Landbouw zoals in de bijbelse tijd bestaat nog

Sunday, June 28, 2020 |  Aviel Schneider
Op de zuidelijke berghelling van Hebron leven de Palestijnse inwoners nog steeds in grotten en bewerken ze hun velden zonder mechanische apparatuur. Voor de oogst gebruiken ze sikkels, net als 3000 jaar geleden.

Enige tijd geleden liet Ynet een film zien over deze mensen, die hun graanvelden ploegen, net als in de tijd van onze voorvaderen in het land. Abu Safi (foto) woont in zo'n grot en houdt van zijn eenvoudige leven tussen Hebron en de Dode Zee, aan de rand van de woestijn van Judea.

Doron Shar Avi

Dr. Doron Shar-Avi is landbouwkundige en reisgids. Tijdens een ontmoeting met de 72-jarige Abu Safi ontstond de film over de oude man, die een scherpe sikkel trok, zijn wandelstok opzij gooide en als een machine krachtig begon te oogsten. ‘De oogst is hier dezelfde oogst, en het beeld is dezelfde achtergrond als in onze bijbelse landbouw’, legt dr. Shar-Avi uit, ‘Voor mij is Abu Safi een levend museum van bijbelse ambachtslieden. De oude man laat zien hoe je de stengels afsnijdt met de sikkel. Dat ziet er makkelijker uit dan het is. Want de oude methode is weliswaar nauwkeurig, maar tegelijk ook helemaal niet eenvoudig. ‘Na een aantal mislukte pogingen, waarbij ik in mijn eigen vinger snijd, kom ik langzaam in het ritme. Maar na een minuut doet mijn rug pijn’, meldt dr. Shar-Avi. De sikkel gaat terug naar Abu Safi.

‘De graankorrels op de aren zitten, en die aren bundel je tot een schoof’, legt Shar-Avi uit, die herinnert aan het verhaal van Jozef (Genesis 37). ‘Zie, wij waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen voor mijn schoof!’

Het is midden mei en de dagen zijn heet aan de rand van de woestijn. Abu Safi spreekt uitstekend Hebreeuws en laat zijn Joodse vrienden zien, hoe de schoven worden gebonden. Tussendoor vertelt Shar-Avi over Ruth, de Moabitische, die gersten-aren verzamelde na het maaien, wat in die tijd gebruikelijk was voor armen en buitenlanders (Ruth 2:15-). En toen ze weer opstond om aren te lezen, beval Boaz zijn knechten: ‘Ook rondom de schoven mag zij oplezen en jullie mogen het haar niet lastig maken. Integendeel, trek opzettelijk wat aren uit de schoven en laat die vallen, en als zij die opraapt, houd haar dan niet tegen’. Zo bleef zij tot de avond aren lezen op het land. En toen zij de aren leegklopte die ze had bijeengelezen, had ze bijna een hele efa gerst.
Toen merkte de veldeigenaar, Boaz, deze Ruth op. Het is een bijbels liefdesverhaal. Boaz neemt Ruth tot vrouw. Ruth baart Boaz een zoon, Obed, hij is de vader van Isaï en de grootvader van David. Volgens het Nieuwe Testament is Ruth dus ook verwant aan Jezus. Deze woorden komen weer tot leven in het gebied rond Wadi Radim, ten zuidoosten van Hebron.

Uiteindelijk zit iedereen gezamenlijk in de schaduw en drinken ze zoete thee. Doron Shar-Avi is een religieuze Jood en pionier, en hij onderhoudt goede betrekkingen met zijn Palestijnse buren. ‘Het leven in dit gebied is als een tijdcapsule die stil is blijven staan in het bijbelse tijdperk’, zegt Shar-Avi.

Hoewel Israël erin geslaagd is om met moderne technologie wereld­beroemde landbouw te ontwikkelen, is het allemaal duizenden jaren geleden begonnen op deze heuvels, in het bijbelse hartland Judea en Samaria. Dit is te zien in het gebied bij Hebron, bij Wadi Fukin en op vele andere plaatsen in Israël.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.