Groeten uit Israël - Fouten maken is verboden

Friday, June 26, 2020 |  Michael Selutin
בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

In het Torah gedeelte voor deze week, ‘Choekat', krijgt Mozes te horen dat hij het Beloofde Land niet mag binnengaan.

'Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron: Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb.’ (Numeri 20:12)

Nadat hij het volk Israël uit Egypte had bevrijd en 40 jaar lang door de woestijn had geleid, maakte hij een ernstige fout, die hem duur kwam te staan. Wat was er gebeurd? Heeft Mozes iemand vermoord? Was hij in afgoderij vervallen? Nee, hij had op een rots geslagen.

'De HEERE sprak tot Mozes: Neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aäron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken.
Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de HEERE, zoals Hij hem geboden had. En Mozes en Aäron riepen de gemeente voor de rots bijeen, en hij zei tegen hen: Luister toch, ongehoor­zamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken'.
(Numeri 20:7-11)

Het was een heel klein foutje dat Mozes maakte. Zeker zonder opzet of kwaadwilligheid, hij sloeg alleen maar op de rots in plaats van er tegen te praten. We zien hier, dat zelfs zulke schijnbaar kleine fouten grote gevolgen hebben.

En hier kunnen we weer een parallel trekken met de Mozes van onze tijd - Bibi Netanyahu. Onze vaste lezers weten dat we bij Israel Today onze Bibi graag vergelijken met bijbelse persoonlijkheden; het Torah-gedeelte voor deze week biedt daartoe een goede gelegenheid. Het zijn kleine dingen die Bibi voor het gerecht hebben gebracht en hem misschien ten val brengen. Heeft hij sigaren van een sponsor geaccep­teerd? Heeft hij geprobeerd meer positieve bericht­geving over hemzelf te verkrijgen in bepaalde kranten? Dat heeft hij waarschijnlijk gedaan en hij heeft er nu waarschijnlijk veel spijt van. Maar het kan niet ongedaan gemaakt worden, en net als Mozes moet hij met de gevolgen leven.

Onomkeerbare fouten met ernstige gevolgen worden niet alleen door de leiders van het volk gemaakt, maar ook door ouders. Ik denk vaak dat ik heel voorzichtig moet zijn met onze kinderen als ik met ze omga. Als ik iets verkeerds doe, krijgen zij een knauw en zullen ze getraumatiseerd verder moeten leven. Als mijn drie dochters bijvoorbeeld tegelijkertijd hun handen naar mij uitstrekken om ze op te tillen, moet ik al mijn krachten bundelen en ze alle drie tegelijk optillen, want anders voelt één van hen zich bena­deeld en zal zij dat nooit vergeten. Dit is mijzelf één keer overkomen en ik was zo getraumatiseerd door deze gebeurtenis dat ik het niet nog eens wil meemaken. Mijn drie meisjes (3, 4 en 6 jaar) kwamen op me af toen ik thuiskwam. Ze riepen ‘papa' en staken hun handen uit naar mij. Ik nam ze in mijn armen en tilde ze op. Maar Racheli (4) was te langzaam en bleef achter. Ze begon meteen hard te huilen.

‘Waaaah, je tilt Sarah en Naomi altijd op en mij nooit!'

'Maar Racheli’, zei ik met medelijden. Ik zette de andere twee op de grond en nam Racheli in mijn armen.

‘Waaaaah’, schreeuwden Sarah en Naomi nu, 'je houdt alleen van Racheli!’ schreeuwde Sarah (6) en stampvoette op de grond.

‘Echt niet, ik houd van jullie allemaal', probeerde ik hen te kalmeren en nam Sarah in mijn armen. Naomi (3) schreeuwde niet meer, maar de tranen rolden over haar wangen, terwijl ze helemaal alleen op een afstandje stond. Ik nam haar snel tussen de anderen in mijn armen en stond zo enige tijd met de drie meisjes.
In zulke situaties neem ik graag mijn toevlucht tot mijn geheime wapen - kietelen. Ik begon de drie te kietelen en ze moesten hard lachen, waarschijnlijk waren ze ook opgelucht en wilden de situatie achter zich te laten. Nu was alles weer in orde en, in tegenstelling tot Mozes en Bibi, heb ik hopelijk een ernstige fout in de opvoeding van mijn kinderen weten te voorkomen. Helaas zag ik, met al die drukte, mijn vrouw over het hoofd, die de hele tijd in de deuropening stond, en ik heb haar niet eens uitgenodigd om zich aan te sluiten bij onze cirkel van liefde. Een fout...

Gisteren in Jeruzalem (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

En nu het weer voor vandaag in Israël:
Zonnig tot gedeeltelijk bewolkt met een stijging van temperatuur, die nu normaal is voor de tijd van het jaar.
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 30 graden, Tel Aviv 27 graden, Haifa 25 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 35 graden, aan de Dode Zee 36 graden, Be’er Sheva 34 graden, Eilat aan de Rode Zee 37 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een halve centimeter gedaald en ligt nu op 209,10 m beneden de zeespiegel, 30 centimeter beneden de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekend en een gezegende Shabbat. Blijf gezond.

Shabbat shalom vanuit Bet Shemesh!
Michael

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.