Door Mossad is Hezbollah niet meer welkom in Europa

Monday, May 11, 2020 |  Edy Cohen
Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan de bereidheid van Duitsland om de activiteiten van Hezbollah binnen zijn grenzen en in Europa toe te laten. Na dit Duitse verbod hoopt Israël dat andere EU-landen dit voorbeeld zullen volgen.

Duitsland weigerde al jaren de politieke afdeling van Hezbollah tot terroristische organisatie te verklaren vanwege de economische belangen die het heeft met Iran. De Duitse regering toont nu echter een wijziging in haar beleid en verbood vorige maand de militaire vleugel van Hezbollah. Het deed dit echter zonder de groep formeel tot ‘terroristische organisatie’ te verklaren, omdat Hezbollah geen officiële vestiging in het land heeft.

Interessant is dat andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, afgelopen januari Hezbollah in zijn geheel tot terroristische organisatie hebben verklaard. Onmiddellijk na de verklaring van Duitsland begon de politie met een wijdverbreide operatie in het hele land, gericht op moskeeën en gemeenschapscentra die banden hebben met Hezbollah.  

Hezbollah, een handlanger van Iran
Hoewel Hezbollah een Libanese organisatie is, opereert zij bijna uitsluitend voor de belangen van de Islamitische Republiek Iran. De hogere commandanten van de terroristische groep brengen dit feit luid en duidelijk tot uiting in hun toespraken. Hassan Nasrallah, de secretaris-generaal van Hezbollah, heeft herhaaldelijk publiekelijk toegegeven dat de organisatie hulp krijgt van Iran, in de vorm van geld, wapens en militaire trainingen.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, rechtvaardigde het besluit om Hezbollah-activiteiten in het land te verbieden, door te stellen dat de organisatie verantwoordelijk is voor terroristische aanslagen, waarbij honderden mensen over de hele wereld zijn gedood, en omdat een van haar centrale doelstellingen de vernietiging van de staat Israël is.

Om die reden zijn de activiteiten van de Libanese organisatie tegengesteld aan de nationale belangen van Duitsland, waaronder haar inzet voor de veiligheid van Israël. Duitse inlichtingen­diensten geven aan dat er momenteel naar schatting 1000 Hezbollah-leden in het land wonen.

De wet die nu van kracht is, stelt de Duitse autoriteiten in staat eigendommen van Hezbollah in beslag te nemen en demonstraties en bijeenkomsten te verbieden. Zo komt er een einde aan de jaarlijkse mars tegen Israël, die Hezbollah al jaren organiseert, inclusief de verspreiding van hun schriftelijk materiaal en vlaggen.  

Internationale reactie
Iran reageerde snel op het besluit en dreigde dat Duitsland 'de gevolgen zou ondervinden van het verbieden van de activiteiten van Hezbollah’. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Duitsland ‘toegegeven aan Israëlische en Amerikaanse druk'. Iran voegde er verder aan toe dat het besluit 'de realiteit in het Nabije Oosten negeert'.

Israël en de Verenigde Staten prezen het besluit van Duitsland om de activiteiten van Hezbollah te verbieden. De ministeries van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië en Bahrein waren het daarmee eens en verklaarden dat de beslissing aanzienlijk bijdraagt ​​aan de oorlog tegen het terrorisme. De Verenigde Staten voeren momenteel campagne om andere landen te overtuigen soortgelijke beslissingen te nemen, in de hoop dat de activiteiten van de terreurorganisatie in alle EU-landen worden verboden. Het is duidelijk dat Hezbollah langzaam maar zeker terrein verliest in Europa.

Israel's Mossad en de Duitse beslissing
De Israëlische Mossad volgt en monitort Hezbollah's activiteiten in Europa al vele jaren. Ze volgt met name de sjiitische netwerken, die nauw verbonden zijn met de terroristische organisatie. Tot de mensen binnen dit netwerk behoren veel sjiitische zakenlieden, die zich ideologisch identificeren met Hezbollah en hen helpen bij het witwassen van geld.

Hezbollah heeft een aantal overkoepelende organisaties die vermomd zijn als liefdadigheidsstichtingen en scholen die het in Duitsland beheert. Het doel van deze organisaties is onder meer Iran te helpen bij het bespioneren van Iraanse oppositieleiders die in Europa en Israël woonachtig zijn.

Volgens het Israëlische nieuwsnetwerk Channel 12 News voert de Mossad al vele jaren onderzoek uit naar de verschillende netwerken van Hezbollah in Duitsland. De Israëlische nationale inlichtingendienst heeft de Duitse autoriteiten bewijs geleverd van de activiteiten van Hezbollah op het Duitse grondgebied.

Momenteel zijn alle ogen gericht op de Franse president Emmanuel Macron. Zal hij zich bij zijn Europese buren voegen en de terroristische organisatie verbieden?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.