodse aanwezigheid in de Oude Stad.

De districtsrechtbank van Jeruzalem heeft de eis van het Griekse patriarchaat verworpen, om een eerdere uitspraak, die de overdracht opdroeg van de gebouwen die het in de oude stad Jeruzalem bezit aan de Israëlische organisatie Ateret Cohanim (Kroon van priesters), ongedaan te maken.

Na een juridische strijd van 16 jaar oordeelde de rechtbank afgelopen woensdag opnieuw, dat de Grieks-orthodoxe kerk een 99-jarig pacht­overeen­komst moet nakomen voor drie kerkelijke eigen­dommen, die zij in 2004 heeft gesloten met de organisatie Ateret Cohanim.

De rechter van de districtsrechtbank Jeruzalem, Moshe Bar-Am verwierp de eis van het Patriarchaat om een eerdere uitspraak die de verkoop van het land bij de Jaffapoort aan Ateret Cohanim goed­keurde, ongedaan te maken. Het Patriarchaat heeft aangekondigd dat het in beroep zal gaan bij het Hooggerechtshof.

De uitspraak wordt beschouwd als een overwinning voor andere organisaties die zich inzetten voor de versterking van de Joodse aanwezigheid in de Oude Stad van Jeruzalem. Zie Taking Back Jerusalem for God’s Sake.

De uitspraak zal Ateret Cohanim in staat stellen zijn inspanningen te hervatten om de Arabische huurders weg te sturen uit de gebouwen, die bestaan uit twee grote hotels aan de Jaffapoort, het Imperial hotel en het nabijgelegen hotel Petra, die nu dus in Joodse handen komen.

Ateret Cohanim, de Israëlische organisatie die de wettelijke controle over de gebouwen bij de ingang van de Oude Stad heeft gekregen, heeft een yeshiva (Talmoedschool) in de Moslimwijk en werkt aan het vergroten van de Joodse aanwezigheid in de Oude Stad en in de oostelijke wijken van Jeruzalem. Om deze reden wordt het door tegenstanders van Israël gebrandmerkt als een joods ‘kolonisten’ project en als onderdeel van hun inspanningen voor het ‘verjoodsen' van Jeruzalem, de stad die in de Bijbel wordt aangeduid als de hoofdstad van Israël en het Koninkrijk Juda.

Ateret Cohanim kocht de gebouwen bij de Jaffapoort met een 99-jarig pachtcontract, dat met nog eens 99 jaar kan worden verlengd, via drie dek­mantel­bedrijven

De kerk beweerde, dat de voormalige financieel directeur van de kerk, Nikolas Papadimos, geen toestemming had om de gebouwen te verkopen en door de Israëli's was omgekocht. Meerdere Israëlische rechtbanken hebben echter geoordeeld dat de kerk niet voldoende bewijs heeft geleverd om haar beweringen te staven.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.