Waarom er bijna geen archeologische vondsten zijn die op de exodus wijzen

Monday, May 04, 2020 |  Redactie Israel Today
Archeologen die de Bijbel niet als geschiedkundige bron erkennen, beweren vaak dat oude Egyptische bronnen geen exodus vermelden. Een dergelijke wereld­schok­ken­de gebeurtenis zou toch ergens gedocu­menteerd moeten staan.

Afbeelding: Hiëroglyfen in de grote tempel van Abu Simbel. Er wordt hier niets vermeld over de uittocht van een slavenvolk. (Bron: NeedPix.com)

Er staat nergens beschreven dat de Nijl bloedrood kleurde of dat er een heel leger in de Schelfzee verdronk. Deze argumentatie doet een beetje denken aan een archeologenmop. Vraag: Hoe weet je dat de oude Egyptenaren WIFI hadden? Antwoord: Er zijn bij geen enkele opgraving internetkabels gevonden.

Joshua Berman van de Bar Ilan Universiteit in Tel Aviv toont in het boek ‘Ani Maamin: Biblical Criticism, Historical Truth and the Thirteen Principles of Faith (Maggid, 2020)’ aan, dat er toch tussen de historische aantekeningen, verwijzingen naar de exodus te vinden zijn.

Aan het begin van het boek verklaart deze hoogleraar dat er aanwijsbare redenen zijn voor het ontbreken van archeologische vondsten die aan de exodus gerelateerd zouden kunnen zijn. De Hebreeën (Israëlieten) zouden niet genoemd zijn in Egyptische geschriften, en dat komt omdat de Egyptenaren al hun slavenvolken Aziaten noemden. Dat is vergelijkbaar met Amerika, dat over Afrikaanse slaven sprak en niet over Senegalezen of Congolezen. Verder zijn er geen papyrus-geschriften gevonden in de oostelijke Nijldelta, waar Gosen lag, het gebied waar de Israëlieten woonden.

Hiëroglyfen zijn bovendien geen geloofwaardige bronnen, omdat de inhoud daarvan bestaat uit lovende verhalen over de overledenen, die bevatten in principe niets negatiefs. Bovendien moet je beseffen dat er überhaupt nauwelijks archeologische vondsten zijn gedaan, die naar migratie of strijd verwijzen.
Woonplaatsen blijven daarentegen veel langer bewaard. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks vondsten gedaan, die kunnen wijzen op de verovering van Engeland door Normandië in 1066, hoewel dat veel korter geleden is dan de exodus, maar wat toch een minstens zo belangrijke gebeurtenis is geweest.

Is er dan toch tenminste iets wat de historiciteit van de exodus van de Israëlieten uit Egypte bevestigt? Volgens prof. dr. Berman zijn dat de vele details in de Bijbel over Egypte, die de realiteit van dat land nauwkeurig weergeven. Die details zijn tegenwoordig wel bekend onder historici, maar een paar honderd jaar na de exodus waren die allang in de vergetelheid geraakt.

In de oostelijke Nijldelta, het gebied dat in de Bijbel Gosen wordt genoemd, woonden aantoonbaar West-semitische volken, waaronder zich ook slaven bevonden. Een aantal werkte zich op tot aan het hof van farao en kreeg soms zelfs een Egyptische naam, Mozes bijvoorbeeld. We weten tegenwoordig dat Ramses II, die van 1279 tot 1213 v. Chr. regeerde, een administratief centrum had, waarin semieten woonden. Dit centrum heette Pi-Ramesses. In Exodus 1:11 wordt vermeld dat de Hebreeuwse slaven de steden Pitom en Raämses bouwden – en dat is misschien hetzelfde als Pi-Ramesses? (SE)

Dit eerste deel over de geschiedenis van de exodus in archeologisch perspectief werd gepubliceerd in het meinummer van het Israel Today Magazine. Abonneer u snel, het tweede deel volgt in het volgende nummer.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.