Dagboek van Anne Frank, ook levend in lockdown

Sunday, May 31, 2020 |  Charles Gardner
Wanneer je in de verleiding komt om te mopperen over de beperkingen wegens de corona pandemie, is het goed om te worden herinnerd aan de omstandig­heden waaronder de Joden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten verstoppen voor de nazi’s.

Misschien wel het bekendste verhaal is dat van de dertienjarige Anne Frank, die met haar familie twee jaar lang op een koude, krappe Amsterdamse zolder werd opgesloten voordat ze naar de concentratie­kampen werd weggesleept, waar alleen Otto, haar geliefde vader, het overleefde. Temidden van alle spanningen die veroorzaakt werden door het feit dat drie families het schaarse voedsel en de faciliteiten deelden, leefden ze met de constante angst om ontdekt te worden en werden ze bij elke klap en elk gekraak opgeschrikt.

Anne besteedde een groot deel van haar tijd aan het schrijven van haar dagboek - een cadeau van haar vader - en het vastleggen van al haar hoop en angsten, evenals de dagelijkse ruzies die het gevolg waren van enkele moeilijke relaties, waaronder het vervelende gedrag van Peter, een oudere jongen op wie ze geleidelijk aan verliefd werd.

Ervan dromend om schrijfster te worden drukte ze haar gevoelens uit op een positieve, levendige en persoonlijke manier - natuurlijk soms kinderlijk, met een vleugje wijsheid en volwassenheid. En ze verloor nooit de hoop om uit de kampen gered te worden. Natuurlijk wist ze niet dat ze al een talentvolle schrijfster was, wier tragische, aangrijpende verhaal in 66 talen zou worden gepubliceerd en waarvan 40 miljoen exemplaren zouden worden verkocht.

Het was een mysterie waarom Peter zijn kat mee mocht nemen, omdat het beest de schuilplaats op een onbewaakt ogenblik zou kunnen verraden. Uiteindelijk werden ze verraden door een dief, die de kat boven hoorde rondscharrelen, terwijl hij zelf beneden in een kluisje in het kantoor aan het rommelen was. Het vermoeden bestaat dat hij het bewijsmateriaal heeft gebruikt als inzet bij de onderhandelingen met de politie.

Verraden door een dief! Klinkt bekend. Dat gebeurde ook met de Joodse Messias.

Uit de film ‘Het dagboek van Anne Frank’ uit 1959 blijkt dat de familie Frank God om hulp heeft gevraagd, omdat de woorden van Psalm 121 herhaaldelijk worden gelezen: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’
In de film viert deze Godvrezende familie ook Chanoeka, het jaarlijkse Joodse ‘Lichtfeest’, dat de overwinning op een antisemitische dictator in een eerder tijdperk viert. Zou God nu voor hen ingrijpen?

Zoals ik al zei, werden ze verraden door een dief, net zoals Jezus werd verraden door Judas. En de grote tragedie was, dat ze ieder moment verwachtten dat ze gered zouden worden, na het horen van het nieuws op de radio over de landing op D-Day. Het zou nog maar drie maanden duren totdat Auschwitz bevrijd werd.

Nu leek alles hopeloos, net zoals het voor de discipelen van Yeshoea moet zijn geweest toen Hij naar Golgotha werd gesleept. Maar ook voor het Joodse volk zou ooit de dag van de opstanding komen, wanneer God hun graven zou openen, hen terug zou brengen naar het land Israël en Zijn Geest in hun hart zou uitstorten (Ezechiël 37:11-14).

Ik kan natuurlijk niet spreken voor individuele leden van de familie Frank - God alleen weet dit - hoewel ze misschien wel beïnvloed zijn door de vele duizenden Joodse gelovigen in Jezus, die bij hen in de kampen waren en ongetwijfeld hun hoop op verrijzenis en een nieuw leven door Christus hebben gedeeld.

Van haar kant heeft Anne een verbazingwekkende erfenis nagelaten, die ook vandaag de dag nog invloed heeft op de jeugd. Onder hen was mijn vriend en collega David Soakell van de Christelijke Vrienden van Israël, die mijn liefde voor het Joodse volk deelt als resultaat van het zien van de film, waarop ik hem als 12-jarige scholier attent maakte. Zijn bekering tot het christendom, vele jaren later, leidde hem naar zijn huidige werk: opkomen voor een volk dat nog steeds vaak wordt verguisd en vervolgd.
Uit een onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt, dat bijna 20% van de Britse burgers gelooft dat de Joden achter de verspreiding van COVID-19 zitten.

Net als Anne droomde ik ervan om schrijver te worden en ik ben het grootste deel van mijn volwassen leven journalist geweest, maar de specifieke opdracht om een ‘helper van Israël’ te zijn, is in de afgelopen tien jaar een bijzonder voorrecht geweest.

Uit mijn lezing van de Schrift blijkt duidelijk dat er nog meer problemen voor het Uitverkoren Volk in het verschiet liggen, maar als we kijken naar het grote geheel van hoe God de naties in deze laatste dagen aan het schudden is, dan hebben de Joden een zeer mooie toekomst en kunnen ze zich verheugen op het leven onder de koninklijke heerschappij van Koning David's nakomeling, de Messias Yeshoea. (Ezechiël 37:24 e.v.)

De grote prediker van de 19e eeuw, Charles Spurgeon, geloofde dit ook rotsvast. Toen hij in 1864 over deze passage preekte zei hij: ‘De betekenis van onze tekst is, zoals uit de context blijkt, als woorden iets betekenen, volkomen duidelijk. Eerst zal er een politiek herstel zijn van de Joden naar hun eigen land en naar hun eigen nationaliteit; en daarna zal er, zoals duidelijk in de tekst en in de context wordt verklaard, een geestelijk herstel zijn - een daadwerkelijke bekering van de stammen van Israël.’

Hij voegde eraan toe: ‘Het is de plicht en het voorrecht van de Christelijke Kerk om het evangelie te verkondigen aan de Joden en aan elk schepsel (...) - om hen te herinneren aan Gods liefde en beloften en om de gekruisigde Christus te prediken’.

Bid dat het Joodse volk, net als de familie Frank in hun donkerste uur, hun ogen zullen opslaan naar Degene van wie hun hulp komt.

Charles Gardner is de schrijver van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.